Княжа доба: історія і культура. Вип. 7

Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Володимир Александрович]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – 328 с.

Збірник присвячено малоопрацьованим проблемам княжої доби української історії та її широкого історично-культурного контексту, значна частина матеріалів стосується Галицько-Волинського князівства, насамперед XIII – першої половини XIV ст., і найближчого наступного періоду.

Зокрема, запропоновано критичний аналіз відомих та нових джерельних матеріалів і пам’яток, а також переосмислення поодиноких аспектів історичного процесу княжої доби на різних етапах її еволюції.

Редакційна колегія:

- Александрович В., доктор історичних наук (відповідальний редактор)
- Войтович Л., професор, доктор історичних наук (заст. відповідального редактора)
- Литвин М., професор, доктор історичних наук
- Патер І., професор, доктор історичних наук
- Ситник О., доктор історичних наук
- Домбровський Д., доктор габілітований
- Фонт М., професор, доктор габілітований

Опубліковано за сприяння Фонду Катедр Українознавства, освітньої неприбуткової доброчинної інституції (США).

ISSN 2221-6294

Зміст:

 • Болгов Н. К истории средневекового Боспора. 9-14
 • Диба Ю. Літописні свідчення про заснування міста Володимира наприкінці Х століття: Володимир на Лузі чи Владімір на Клязьмі? 15-30
 • Гаврилишин М. Київський слід у біографії англійського принца Едварда вигнанця. 31-38
 • Волощук М. Iobagio zubuzlaus de villa checher castri de ung, онуки боярина Судислава та проблема етнічної ідентифікації населення східних комітатів Угорщини в ХІ–ХІІІ століттях. 39-48
 • Могаричев Ю. О “Крымской Хазарии” в XI–XII веках. 49-58
 • Миська Р. Звенигород на Дністрі: історіографічний міф чи літописне місто. 59-68
 • Селицкий А. Фрески святых князей-мучеников в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке. 69-80
 • Баран О. Мешканці міських осередків у системі управління Галицько-Волинської держави. 81-94
 • Adamovyč V. Rus v českych kronikach 13–14 storočia. 95-108
 • Ляска В. Districtus podhorayensis: до проблеми територіальної організації Галицько-Волинського порубіжжя у XIII–XIV століттях. 109-136
 • Jusupović A. Bojar czy książę? “Uzurpacje” Wołodysława kormiliczicza w narracji kroniki Halickowołyńskiej. 137-146
 • Войтович Л. Відносини галицько-волинських князів з Литвою. 147-166
 • Паславський І. Римська політика князя Данила Романовича в 30-х роках ХІІІ століття. 167-174
 • Buko A., Dzieńkowski T., Gołub S. Rezydencja książęca na “Wysokiej Gorce” w Chełmie w świetle wynikow badań archeologicznych z lat 2010–2012. 175-186
 • Майоров О. Коли й вiд кого князь Данило Романович відібрав Дорогичин? 187-198
 • Грущинський Я. Тевтонсько-польська війна 20–40-х років ХІV століття і королівство Русі. 199-208
 • Гардi Д. Кілька нових зауважень до походу угорського палатина Віллерма Другета “in ruteniam” навесні 1340 року. 209-216
 • Білялов С. Хаджі-герай – перший кримський хан. 217-228
 • Лисейко Я. Міграція руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття. 229-238
 • Папа І. Проблеми Княжої Доби на сторінках журналу “Rossica Antiqua”. 239-245
 • Лісін Д. Українська та зарубіжна історіографія про вплив вікінгів на розвиток ранньої державності у сусідніх народів на прикладі ірландського суспільства. 246-255
 • Терський C. Історико-археологічне вивчення літописної пересипниці. 256-271
 • Гордієнко Д. “Слово о полку Ігоревім” на сторінках часопису “Сіверянський Літопис” (1995–2012). 272
 • Александрович В. Не зовсім звичайна монографія “незвичайного князя” Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич, володар, воїн, дипломат: У 2 т. – Біла Церква, 2011. – Т. 1–2. 295-313
 • Войтович Л. Портрет князя Володислава Опольського на повний зріст. Sperka J. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401). – Krakow, 2013. – 508 s. 314-319
 • Анотації / Summary. 320-328

Переглянути матеріали збірника:Дивіться також:

Княжа доба: історія і культура. Вип. 8
Княжа доба: історія і культура. Вип. 6
Княжа доба: історія і культура. Вип. 5
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії".