Княжа доба: історія і культура. Вип. 8

Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Володимир Александрович]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 8. – 420 с.

Збірник присвячено широкому спектру проблем княжої доби української історії від процесів часів зародження державності до періоду після її втрати в перемінах середини – другої половини XIV ст. 

Традиційно акцентується на історії Галицько-Волинської держави та вивченні й інтерпретації джерел. Збірник пропонує широку географію матеріалів – від Криму і Північного Лівобережжя по терени Західної Волині, де формувалося знане згодом українсько-польське пограниччя.

Редакційна колегія:

- Александрович В., доктор історичних наук (відповідальний редактор)
- Войтович Л., професор, доктор історичних наук (заст. відповідального редактора)
- Литвин М., професор, доктор історичних наук
- Патер І., професор, доктор історичних наук
- Ситник О., доктор історичних наук
- Домбровський Д., доктор габілітований
- Фонт М., професор, доктор габілітований

Опубліковано за сприяння Фонду Катедр Українознавства, освітньої неприбуткової доброчинної інституції (США).

ISSN 2221-6294

Зміст:

 • Ляска В. Між Прагою, Києвом та Ґнєзно. Zeriuane/zuireani “географа баварського”: до проблеми етнопотестарних структур Волині у ранньому Середньовіччі. 9-72
 • Вілкул Т. “В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля”. Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису. 73-104
 • Шаповалов Г. “…Прийшов Святослав у пороги…”. 105-118
 • Забашта Р. Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській: історико-іконографічний вимір. 119-144
 • Мусин А. Анна Киевская: между историографией и историей. 145-172
 • Чугаєва І. Давньоруський Любеч на сторінках літописів. 173-180
 • Савицький В. Нагрудні мініатюрні хрести та підвіски з хрестами Княжої Доби у збірці Любомльського краєзнавчого музею. 181-208
 • Скочиляс І. Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій Княжої Доби. Спроба реконструкції за “рукописом Кишки” та сфраґістичними пам’ятками. 209-224
 • Федунків З., Поліщук Л., Нагірний В. Городище Княжої Доби Чернелиця ІV: результати попередніх досліджень. 225-234
 • Терський С. Топографія храмів Княжої Пересопниці. 235-242
 • Пилипчук Я. Історичні фантоми на берегах Меотиди та Понту (ХІІ–ХІІІ століття). 243-248
 • Бойко В. Бойові та похідні порядки галицького і волинського військ у XIII–XIV століттях. 249-256
 • Стасюк А. Участь Ордену францисканців у переговорах Романовичів з папством у 40-х роках ХІІІ століття. 257-270
 • Александрович В. Два стилі найстарших ікон Перемишля. 271-298
 • Бубенок О. Коли і хто заснував місто Черкаси? 299-317
 • Паршин І. Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття? 318-325
 • Івашко Р. Становлення Римо-католицької єпископської та митрополичої катедр у королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття. 326-338
 • Sperka J. Panowie z zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego w XV wieku. 339-349
 • Гупало В. Історія дослідження городища літописного Звенигорода і його околиць у ХІХ столітті. 350-359
 • Войтович Л. Спірні питання Галицько-Волинської історії: відкриття дискусії. 360-371
 • Папа І. “Переуявлення” Старокиївської держави. 372-376
 • Петегирич В. Цінний каталог знахідок з археологічних досліджень літописного Червена. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra / Червень – град між Сходом і Заходом . Каталог виставки. – Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów, 2012. – 449 s. + 43 tabl. 377-382
 • Щодра О. Руський елемент в угорському королівстві до кінця XIV століття. Волощук М. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / Відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 496 с. 383-388
 • Горда-Цибко О. Пам’ятки Княжої Доби на археологічно-бібліографічній виставці Ставропігійського інституту у Львові 1888–1889 років. 389-395
 • Ковальчук Є. [Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання “Історії українського мистецтва”. 396-409
 • Анотації / Summary. 410-418
Переглянути матеріали збірника:


Дивіться також:

Княжа доба: історія і культура. Вип. 7
Княжа доба: історія і культура. Вип. 6
Княжа доба: історія і культура. Вип. 5
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії".