Історичні та культурологічні студії. Випуск 6-7

Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’я кевича. – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – 478 с.

У черговому випуску вміщено статті та матеріали, присвячені різним проблемам з історії України та країн Центрально-Східної Європи в ХІХ – на початку ХХ ст. 

Представлені у збірнику рубрики показують формування колективних ідентичностей в ХІХ – на початку ХХ ст., сторінки військової та церковної історії, вивчення радянського минулого, біографічні дослідження. 

Започатковано публікацію усноісторичних матеріалів, які фіксують життєвий досвід сучасних творців історії. Завершують збірник рецензії та огляди, які знайомлять читачів з тенденціями в сучасній історіографії Польщі, Литви, Росії, США. Автори статей порушили методологічні аспекти вивчення національної ідентичності, персональної історії, ґендерних студій, текстуального аналізу джерел та конструювання образів у громадській думці. 

Статті дослідників з Польщі та Австрії друкуються в перекладі українською мовою.

Редакційна колегія:

 • д-р іст. наук, проф. Микола Литвин (відповідальний редактор), 
 • д-р іст. наук Володимир Александрович, 
 • канд. іст. наук Олена Аркуша (заступник відповідального редактора), 
 • д-р іст. наук, проф. Леонтій Войтович, 
 • канд. іст. наук Олена Лукачук, 
 • д-р іст. наук, проф. Іван Патер, 
 • д-р габ., проф. Станіслав Піяй, 
 • д-р іст. наук Ігор Соляр, 
 • д-р іст. наук, проф. Олексій Сухий, 
 • канд. іст. наук Іванна Черчович (відповідальний секретар).

ISSN 2311-0074

Зміст:

ПОШУКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

 • Олена Аркуша (Львів). «Ми не знаємо кордонів»: моделі поведінки польських землевласників у Східній Галичині зламу ХІХ–ХХ століть щодо українців.
 • Адам Свйонтек (Краків). Мистецтво на службі народу: роль малярства у формуванні уявлень поляків про руські землі в період поділів. Переклад з польської Олени Аркуші
 • Іванна Черчович (Львів). «Не дружись Русин з Полькою – буде суперечка»: до історії змішаних шлюбів у Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття
 • Мар’ян Мудрий (Львів). Між поясненням, виправданням і осудом: образ «русинів польської нації» в галицькій публіцистиці з передодня Першої світової війни
 • Ева Нізінська (Варшава). Толерантність, співжиття чи ізоляція? Національна ситуація в містечках польсько-українського пограниччя: приклад Самбора 1918–1939 років. Переклад з польської Анни Вараниці

ОБЛИЧЧЯ ВІЙН І КОНФЛІКТІВ

 • Мар’яна Байдак (Львів). Простори жіночого повсякдення в роки Першої світової війни (на прикладі Галичини й у світлі особових джерел)
 • Адам Останек (Варшава). Пацифікація 1930 року: дія чи протидія польської влади в контексті безпеки держави та регіону. Переклад з польської Анни Вараниці
 • Войцех Влодаркєвіч (Варшава, Сєдльце). Польські військові приготування 1939 року в південно-східних воєводствах і їх вплив на безпеку Речі Посполитої. Переклад з польської Іванни Черчович
 • Допомагаючи воїнам: священики, лікарі, волонтери та рятівники в зоні бойових дій на сході України (публікація інтерв’ю з отцем Полікарпом Марцелюком). Підготовка до друку Олени Лукачук

ЦЕРКВА В ПОЛІТИЦІ ТА ПОВСЯКДЕННІ

 • Буркгард Вьоллер (Відень). Католизація як «цивілізаторська місія»? Конфесійне питання у львівській історіографії другої половини XIX століття. Переклад з німецької Ірини Шабайкович
 • Наталія Колб (Львів). «Хочемо мужів для Церкви, а не для продовження політичних експериментів з Церквою»: призначення галицького греко-католицького митрополита і станіславівського єпископа в 1898–1899 роках
 • Роман Лехнюк (Львів). Церква в баченні українських консервативних середовищ у Галичині на початку ХХ століття
 • Софія Предка (Львів). Релігійність у приватному просторі українців Галичини 1920–1930-х років

ОСМИСЛЮЮЧИ СОЦІАЛІЗМ

 • Галина Боднар (Львів). Пам’ять про радянське повсякдення: образ дому у свідомості львів’ян (за матеріалами проекту «Львів у ХХ столітті: історія однієї вулиці»)
 • Юлія Шелеп (Львів). Службова етика радянського чиновника в Українській РСР 1970 – початку 1980-х років (за матеріалами скарг)
 • Ірина Деревчук (Львів). Образи «щасливого радянського дитинства» в офіційній пропаганді: жовтенята, піонери, комсомольці

ДОСЛІДЖУЮЧИ БІОГРАФІЇ: КОЛЕКТИВНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ

 • Олена Ганусин (Львів). Структура колективного образу української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
 • Анна Вараниця (Львів). Про можливості просопографічного методу в дослідженнях учителів народних шкіл Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття.
 • Олена Лукачук (Львів). Даля Грібаускайтє: конструювання образу політика в сучасному інформаційному просторі

РЕЦЕНЗІЙНИЙ ВІДДІЛ

 • Кар’єрні практики в сучасній Україні (публікація інтерв’ю з Ігорем Зінкевичем). Підготовка до друку Олени Лукачук
 • Про мистецтво політичної гри. Огляд книги: Waldemar Łazuga. Kalkulować... Polacy na szczytach c. k. monarchii. – Poznań: Wydawnictwo «Zysk i S-ka», 2013. – 458 s. (Олена Аркуша)
 • Навіщо досліджувати «русинів польської нації»? Рецензія на книгу: Adam Świątek. Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – 512 s.: il. (Мар’ян Мудрий)
 • Що можуть розповісти про жінок нотаріальні джерела? Рецензія на монографію: Szczepan Kozak. Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871–1914. Studium historyczno-źródłoznawcze. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 259 s.: il. (Іванна Черчович)
 • Чи були жінки на війні? Деякі приклади з американської історіографії про місце статі у світових воєнних конфліктах (Gender and war in 20th century Eastern Europe / Ed. by Nancy Meriwether Wingfield, Maria Bucur. – Indiana University Press, Bloomington, 2006. – 251 p.; Atwood K. Women Heroes of World War II: 26 stories of Espionage, Sabotage, Resistance and Rescue / Kathryn Atwood. – Chicago Review Press, 2011. – 272 p.; Creveld M. V. Men, Women and War / Martin Van Creveld. – Bodmin, Cornwall, 2001. – 288 p.) (Мар’яна Байдак)
 • Чи буває освіта вільною від політики? Рецензія на монографію: Karol Sanojca. Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej. – Kraków: Historia Jagellonica, 2013. – 477 s. (Анна Вараниця)
 • Радянологія в пошуках тематики та методології досліджень. Огляд збірника: Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности. Материалы девятой международной конференции студентов и аспирантов (16–18 апреля 2015 года, Санкт-Петербург) / [Составители и редакторы: Е. Жданкова, Р. Гильминтинов, В. Березина, Т. Раков, Е. Калеменева, А. Бабкина]. – Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 230 с. (Юлія Шелеп)
 • Що говорять про сучасну Україну в Литві? Огляд книги: Vytautas Landsbergis. Ukrainos Golgota 2013–2014. – Vilnius, 2015. – 297 p. / Вітаутас Ландсбергіс. Українська Голгофа 2013–2014. – Вільнюс, 2015. – 234 с. (Олена Лукачук)

Переглянути матеріали збірника:
Дивіться також:

Історичні та культурологічні студії. Випуск 5
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо до участи у сьомому засіданні Тимченківських наукових читань

Відділ української мови Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (Львів) у співпраці з Інститутом української мови НАН України (Київ) та з Мовознавчою комісією НТШ запрошують Вас до участи в Тимченківських наукових читаннях (засідання 7): «АКАДЕМІЧНА ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Многая літа!

Сьогодні, 21 жовтня 2021 р. свій 90-річний ювілей святкує Феодосій Іванович Стеблій, відомий український історик, багатолітній завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, заслужений працівник культури України.