Історичні та культурологічні студії. Випуск 5

Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 5. – 216 с.

До збірника увійшли матеріали, присвячені проблемам політичного, громадського та культурно-освітнього життя Львова ХІХ-ХХ ст. 

Проаналізовано роль міста у процесах державотворення, формування львівського наукового середовища, діяльність визначних постатей і товариств, пов’язаних зі Львовом, розглянуто основні питання у сфері освіти та науки.

Редакційна колегія:

д. і. н., проф. Микола Литвин (відп. ред.),
- д. і. н. Володимир Александрович,
- д. і. н., проф. Леонтій Войтович,
- д. і. н., проф. Іван Патер,
- к. і. н. Олег Піх (секретар),
- к. і. н. Оксана Руда (заст. відп. ред.),
- д. і. н., проф. Олександр Ситник, д. і. н. Ігор Соляр.

ISSN 2311-0074

Зміст

  • Наталія Бенькалович. Микола Устиянович – організатор громадської та політичної діяльності галицьких українців середини ХІХ століття.
  • Наталя Булик. Антін Петрушевич і археологічне середовище Львова другої половини ХІХ століття,
  • Оксана Юрчук. Львівські польськомовні видання ХІХ – першої третини ХХ століття у бібліотечних фондах Львівського національного аграрного університету.
  • Наталія Мисак. Побутові умови і щоденне життя української інтелігенції Львова наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
  • Оксана Руда. Історія України та українсько-польські відносини в науковій творчості Освальда Бальцера (1858–1933).
  • Григорій Савчук. Захоплення Львова Казимиром ІІІ у польській історіографії другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття.
  • Ігор Баран. Звільнення Львова від російської окупації внаслідок Горлицької операції (квітень–червень 1915 року).
  • Ярослав Кондрач. Наукова діяльність Івана Крип’якевича в контексті військової історії.
  • Олег Сімків. Вплив Української Гельсінської Спілки на формування громадянського суспільства (1988−1990).
  • Ольга Руда, Елена Ціпріанова. Львівська термінографія: короткий огляд

Переглянути матеріали збірника:Дивіться також:

Історичні та культурологічні студії. Випуск 6-7
Оголошення:
Новини:

Х НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Я.Д. ІСАЄВИЧА

3 березня 2020 року о 10.00 год. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудуться Х наукові читання імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, вул. Козельницька, 4, конференційна зала, 3 поверх).

"Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

18 лютого 2020 р. о 13:00 у відділі археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України відбудеться круглий стіл "Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.