Історичні та культурологічні студії. Випуск 5

Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 5. – 216 с.

До збірника увійшли матеріали, присвячені проблемам політичного, громадського та культурно-освітнього життя Львова ХІХ-ХХ ст. 

Проаналізовано роль міста у процесах державотворення, формування львівського наукового середовища, діяльність визначних постатей і товариств, пов’язаних зі Львовом, розглянуто основні питання у сфері освіти та науки.

Редакційна колегія:

д. і. н., проф. Микола Литвин (відп. ред.),
- д. і. н. Володимир Александрович,
- д. і. н., проф. Леонтій Войтович,
- д. і. н., проф. Іван Патер,
- к. і. н. Олег Піх (секретар),
- к. і. н. Оксана Руда (заст. відп. ред.),
- д. і. н., проф. Олександр Ситник, д. і. н. Ігор Соляр.

ISSN 2311-0074

Зміст

  • Наталія Бенькалович. Микола Устиянович – організатор громадської та політичної діяльності галицьких українців середини ХІХ століття.
  • Наталя Булик. Антін Петрушевич і археологічне середовище Львова другої половини ХІХ століття,
  • Оксана Юрчук. Львівські польськомовні видання ХІХ – першої третини ХХ століття у бібліотечних фондах Львівського національного аграрного університету.
  • Наталія Мисак. Побутові умови і щоденне життя української інтелігенції Львова наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
  • Оксана Руда. Історія України та українсько-польські відносини в науковій творчості Освальда Бальцера (1858–1933).
  • Григорій Савчук. Захоплення Львова Казимиром ІІІ у польській історіографії другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття.
  • Ігор Баран. Звільнення Львова від російської окупації внаслідок Горлицької операції (квітень–червень 1915 року).
  • Ярослав Кондрач. Наукова діяльність Івана Крип’якевича в контексті військової історії.
  • Олег Сімків. Вплив Української Гельсінської Спілки на формування громадянського суспільства (1988−1990).
  • Ольга Руда, Елена Ціпріанова. Львівська термінографія: короткий огляд

Переглянути матеріали збірника:Дивіться також:

Історичні та культурологічні студії. Випуск 6-7
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо до участи у сьомому засіданні Тимченківських наукових читань

Відділ української мови Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (Львів) у співпраці з Інститутом української мови НАН України (Київ) та з Мовознавчою комісією НТШ запрошують Вас до участи в Тимченківських наукових читаннях (засідання 7): «АКАДЕМІЧНА ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Многая літа!

Сьогодні, 21 жовтня 2021 р. свій 90-річний ювілей святкує Феодосій Іванович Стеблій, відомий український історик, багатолітній завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, заслужений працівник культури України.