Щодо конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів відділів

2018-11-30

Затверджено перелік учасників конкурсу:

–        відділ археології:

к.і.н. Булик Н.М.

к.арх. Лукомський Ю.В.

–        відділ новітньої історії:

к.і.н. Романюк М.В.

–        відділ української мови:

к.філол.н. Багнюк Н.В.

к.філол.н. Дидик-Меуш Г.М.

–        відділ української літератури:

д.філол.н. Пастух Т.В.Читайте також:

2019-09-10
Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

2019-08-15

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу. 


2019-08-11
7 серпня 2019 р. о 11:30 в приміщенні Львівського музею історії релігії за співпраці Відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії, відбувся науковий семінар "Історико-культурний краєвид Львова XIII ст. та заснування містечка Винники". 

Оголошення:

Видання:

Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.