IV наукова конференція "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

2019-04-03
21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)", на якій заплановано розглянути історичний контекст та особливості сучасних міжнаціональних та міждержавних польсько-українських відносин. 
У рамках конференції відбудеться круглий стіл "Депортації українців з Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя (1944-1951): історичний, політичний, юридичний контексти". Співорганізатори заходу: Західний науковий центр НАН України і МОН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет права НАН України, Наукове товариство імені Шевченка, Львівське суспільно-культурне товариство "Надсяння". 
Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику "Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість". 
Заявки на участь у конференції подавати до 1 травня 2019 року (ukrpol.centr@gmail.com)


Читайте також:

2019-09-10
Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

2019-08-15

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу. 


2019-08-11
7 серпня 2019 р. о 11:30 в приміщенні Львівського музею історії релігії за співпраці Відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії, відбувся науковий семінар "Історико-культурний краєвид Львова XIII ст. та заснування містечка Винники". 

Оголошення:

Видання:

Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.