Публічна лекція «Художня література та стратегії десакралізації імперського міфу»

2021-02-22
18.02.2021 відбулася публічна лекція завідувача кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка професора Юрія КОВБАСЕНКА «Художня література та стратегії десакралізації імперського міфу», а також  обговорення пов’язаних із зазначеною темою актуальних проблем сучасної гуманітаристики.

Зокрема, лектор зупинився на основних аспектах понять “міф”, “історичний міф” та “імперський міф”, а також на їхній семантизації та функціонуванні в сучасному науковому, політичному й суспільному дискурсах. 

Значну увагу було приділено впливу імперського міфу та імперського наративу на сучасну ситуацію в Україні, маскуванню справжніх (реваншистських і експансіоністських) прагнень РФ до поновлення Імперії в її колишніх кордонах за ширмою розмов про “дружбу народів”, “розквіт національних культур під егідою Москви” тощо.

Як лекційна, так і дискусійна частини заходу були інтенційовані на розгляд імперського міфу як фермента художньої літератури, а також можливості впливу на імперський міф (а саме – його десакралізацію) саме через художню літературу та засобами красного письменства. 
У фінальній (дискусійній) частині заходу було розглянуто гостро актуальні питання сучасної гуманітарної та освітянської політики в Україні, зокрема, кореляції матеріалу лекції з дослідженнями в царині зарубіжного постколоніального роману (проф. Олена ТУПАХІНА); ролі російських письменників Василя Жуковського і Льва Толстого в розвитку російського імперського міфу (Павло АРТИМИШИН); перспективних шляхів розвитку ЗНО з української мови та літератури як дієвого інструменту формування національної ідентичності українських школярів (проф. Валерій КОРНІЙЧУК); глобалізаційних вимірів літератури та літературної освіти в Україні та за кордоном (Тимофій ГАВРИЛІВ); можливості й доречності позиціонування міфу як складової національної ідеї (Олександра КИРИЧУК ) та ін.

Пан Тарас ПАСТУХ, який був модератором заходу, відзначив його актуальність, а також значну кількість учасників із різних регіонів України.

2021-02-22 Ковбасенко


Читайте також:

2021-04-18
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України сумує з приводу відходу до вічності відомого науковця, доктора філологічних наук, колишнього старшого наукового співробітника відділу української літератури Інституту Любомира Тадейовича Сеника і висловлює щирі співчуття родині покійного.

2021-04-13
У понеділок, 12-го квітня 2021 р., на 85-му році життя відійшов у засвіти багатолітній працівник Інституту Василь Іванович Горинь (1936-2021). 

Колектив висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким померлого!

Вічна пам'ять! 

2021-04-07

7 травня 2021 р. о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія та на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія:


Оголошення:

Видання:

Гавінський А., Дячишин Ю., Яцишин А. Львівські Ставчани (природа та історія)