Публічна лекція «Художня література та стратегії десакралізації імперського міфу»

2021-02-22
18.02.2021 відбулася публічна лекція завідувача кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка професора Юрія КОВБАСЕНКА «Художня література та стратегії десакралізації імперського міфу», а також  обговорення пов’язаних із зазначеною темою актуальних проблем сучасної гуманітаристики.

Зокрема, лектор зупинився на основних аспектах понять “міф”, “історичний міф” та “імперський міф”, а також на їхній семантизації та функціонуванні в сучасному науковому, політичному й суспільному дискурсах. 

Значну увагу було приділено впливу імперського міфу та імперського наративу на сучасну ситуацію в Україні, маскуванню справжніх (реваншистських і експансіоністських) прагнень РФ до поновлення Імперії в її колишніх кордонах за ширмою розмов про “дружбу народів”, “розквіт національних культур під егідою Москви” тощо.

Як лекційна, так і дискусійна частини заходу були інтенційовані на розгляд імперського міфу як фермента художньої літератури, а також можливості впливу на імперський міф (а саме – його десакралізацію) саме через художню літературу та засобами красного письменства. 
У фінальній (дискусійній) частині заходу було розглянуто гостро актуальні питання сучасної гуманітарної та освітянської політики в Україні, зокрема, кореляції матеріалу лекції з дослідженнями в царині зарубіжного постколоніального роману (проф. Олена ТУПАХІНА); ролі російських письменників Василя Жуковського і Льва Толстого в розвитку російського імперського міфу (Павло АРТИМИШИН); перспективних шляхів розвитку ЗНО з української мови та літератури як дієвого інструменту формування національної ідентичності українських школярів (проф. Валерій КОРНІЙЧУК); глобалізаційних вимірів літератури та літературної освіти в Україні та за кордоном (Тимофій ГАВРИЛІВ); можливості й доречності позиціонування міфу як складової національної ідеї (Олександра КИРИЧУК ) та ін.

Пан Тарас ПАСТУХ, який був модератором заходу, відзначив його актуальність, а також значну кількість учасників із різних регіонів України.

2021-02-22 Ковбасенко


Читайте також:

2021-02-19
Відповідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 404

2021-02-10
18 лютого 2021 року відбудеться перший у цьому році науковий семінар, організований відділами нової історії України та української Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України спільно з Інститутом релігієзнавства - філією Львівського музею історії релігії.

2021-01-14
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача відділу історії середніх віків –1,0 шт. од.;старшого наукового співробітника відділу археології – 0,5 шт. од. (за сумісництвом); наукового співробітника відділу нової історії України – 1,0 шт. од.;

Оголошення:

Видання:

Федун Петро – «Полтава». Концепція Самостійної України. Том 1. Твори