СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!

2021-08-02

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з глибоким сумом повідомляє, що сьогодні на 77-му році життя покинув наш світ кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу історії середніх віків Іван Васильович ПАСЛАВСЬКИЙ.

В Інституті дослідник працював від 1971 р. Серед його наукових зацікавлень були історія Галицько-Волинської держави, філософська думка та релігійно-церковне життя України середніх віків і ранньомодерного часу. Його роботи – ґрунтовні дослідження маловивчених проблем українського минулого. Зокрема, він звертався до джерелознавчої проблематики («Український епізод Першого Ліонського собору (1245 р.): дослідження з історії європейської політики Романовичів»), філософських вимірів української культури (монографії «З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVIII ст.» та «Гисихія і раціо. Філософський світ української культури середніх віків і ранньомодерного часу»), активно працював над багатотомними виданнями «Історії української культури» й Енциклопедії НТШ, займався перекладацькою діяльністю, популяризував історичну науку.

Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття родині та близьким покійного.2021-08-02 Паславський


Читайте також:

2021-09-23
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вітає старшого наукового співробітника відділу новітньої історії Олександру Стасюк з успішним захистом докторської дисертації «Радянські виборчі кампанії як чинник радянізації західних областей УРСР (1939–1953 рр.)»

2021-09-22
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вітає заступника директора з наукової роботи Тетяну Ястремську з успішним захистом докторської дисертації «Лексико-семантичне моделювання українського діалектного простору»

2021-09-22
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича вітає працівницю відділу української літератури Софію Когут з успішним захистом кандидатської дисертації “Європеїзм літературної критики Михайла Рудницького, який відбувся 20 вересня 2021 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. Колектив Інституту бажає Софії Когут подальших творчих здобутків.

Оголошення:

Видання:

Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія