Конкурс для проведення прийому до аспірантури

2021-08-10

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс для проведення прийому до аспірантури на місця державного замовлення (з відривом від виробництва) на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради вищого закладу освіти на навчання в аспірантурі.

Особи, що вступають до аспірантури, особисто подають такі документи:

-        заяву на ім’я директора Інституту;

-        особовий листок з обліку кадрів;

-        автобіографію;

-        науковий реферат (обсягом 1 авт. арк.), який доповнюється списком та ксерокопіями опублікованих наукових праць (за наявності);

-        копії дипломів бакалавра, магістра (спеціаліста), копії додатків до них оцінками (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);

-        копію паспорта / ID-картки;

-        копію ідентифікаційного номеру;

-        копію або витяг з трудової книжки (за наявності);

-        фотокартки 3 × 4 (3 шт.);

-        медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-о;

-        військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

-        рекомендацію Вченої ради вищого закладу освіти до навчання в аспірантурі;

-        конверти з марками і домашньою адресою (2 шт.).

 

Документи приймаються тільки у повному комплекті.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на засіданні приймальної комісії Інституту та складають конкурсні вступні іспити зі спеціальної дисципліни та іноземної мови.

Прийом документів проводиться з 10 серпня до 10 вересня 2021 року. Зарахування до аспірантури з 1 листопада 2021 року.

Адреса: 79029, м. Львів, вул. Козельницька, 4 (к. 423).

Тел.: (032) 270-65-98; (032) 270-70-22Читайте також:

2021-09-23
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вітає старшого наукового співробітника відділу новітньої історії Олександру Стасюк з успішним захистом докторської дисертації «Радянські виборчі кампанії як чинник радянізації західних областей УРСР (1939–1953 рр.)»

2021-09-22
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вітає заступника директора з наукової роботи Тетяну Ястремську з успішним захистом докторської дисертації «Лексико-семантичне моделювання українського діалектного простору»

2021-09-22
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича вітає працівницю відділу української літератури Софію Когут з успішним захистом кандидатської дисертації “Європеїзм літературної критики Михайла Рудницького, який відбувся 20 вересня 2021 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. Колектив Інституту бажає Софії Когут подальших творчих здобутків.

Оголошення:

Видання:

Ідея Європи в суспільному дискурсі сучасної України: монографія