Гавришко Марта Ігорівна

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Історикиня,  кандидатка історичних наук, молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Народилася 20 вересня 1984 року у місті Миколаєві Львівської області. У 2006 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006–2009 роках навчалася в аспірантурі цього ж факультету. 

У 2010 році захистила дисертацію на тему: «Націонал-соціалістичний режим у Німеччині у відображенні суспільно-політичної думки Галичини (1933–1939 рр.)». 

З 2009 року працює у відділі новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

У 2010-2011 н. р. викладала спеціальний навчальний курс «Третій Райх очима українців Галичини (1933–1939)» в Українському Католицькому університеті (Львів, Україна). У 2016-2017 н. р. була викладачкою спецкурсу “Жінки і війна: специфіка досвіду та його репрезентації” у рамках Лекторію СУА з жіночих студій в Українському Католицькому університеті (Львів, Україна).

У 2010-2015 роках була відповідальною редакторкою наукового збірника «Український визвольний рух».

Членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії, Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, Association for Women in Slavic Studies (AWSS), International Association for the Humanities (MAG).

Сфера наукових зацікавлень: гендер і війна, жіночий досвід ОУН та УПА, жінки у війні на Донбасі, сексуальне насильство під час війни, гендер і мілітаризм, фемінізм і націоналізм, усна історія. 

Наукові стажування

2018.   Ada Booth Research Fellowship in Slavic Studies, Monash University, Australia

2018.   DAAD Scholarship, Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, Germany

2015.   Short-term Scientific Mission, COST Action IS1203: In search of transcultural memory in Europe (ISTME), Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS), Germany

2009.   Robert Bosch Stiftung Scholarship, Deutsche Historische Institut in Warschau, Poland

2008.   Dissertation Fellowship, University of Rzeszow, Poland

Публікації (вибране)

Книга

2018.   Долаючи тишу. Жіночі історії війни. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 238 c.

Розділи у книгах

2017.   Жінки у національному підпіллі: внески і втрати”, Жінки у горнилі модернізації. За заг. ред. О. Кісь. Харків: КСД: 204-231.

2015.   “Заборонене кохання: фактичні дружини учасників підпілля ОУН та УПА у 1940-1950-х років”, Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. За наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. Київ: ТОВ “Арт книга”. 2015: 123-141.

Статті

2018.   “Women’s Bodies as Battlefields: Sexual Violence during the Soviet Counterinsurgency in Western Ukraine (1944-1953)”, Euxeinos. Governance and Culture in the Black Sea Region (forthcoming).

2018.   “Love and Sex in Wartime: Controlling Women's Sexuality in the Ukrainian Nationalist Underground”, Aspasia. Vol. 12: 35-67.

2016.   “Illegitimate sexual practices in the OUN underground and UPA in Western Ukraine in the 1940s and 1950s”. Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies [Online]. Issue 17: Women in arms: from the Russian Empire to Post-Soviet States. 2016. URL : http://pipss.revues.org/4214 

2016.   “Чоловіки, жінки і насильство в ОУН і УПА у 1940-1950-х роках”, Український історичний журнал. Київ, 2016. № 4: 89-107.

2015.   “Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940-1950 рр.”, Український визвольний рух. Львів, 2015. Зб. 20: 199-213.

2014.   “Юлія Ганущак: ‘Помилування не просила, бо не так була вихована’”. ‘І слова стали чином живим…”, Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків. За ред. О. Стасюк. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. 2014: 189-200.

2014.   “Заходи ОУН на міжнародній арені у справі “пацифікації” в Галичині у 1930 р.”, Український визвольний рух. Львів. 2014. Зб. 19: 174-201.

2014.   “Міжнародні аспекти діяльності ОУН у 1929–1939 рр.: західноєвропейський вектор”. Матеріали науково-практичної конференції “Державотворча діяльність Організації Українських Націоналістів: історія, боротьба, ідеологія”. Івано-Франківськ. 2014: 44-54.

2013.   “Ставлення представників ліберального фемінізму в Галичині до ОУН у 1929- 1939 рр.”, Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013:85-97.

2013.   “Листи з підпільної пошти повстанського поета Михайла Дяченка (Марка Боєслава)” (спільно з О. Стасюк), Новітня доба. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. Вип. 1. 2013: 201-211.

2012. “Ставлення УНДО до польсько-німецьких відносин в переддень війни (березень-серпень1939 р.)”, Волинь і волиняни у Другій світовій війні. Зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. Упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк. 2012. 68-75. Луцьк. 2012. 68-75.

2012.   “Місце Великої Британії у політичних планах Організації українських націоналістів у 1930-і роки”, Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. 2012. Вип. 22: 97-111.

2011.   “Вплив “ґендерної політики” в Третьому Райху на український феміністичний дискурс у Галичині 1930-х рр.”, Українознавчий альманах. Київ: Київський нац. у-т ім. Т. Шевченка. 2011. Вип. 6: 86-90.

2011.   “Німеччина і “українська проблема” у поглядах Євгена Коновальця (1930-і рр.)”, Український визвольний рух. Львів. 2011. Зб. 16: 220-240.

2010.   “Проблема українського повстання у Галичині напередодні німецько-польської війни1939 р.”, Український визвольний рух. Львів. 2010. Зб. 14: 73–90.

2009.   “Наближення німецько-польської війни 1939 р. у світлі української громадської Галичини”, Друга світова війна: крізь призму подолання стереотипів.Матеріали науково-практичної конференції. Укл. Зінчук В., Хома І. Львів. 2009: 47–54.

2008.   “Німецько-польська декларація про ненапад 1934 року і українська громадськість Галичини”, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія.Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2008. Вип. 1: 220–226.

2008.   “Феномен націонал-соціалізму у візіях українського політикуму Галичини 1930-х років”, Гілея. Київ. 2008. Вип. 14: 90–107.

2008.   “Зовнішня політика Третього Райху в 1933–1935 роках у світлі української громадської думки Галичини”, Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Київ: “Рада”. 2008. Т. ХХІ: 226–236.

2008.   “Сходження націонал-соціалізму до влади в Німеччині у дзеркалі української думки Галичини”, Наукові зошити історичного факультету Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Львів. 2008. Вип. 9–10. Ч. 2: 174–187.

2008.   “Зовнішньополітична програма націонал-соціалізму у візіях української громадськості Галичини”, Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Луцьк. 2008. Вип. 14: 187–195.

2007.   “Встановлення націонал-соціалістичної диктатури в Німеччині у відображенні української суспільно-політичної думки (1933–1934 рр.)”, Наукові записки. Історичні науки. Острог: Вид-во ун-ту “Острозька академія”. Вип. 8: 438-454.

Презентації на конференціях, семінарах і літніх школах (вибране)

2018.   “Gender and War: Women in the Ukrainian Military during the War in Donbas”, Viadrinicum summer school, Frankfurt (Oder), Germany, September 28 (In English)

2018.   “Women’s Experience of Violence in War: the Case of Ukrainian Nationalist Underground”, Viadrinicum summer school, Frankfurt (Oder), Germany, September 27 (In English)

2018.   “Women at War in Donbas: Gender Roles in the Military”, Annual Conference of the “Ukrainian Regionalism: A Research Platform” Network, Uzhgorod, Ukraine, September 8-12 (In English)

2018.   “Instrumentalization of Gender Stereotypes: Women’s Self Representation during Soviet Interrogations”, MAG Annual Convention, Lviv, Ukraine, June 27-29.

2018.   “Vulnerable Bodies: Sexual Violence against Female Political Prisoners in the late Stalinist Era”, Seminar, Hamburg Foundation for the Promotion of Science and Culture, Hamburg, Germany, May 28 (In English)

2018.   “Heroines” or Helpers”: the Role of Women in Ukrainian Army and the ATO”, workshop of the “Ukrainian Regionalism: a Research Platform” Network, Genève, Switzerland, May 11 (In English)

2018.   “Gender, Nation, and Militarism: Women’s Controversial Experiences in the Ukrainian Nationalist Underground”, 23rd Annual World Convention of Association for the Study of Nationalities, New York, USA, May 3-5 (In English)

2018. “Unsafe Motherhood: Gender, Ukrainian Nationalist Underground and Soviet Counterinsurgency”, Advanced Seminar, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, Sweden, April 3 (In English)

2017.   “Overcoming Silence: Men, Women and Violence in the Ukrainian Nationalist Underground”, 13th Annual Danyliw Research Seminar on Contemporary Ukraine, University of Ottawa, Canada, November 16-18 (In English)

2017.   Roundtable “New Approaches to Women and War in Eastern Europe”, the 49 Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) Annual Convention in Chicago, USA, November 9-12 (In English)

2017.   “Love and Sex in Wartime: Controlling Women's Sexuality in the Ukrainian Nationalist Underground”,University College London (UCL), School of Slavonic and East European Studies (SSEES), Russian Studies Seminar, London, England, October 11 (In English)

2017.   “In Response to Sexual Violence: Coping Strategies among Female Members of the Ukrainian Nationalists Underground”, Conference “Gender in Revolution, War and Peacemaking”, Women in War (Paris), Odesa, Ukraine, October 6-8.

2017.   “Narratives of Silence: Women in the Ukrainian Military and Experiences of Sexual Violence during War in the Donbas”, Conference “Gender-Power-Eastern Europe: Changing Concepts of Femininities and Masculinities and Power Relations”, Free University Berlin, Germany, June 21-23 (In English)

2017.   “Immoral” Women, Gender and Punishment in the Ukrainian Nationalist Underground”, Conference “Between Exploitation and Empowerment: Participation of Women in the Second World War”, U of East Anglia, England, June 17 (In English)

2016.   “Women in the OUN Expeditionary Groups in 1941: Specific Gendered Experience,” Conference on Nations of Central and Eastern Europe Towards the Outbreak of the German-Soviet War in the Summer of 1941, Warsaw, Poland, October 11 (in English).

2016. “Sexual Violence in the OUN Underground and UPA in Western Ukraine in the 1940s and 1950s”, International Social Science Summer School in Ukraine, Kharkiv, Ukraine, July 3–10 (In English)

2015.   “Sexual violence and the Ukrainian nationalist underground movement,” Seminar, Hamburg Foundation for the Development and Study of Culture, Germany, October 26 (In English)

2015.   “Illegitimate Sexual Behavior in the Underground of OUN and UPA in Western Ukraine in the 1940s and 1950s”, Conference “Against Our Will – 40 Years After: Exploring the Field of Sexual Violence in Armed Conflict”, Hamburg Institute for Social Research, Germany, July 2–5 (In English)

Скринька для листувань: havryshko[at]gmail.com

Профіль на Academia.edu: https://nas.academia.edu/MartaHavryshko


Оголошення:
Новини:

Форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О.Пріцака, І.Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина

5-6 червня 2019 р. у Києві відбудеться форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О. Пріцака, І. Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина.Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

11 жовтня 2019 р. у м. Львові відбудеться Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ ст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

Видання:

Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Випуск 17