Спеціалізована вчена рада Інституту

Спеціалізована вчена рада Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2019 р. № 358 затверджено спеціалізовану вчену раду Д 35.222.01 (терміном на три роки) із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями:

07.00.01 «Історія України»
07.00.02 «Всесвітня історія»
07.00.04 «Археологія» (від 2014 року)
07.00.05 «Етнологія» (від 1995 року)

 Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора історичних наук, СОЛЯРА Ігоря Ярославовича, старшого наукового співробітника, директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, спеціальність 07.00.01 «Історія України».

Заступником голови спеціалізованої вченої ради – доктора історичних наук, ГУПАЛО Віру Деонізівну, старшого наукового співробітника Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, спеціальність 07.00.04 «Археологія».

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради – кандидата історичних наук КОНОПКУ Володимира Михайловича, молодшого наукового співробітника Інституту народознавства НАН України, спеціальність 07.00.05 «Етнологія».

 Затверджено персональний склад Спеціалізованої вченої ради:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь,

шифр спеціальності

в раді

Соляр Ігор Ярославович (голова)

д. і. н.,

07.00.01

Гупало Віра Деонізівна (заступник)

д. і. н.,

07.00.04

Голик Роман Йосипович (заступник)

д. і. н.,

07.00.02

Муравський Олег Іванович (вчений секретар)

к. і. н.,

07.00.01

Боляновський Андрій Валентинович

 

д. і. н.,

07.00.02

Возний Ігор Петрович

д. і. н.,

07.00.04

Войтович Леонтій Вікторович

д. і. н.,

07.00.04

Ільницький Василь Іванович

д. і. н.,

07.00.01

Красівський Орест Якубович

д. і. н.,

07.00.02

Литвин Микола Романович

д. і. н.,

07.00.01

Онищук Ярослав Іванович

д. і. н.,

07.00.04

Пасіцька Оксана Ігорівна

д. і. н.,

07.00.02

Патер Іван Григорович

д. і. н.,

07.00.01

Пивоваров Сергій Володимирович

д. і. н.,

07.00.04

Руда Оксана Василівна

д. і. н.,

07.00.02

Ситник Олександр Степанович

д. і. н.,

07.00.04

Сова Андрій Олегович

д. і. н.,

07.00.01

Стасюк Олександра Йосипівна

д. і. н.,

07.00.01

Харук Андрій Іванович

д. і. н.,

07.00.02Оголошення:
Новини:

Відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

20–21 травня 2024 у Львівському музеї історії релігії відбулася XXXIV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», організатором якої є Інститут релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАНУ та Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ, Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, Центром релігійної культури ім. Ігоря Скочиляса Українського католицького університету.

Участь мовознавців у Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу»

23–24 травня 2024 року в Черкаському національному університеті імені Б.Хмельницького відбулася Х Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу», яка зібрала науковців з різних куточків України та з-за кордону, щоб актуалізувати важливість дослідження проблем мовознавства, зокрема в умовах російсько-української війни.

Видання:

Артимишин Ю. Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження