Артимишин П. І., Костюк О. А. Україна в зовнішньополітичних концепціях Польщі: аналітична доповідь

Артимишин П. І., Костюк О. А. Україна в зовнішньополітичних концепціях Польщі: аналітична доповідь / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів, 2020. 72 с.

Простежено зародження та генезу концепту «Великої Польщі» та його вплив на стан українсько-польських відносин. Проаналізовано розвиток поглядів польських політичних та інтелектуальних осередків щодо України та українців упродовж XX – початку XXI ст. З’ясовано основні концептуальні підходи щодо обґрунтування зовнішньополітичних доктрин Республіки Польща у пострадянський період, а також місце України в межах реалізації Польщею своєї зовнішньої політики. Показано основні тенденції та зміни в стратегічній направленості зовнішньої політики Польщі під час налагодження тісного, а згодом стратегічного партнерства з Україною. Окрему увагу звернено на внутрішньополітичний дискурс у польському експертному та політичному середовищах, суперечливі заяви польських політиків стосовно розвитку відносин з Україною в умовах російської агресії на Донбасі, а також на наявний консенсус на рівні вищих органів державної влади Республіки Польща щодо важливості України в зміцненні регіональної та континентальної безпеки.
Для науковців, службовців державних органів влади й управління, студентів та широкої читацької аудиторії.


Завантажити оригінал
Дивіться також:

Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення:<br />
монографія
Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі: монографія / від. ред. Іван Патер, упоряд. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 698 с.
Духовна культура населення Прикарпаття, Волині і Закарпаття від найдавніших часів до середньовіччя (вибрані проблеми)
Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України