Романина Ірина Романівна

науковий співробітник, кандидат філологічних наук

2009 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 2009 року: аспірант відділу української мови (2009–2012), молодший науковий (2017–2018), науковий (2019) співробітник відділу української мови.

2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичні особливості діалектних текстів про чуда в наддністрянському говорі» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Тетяна Ястремська).

 

Учасниця діалектологічних експедицій на Наддністрянщину та Бойківщину.

Авторка 17 наукових публікацій.

 

Наукові зацікавлення: діалектологія, лінгвістика тексту, етнолінгвістика, лексикологія.

 

Нагороди

2017 р. – премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації Львівської області

 

https://scholar.google.com/citations?user=j4njT64AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0003-3668-1867

Е-mail: iraromanyna@gmail.com

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті

·                Програми з української мови для загальноосвітніх шкіл з польською мовою навчання в контексті проблеми задоволення освітніх потреб національних меншин в незалежній Україні. Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / відп. ред. І. Соляр, упоряд. М. Романюк. Львів, 2018. Кн. 1. С. 390–399. (співавтор Н. Багнюк)

·                Лексико-семантичний простір діалектних текстів із Наддністрянщини: номінація духовної культури. Діалектологічні студії. 11. Слово. Словник. Корпус. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2018. С. 263–272.

·                Українсько-норвезькі семінари «Олаф Брок і Україна». Українська мова. 2018. № 1. С. 149–154. (співавтор Г. Сікора)

·                Текстові категорії як критерії аналізу діалектного тексту. Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги / відп. ред. О. Сімович. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. (Серія «Історія мови»). С. 118–127.

·                Мовна картина світу бойків крізь призму діалектних текстів про чуда. Region Karpacki: historia, język, kultyra / pod. redakcją W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńskiej, A. Zięby. Kraków: Koło Naukowe Ukrainistów UJ, 2013. S. 85–92.

·                Тексти про чуда з Наддністрянщини: структурна специфіка. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. Н. Іваницька. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. Вип. 16. С. 317–321.

·                Діалектні тексти про кару як мовне відображення свідомості українців. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1021. Серія: Філологія. Вип. 66. Харків, 2012. С. 81–84.

·                Текст як джерело діалектного словника. Лінгвістика. Збірник наукових праць. №3 (27). Ч. 1. 2012. С. 95–100.

·                Структурно-семантична специфіка наддністрянських текстів про зцілення. Вісник університету. № 57. 2012.

·                Темарій діалектних текстів про чуда в наддністрянських говірках. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związków kulturowych. T. VII. Lublin: OL PAN, 2012. S. 143–149.

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо до участи у сьомому засіданні Тимченківських наукових читань

Відділ української мови Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (Львів) у співпраці з Інститутом української мови НАН України (Київ) та з Мовознавчою комісією НТШ запрошують Вас до участи в Тимченківських наукових читаннях (засідання 7): «АКАДЕМІЧНА ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Многая літа!

Сьогодні, 21 жовтня 2021 р. свій 90-річний ювілей святкує Феодосій Іванович Стеблій, відомий український історик, багатолітній завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, заслужений працівник культури України.
Видання:

Русь, Малоросія, Україна: галицькі українці у пошуках власного імені (ХІХ – перша половина ХХ століть)