Когут Софія Несторівна

молодша наукова співробітниця,
Народилася 18 квітня 1976 року у Львові. Навчалася у львівській середній школі № 2 (19831993). У 1990 р. опублікувала збірку поезій «Срібна чайка» з ілюстраціями сестри Люби Когут.

Відвідувала заняття з історії української літератури у Львівській Малій академії наук (19911993), де розпочала наукову діяльність та здійснила першу спробу укладання бібліографічного покажчика (бібліографічна персоналія «Ліна Костенко», 1993).

У 19931998 рр. була студенткою філологічного факультету Львівського державного (тепер національного) університету імені Івана Франка (спеціальність «українська мова та література»), додатково навчалася за спеціальністю «зарубіжна література» (19971998).

З 1996 р. працює у відділі бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, спершу на посаді провідного бібліографа, а з 2007 р. на посаді молодшої наукової співробітниці.

Укладачка кількох бібліографічних покажчиків, зокрема підготувала до друку біобібліографічну персоналію «Михайло Рудницький (18891975)».

З 1 листопада 2017 р. молодша наукова співробітниця відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

З 2017 р. член Комісії з книгознавства та бібліографії Наукового товариства імені Шевченка.

Працює над дисертацією «Європеїзм літературної критики Михайла Рудницького» (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Микола Ільницький).

Проблематика наукових досліджень і сфера наукових зацікавлень: історія української літератури ХХ століття; культурологічний та літературний дискурс міжвоєнної Галичини; історія галицької преси міжвоєнного періоду; міжнаціональні стосунки та взаємовпливи в Галичині міжвоєнного періоду; літературна бібліографія; наукова та літературна спадщина Михайла Рудницького.

Перелік публікацій

Окремі видання:

 • Срібна чайка: вірші / іл. Люби Когут; вст. слово Дмитра Павличка. — Львів: Каменяр, 1990. — 32 с.
 • Поетичний феномен Леоніда Кисельова: монографія / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів, 2001. — 128 с.
 • Книжка (1921-1923). Вістник українського книжкового руху: систематичний покажчик змісту / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; передм. Н. А. Рибчинської. — Львів, 2003. — 97 с.
 • Лариса Крушельницька: біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; передм. М. А. Вальо. — Львів, 2008. — 170 с.
 • Михайло Рудницький (1889-1975): біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; передм. С. Когут. — Львів, 2018 (у друці).

Статті:

 • П. Клодель: На стику теології і мистецтва // Вісник Львівського університету. Серія “Мистецтвознавство”. — 2003. — Вип. 3. — С. 187-213.
 • Журнал “Шляхи” (1913-1918): Відгомін воєнної теми та пошук нових духовних орієнтирів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2005. — Вип. 13. — С. 105-114.
 •  Видавнича серія “Дажбог” Є.-Ю. Пеленського: Історико-тематичний та культурологічний аспект // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — 2006. — Вип. 14. — С. 132-143. — Підп.: Венгринович С.
 • Постшістдесятництво на сторінках журналу “Світо-вид” (1990-1999): у пошуках традиції // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ. — 2006. — Вип. 14. — С. 156-168.
 • Самвидав у Львові кінця 1980-х рр. (“Євшан-зілля”, “Кафедра”) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ. — 2007. — Вип. 15. — С. 161-174.
 • Бібліографічний аспект українознавчих досліджень Сергія Єфремова // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939) : напрями діяльності та постаті : збірник наук. праць / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника. — Львів, 2010. — С. 296-309.
 • “Матеріяли до бібліоґрафії Січових Стрільців” Івана Шендрика у контексті історичної бібліографії // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника. — Львів, 2010. — С. 241-255.
 • Покажчик “Іншомовні джерела до історії міст і сіл України” О. Д. Кізлика у контексті української традиції історико-краєзнавчої бібліографії // Львівська національна наукова бібліотеки України імені В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника — С. 111-116.
 • Михайло Рудницький в літературному процесі міжвоєнного періоду // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : збірник наук. праць. — Львів, 2012. — Вип. 4 (20). — С. 356-370.
 • Між ідеєю і формою: рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі 20-30-х рр. ХХ ст. // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : збірник наук. праць. — Львів, 2013. — Вип. 5 (21). — С. 217-234.
 • У пошуках наукової традиції: “Повне видання творів Т. Шевченка” за редакцією П. Зайцева // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : збірник наук. праць. — Львів, 2014. — Вип. 6 (22). — С. 44-54.
 • Гакетіана Марії Вальо // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. — Львів, 2015. — Вип. 7 (23). — С. 188-198.
 • Михайло Рудницький і польська культура : наближення та протистояння // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. — Lublin, 2016. — Vol. XV. — P. 194-201.
 • Михайло Рудницький як літературний критик та редактор часопису “Назустріч” // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. — Львів, 2016. — Вип. 8 (24). — С. 58-71.
 • Іван Франко очима Михайла Рудницького : спогади, роздуми, інтерпретації // Studia Polsko-Ukraińskie / Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich. — Warszawa, 2017. — T. 4. — S. 159-168.
Оголошення:
Новини:

Форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О.Пріцака, І.Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина

5-6 червня 2019 р. у Києві відбудеться форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О. Пріцака, І. Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина.Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

11 жовтня 2019 р. у м. Львові відбудеться Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ ст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

Видання:

З історії західноукраїнських земель. Вип. 12-13