Оприск Василь Григорович

молодший науковий співробітник,

Народився 10 серпня 1950 р. в с. Гонятичі Миколаївського р-ну Львівської обл.

1972 – закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

В Інституті від 1974 р.: аспірант (1974–1977 рр.), молодший науковий співробітник  (1977–).

Наукові зацікавлення: археологічні дослідження княжого Галича, Львова, села Волинської землі княжої доби.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4PDFoCUAAAAJ&hl=uk

Основні наукові праці

Розділи в колективних монографіях

·         Опрыск В. Звенигород // История городов и сел Украинской ССР. Львовская область. – К., 1978. – С. 482-488 (795 с.) [співавт. В. Грабовецький]

·         Оприск В. Сільські поселення Верхнього Подністров’я і Волині // Південноруське село IX-XIII ст. (Нові пам’ятки матеріальної культури – К., 1997. – С. 144-150 (174 с.)

·         Оприск В. Селище давньоруського часу // Козак Д., Оприск В., Шкоропад В. Пам’ятки давньої історії Волині у с. Городок. – К., 1999. – С. 103-124 (128 с.)

·         Оприск В. Типи поселень // Українська культура. – т. 2 (ХІІІ – перша половина XVII ст. – К., 2001. – С. 111-113) (846 с.)

·         Оприск В. Археологічні пам’ятки села Голешів і його околиць // Голешів в історії, культурі та людських долях: Історико-краєзнавчі нариси, спогади. – Л., 2014. – С. 34-47. (416 с.)

Довідники

·         Оприск В. Археологічні пам’ятки Волині (Рожищенський район). – Довідник. – Луцьк, 1991. – 86 с. [співавт.]

Статті

·         Оприск В. Пам’ятки археології села Ременів // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття та Волині. – Львів, 2009. – Вип. 13. – С. 286-298. [співавт. В. Конопля]

·         Оприск В. Кам’яна іконка із Звенигорода // там само. – С. 301-306 [співавт.: В. Петегирич, Б. Закалик]

·         Оприск В. Археологічні розкопки // St. Joseph’s Home Journal (Журнал Дому Св. Йосифа). – Saskatoon, 2009. Vol. 31. - № (115). – S. 21-23

·         Оприск В. Рятівні архітектурно-археологічні дослідження решток церкви Святого Духа у Львові 2008 року // Матеріали іф дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2010. Вип. 14. С. 360-376 [співавт. Ю. Лукомський]

·         Оприск В. Старожитності Ківерщини // Волино-Подільські археологічні студії. – Вип. ІІІ. Луцьк, 2012. – С. 10-21 [співавт. В. Конопля]

·         Оприск В. Давні поселенці Самбірщини // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ в 2011р. (Інформаційний бюлетень). – Львів, 2012. – С. 78-81 [співавт.: А. Гавінський, Ю. Лукомський, О. Адамишин]

·         Оприск В. Зустрічі з Денисом Козаком (спогади про відомого українського археолога) // МДАПВ. – Вип. 18. Львів, 2014. – С. 432-441

·         Оприск В. “Тут наше коріння…”: з історії культових місць села Босько у Польщі” // Лемківський календар на 2016 рік. – Львів, 2015. – С. 208-213 [співавт. Ярослав Козак]

·         Оприск В. Археологічні дослідження в басейні річки Ставчанка // Львівський археологічний вісник. Вип. 4, Львів, 2018, – С. 19-26 [співавт. А. Гавінський]

Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Симпатикам та друзям Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

20 червня 2020 р. створено фейкову сторінку з назвою нашого Інституту. Упродовж місяця на ній опубліковано низку неправдивих та наклепницьких дописів, які ображають честь працівників нашої установи.
Видання:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 30