Павлів Дмитро Юліанович

молодший науковий співробітник,

Народився 17 листопада 1956 р. в м. Городище Черкаської обл.

1981 року закінчив історичний факультет Львівського університету.

В Інституті від 1974 р.: старший лаборант (1974–1984), молодший науковий співробітник відділу археології (від 1984).

Член редколегії збірників “Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині”, “Стільський град”.

Член Спілки археологів України. Член НТШ.

Автор 170 публікацій, зокрема співавтор 12 колективних монографій, 5 із яких видано за кордоном, співавтор навчального посібника “Історія України” (чотири видання) та статей, опублікованих українською, польською, російською, англійською та німецькою мовами.

Наукові зацікавлення: доба бронзи і раннього заліза Заходу України, історія археології, відкриття різночасових пам’яток археології Верхньої Наддністрянщини та Західної Волині.

 

Участь в археологічних експедиціях

Участь у роботі (з 1974 р. по 2018 р.) більш, аніж 200 археологічних експедицій. Керував роботою 35 експедицій.

Найважливіші експедиції.

1974–1980 – Дністерська рятівна новобудівна експедиція. Дослідження різночасових пам’яток, в основному мегапоселення чорноліської культури поблизу с. Непоротів Сокирянського р-ну Чернівецької обл. в зоні затоплення водосховищем Дністрянської ГЕС (заступник керівника експедиції).

1980–1985 – Прикарпатська археологічна експедиція. Дослідження солеварних комплексів доби бронзи і раннього заліза в Надвірнянському і Косівському р-нах Івано-Франківської обл. (заступник керівника експедиції).

1980–1986 – Сокальська рятівна експедиція. Дослідження могильника ульвівецько-рованцівського типу кінця доби бронзи поблизу с. Тяглів Сокальського р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

1983–Сокальська археологічна експедиція. Дослідження поселення пізньобронзової і ранньозалізної доби поблизу с. Ульвівок Сокальського р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

1986–1990 – Волинська археологічна експедиція. Дослідження могильника ульвівецько-рованцівського типу кінця доби бронзи, поселення поморської культури та княжої доби поблизу с. Рованці Луцького р-ну Волинської обл. (керівник експедиції).

1987–Сокальська археологічна експедиція. Розвідки і розкопки пам’яток ранньозалізної і княжої доби в зоні меліоративних робіт поблизу с. Рекленець Сокальського р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

1991 – Володимир-Волинська археологічна експедиція. Дослідження різночасових пам’яток поблизу с. Хобултова (керівник загону).

1992 – Львівська міська археологічна експедиція. Рятівні розкопки на місці будови готелю “Золотий лев” (учасник досліджень).

1992 – Тернопільська розвідкова експедиція. Обстеження в зоні будови газопроводу в Козівському, Теребовлянському, Збаразькому р-нах.

1992 – Бродівська розвідкова експедиція. Обстеження в зоні будови газопроводу в Бродівському та Золочівському р-нах Львівської обл.

1993 – Західнобузька розвідкова експедиція. Обстеження над р. Бугом між селами Ромош і Старгород Сокальського р-ну Львівської обл.

1995 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження поселення і поховання к-ри шнурової кераміки поблизу с. Сіде Самбірського р-ну Львівської обл. (учасник досліджень).

1996–2004 – Розвідкові експедиції для виявлення та обстеження курганних некрополів Верхньої Наддністрянщини (керівник робіт).

1997–1999 – Розвідкові дослідження українсько-польської експедиції на території України та Польщі у верхів’ях Сяну та Дністра (учасник досліджень).

1999 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження кургану культури шнурової кераміки поблизу с. Биків Дрогобицького р-ну Львівської обл. (учасник досліджень).

2000–2001 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження курганного могильника культури шнурової кераміки поблизу с. Нижні Гаї Дрогобицького р-ну Львівської обл. (керівник експедиції).

2000 – Розвідкова експедиція для обстеження місця будови автомагістралі Краковець-Львів.

2002–2006 – Українсько-польська археологічна експедиція. Дослідження кургану ранньоскитського часу, курганів культури шнурової кераміки, могильника межановіцької культури, поселення і поховань тщінецької культури, укріпленої садиби культури Гава-Голігради поблизу с. Биків Дрогобицького р-ну Львівської обл (керівник експедиції).

2003–2005 – Яворівська рятівна археологічна експедиція. Дослідження пам’яток межановіцької, тщинецької, черепинсько-лагодівської, пшеворської, черняхівської культур, поселень ранньосередньовічного часу на місці будови автомагістралі Краковець-Львів (заступник керівника експедиції).

2006–2012 – Українсько-польська експедиція. Інтердисциплінарне археологічно-природниче вивчення пам’яток археології у міжріччі Дністра та Лімниці (учасник досліджень).

2009 – Прикарпатська розвідкова археологічна експедиція. Розвідкові обстеження курганів Карпатського підгір’я (керівник експедиції).

2010 – Долинська археологічна експедиція. Дослідження кургану біля с. Підліски Долинського району Івано-Франківщини (керівник експедиції).

2010 – Жовківська рятівна госпдоговірна експедиція. Дослідження багатошарової пам’ятки археології Любеля ІІІ (заступник керівника робіт).

2011 – Львівська розвідкова археологічна експедиція. Обстеження 120 кв. км території Городоцького району Львівської області. Виявлено 71 пам’ятку археології, в т.ч. 37 поселень, 25 курганних могильників (36 курганів), одне городище та 8 місцезнаходжень археологічних артефактів (заступник керівника робіт).

2011–2014 – Археологічна розвідкова експедиція НДЦ “РАС” Ін-ту археології НАН України в рамках проекту “Археологічний кадастр України. Львівська обл.” Суцільне обстеження басейну р. Вишня (учасник досліджень).

2014 – Мостиська археологічна експедиція НДЦ “РАС” Ін-ту археології НАНУ. Розкопки багатошарових пам’яток в басейні р. Вишні (в рамках міжнародного українсько-польського  проєкту “Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишні в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” (керівник докт. габ., проф. С. Чопек, Жешівський університет) (учасник досліджень).

2018 – Археологічна розвідкова експедиція НДЦ “РАС” Ін-ту археології НАН України в рамках проекту “Археологічний кадастр України. Львівська обл.” Суцільне обстеження басейну р. Стривігор (учасник досліджень).

 

Участь у міжнародних наукових проєктах

Співкерівник і учасник 10 міжнародних (українсько-польських) наукових проєктів (1995–2018).

2003–2006 – «Природне середовище і людина на підкарпатських височинах Верхнього Дністра від неоліту до ранньосередньовічного періоду / Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval period» (керівники Я. Махнік (Ін-тут археології та етнології ПАН, Польська Академія наук і мистецтв), Х. Гармата (Ін-тут ботаніки ПАН), Л. Старкель (Ін-тут географії ПАН);

2005–2006 - Видавничий науковий проєкт “Ранньозалізна доба в Українських і Польських Карпатах”. (керівник докт. габ., проф. Я. Хохоровський, Ін тут археології Ягеллонського університету, співкерівник проєкту);

2010–2013 – «Природне середовище і людина на пограниччі географічних зон та рубежів археологічних культур Центральної і Південно-Східної Європи доби неоліту і пізніших епох у міжріччі Дністра та Лімниці / Środowisko przyrodnicze i człowiek na pograniczu stref geograficznych i rubieży kultur środkowo-i południowo-wschodnio-europejskich w widłach Dniestru i Łomnicy w dobie neolitu i epok późniejszych» (керівник докт. габ., проф. Х. Гармата, Ін-тут ботаніки ПАН);

2014–2016 – “Багатошарові пам’ятки археології у Бикові поблизу Дрогобича / Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza” (керівник докт. габ., проф. С. Чопек, Жешівський університет, співкерівник з української сторони);

2013–2018 – «Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишні в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny» (керівник докт. габ., проф. С. Чопек, Жешівський університет).

 

Стипендії

1991 – Стипендія Міністерства науки Республіки Австрія.

1993 – Стипендія Фонду ім. Стефана Баторія Республіки Польщі.


Нагороди

1996 – нагорода “Золотий знак” Австрійського Чорного Хреста

2001 – Почесна грамота ЗНЦ НАН України

2018 – Грамота Відділення історії, філософії та права НАН України

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yIro5fwAAAAJ

Е-mail: datamitra@gmail.com

 

Основні наукові праці

Колективні монографії

·       Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval period / ed. K. Harmatowa, J. Machnik and L. Starkel. Kraków, 2006, 263 s.

·       Machnik J., Pawliw D., Petehyrycz W. Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru / Стародавні кургани (ІІІ тис. до Р. Х.) у селі Гаї Нижні біля Дрогобича на правобережжі верхнього Дністра, Польська академія науки і мистецтв, Комісія праісторії Карпат, Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Kraków / Краків, 2011. 216 s.

·       Natural Environment and Man on the upper Dnister-Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in Prehistory and early mediaeval Period / Природне середовище і людина у Верхній Наддністрянщині в районі Галицько-Букачівської улоговини в доісторичних часах і ранньому середньовіччі. Prace Komisji Рrehistorii Karpat PAU / red. K.Harmatowa, J. Machnik, M.Rybicka. Т. VI., Kraków, 2013. 349 s

·       Старожитності Рогатинщини. Львів: Тріада плюс, 2015. 272 c.

·       Czopek S., Machnik J., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W. Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza / Махнік Я., Павлів Д., Пастеркєвіч В., Петегирич В., Чопек С. Багатошарові пам’ятки археології у Бикові поблизу Дрогобича, Польська академія науки і мистецтв, Комісія преісторії Карпат, Національна академія наук України, Інститут українознав-ства ім. І. Крип’якевича, Krakόw, 2016. 599 с.

·       Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahisto-rycznej i wczesnohistorycznej ekumeny / Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишні в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени / red. S. Czopek, Rzeszów–Жешів 2018, 705 s.

Підручники

·       Історія України. Вид. 3-тє, Вид. 4-те, Львів: Світ, 2002, 2003. 488с.

Статті

·       Археолог Олег Кандиба, Волино-Подільські археологічні студії. Львів 2000, № 2, с. 18–28.

·       2.Prahistoryczne kurhany na Podkarpackich wysoczyznach górnego Dniestru, 150 latMuzeumArcheologicznegowKrakowie, Kraków 2000, s. 185–207 [співавт.: Р. Грибович, Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Кургани крайнього заходу Подільської височини, Записки НТШ. 2002, т. 244, с. 481–505 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич, І. Принада].

·       Курганне поховання ранньоскитського часу у верхів’ях Дністра, Epokabrązuiwczesnaepoka źelazawKarpatachPolskich, Krosno 2003, s. 531–548 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Тяглівський могильник. До прадавньої історії Белза та його околиць, Белз і Белзька земля. Науковий збірник, Белз 2004, Вип. 1, с. 41–51.

·       Археологія Бойківщини : нові відкриття, Бойківщина. Науковий збірник, Дрогобич–Трускавець, 2004, т. 2, С. 40–69 [співавт.: В. Петегирич].

·       Скарб із с. Руда та деякі аспекти культової практики у гальштатський період на заході України, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2005, вип. 9, с. 257–272.

·       Поселення Х–ХІ ст. біля с. Черчика на Яворівщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2005, вип. 9, с. 280–296 [співавт.: В. Петегирич, І. Принадa].

·       Z badań nad najdawniejszymi dziejami rejonu Drohobycza, Drohobycz miasto wielu kultur, Rzeszów, 2005, s. 9–59 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Пам’ятки кінця доби бронзи – початку ранньозалізної доби із с. Ульвівок на Сокальщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2006, вип. 10, с. 154–165.

·       Перша муза Олега Кандиби, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2007, вип. 11, с. 11–24.

·       Wspólne polsko-ukraińskie badania nad pradziejami dorzecza górnego Dniestru / Gemeinschaftliche polnisch-ukrainische forschungen zur vorgeschichte des oberen Dnjestrgebietes, U żródeł Europy ŚrodkowoWschodniej : pograniczepolskoukraińskiewperspektywiebadań archeologicznych / FrűhzeitOstmitteleuropas : DaspolnischukrainischeGrenzgebietausarchäologischerPerspektive, Rzeszów 2007, s. 11–33 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Ульвівецькі келихи, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2008, вип. 12, с. 62–102.

·       Доісторична пастуша будівля – “стая” з Добростан, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2009, вип. 13, с. 102–111 [співавт.: В. Петегирич].

·       Кургани центральної частини Сянсько-Дністрянської височини, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2009, вип. 13, с. 198–214 [співав. Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Унікальне поховання ранньоскитського часу на Дрогобицькому Підгір’ї, Фортеця. Збірник заповідника “Тустань” на пошану Михайла Рожка, Львів 2009, кн. 1, с. 179–191 [співавт.: Я. Махнік, В. Петегирич].

·       Унікальне поховання поморської культури поблизу с. Заставне на Львівщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2010, вип. 14, с. 258–272 [співавт.: Т. Милян, О. Осаульчук].

·       Лука (Войнилівська) і кургани Войнилівської височини: штрих з життя та наукової діяльності професора Яна Махніка, Menteetrutro. StudiaarchaeologicalJoanniMachnikvirodoctissimooctogesimovitaeannoabamicis, collegesetdiscipulisoblate, Ressoviae 2010, s. 235–245 [співавт.: В. Петегирич].

·       Поселення ранньозалізного часу біля с. Хрінники на Волині, Археологія і давня історія України, вип. 2. Археологія Правобережної України, Київ 2010, с. 71–95 [співавт.: Д. Козак].

·       Нові знахідки зброї ранньогальштатського часу з Прикарпаття, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2011, вип. 15, с. 385–391.

·       Стародавні кургани у міжріччі Вишні і Стривігору Сянсько-Дністровської височини, KurhanyiobrządekpogrzebowywIVIItysięcleciup.n.e., Kraków 2011, s. 295–313 [співавт.: В. Петегирич].

·       Горизонт ранньозалізного часу пам’ятки Грушів ІІ на Львівщині, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2011, вип. 15, с. 299–319 [співавт.: Н. Войцещук].

·       Кургани на Войнилівській височині у міжріччі Сивки та Лімниці, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2012, вип. 16, с. 283–306 [співавт.: Ян Махнік, В. Петегирич].

·       Курганний могильник культури шнурової кераміки в Гаях Нижніх на Дрогобицькій височині, Фортеця: збірник заповідника Тустань, Львів 2012, кн. 2, с. 296–326 [співавт.: Ян Махнік, В. Петегирич].

·       Дослідження пам’яток княжої доби на Малому Поліссі Львівщини і питання локалізації “Белзьких полів”, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2013, вип. 17, с. 193–222 [співавт.: В. Петегирич].

·       Українсько-польська археологічна експедиція: наукові здобутки і перспективи, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2015, вип. 19, с. 323–347 [співавт.: В. Петегирич, Я. Махнік].

·       New discoveries of arrowheads of Skythian type from Polish-Ukrainian borderland (San, Bug and upper Dniester drainage basin), Acta archaeologica Carpathika, vol. L, 2015, p. 191–216. [співавт.: С. Чопек, К. Трибала-Завісляк, Н. Войцещук].

·       Кургани Бібрсько-Стільського горбогір’я як об’єкти наукової, пам’яткоохоронної та туристичної зацікавленості // Стільський град. – 2017. – Вип. 1. – С. 102–124 [співавт. В. Петегирич].

·       “Rysował na miejscu”. Львівські матеріали перших досліджень пам’ятки Злота в Польщі, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2017, вип. 21, с. 159–166.

·       Стародавні кургани Жидачівщини в системі курганних некрополів Верхньої Наддністрянщини // Жидачівщина. Збірник матеріалів конференції “Жидачівські читання”. Вип. 1. – Львів; Жидачів, 2018. – С. 6–16 [співавт. В. Петегирич].

·       Розкопки кургану “Могила Святослава” у Карпатах, Фортеця: збірник заповідника Тустань, Львів 2018, кн. 3, с. 94–116 [співавт. В. Петегирич].

·       Особливі форми кераміки з могильників ульвівецько-рованцівського типу, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2018, вип. 22, с. 111–122.

·       Нововідкриті пам’ятки археології у басейні ріки Стривігор, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2018, вип. 22, с. 341–355 [співавт. Н. Войцещук, В. Петегирич].

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії". 
Видання:

Ястремська Тетяна. Традиційне гуцульське пастухування