Пеняк Павло Степанович

cтарший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 30 травня 1958 р. в м. Ужгороді.

1980 року закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету.

Упродовж 1981–1984 років навчався в аспірантурі Інституту археології АН УРСР (нині – НАН України).

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціальна організація давньоруського ремесла Х–ХІІІ ст.».  

В Інституті від 1993 року: старший науковий співробітник відділу археології, керівник Ужгородської групи (1993–2010), старший науковий співробітник відділу археології (від 2010).

Член редколегії наукового збірника Закарпатського краєзнавчого музею, м. Ужгород

За сумісництвом доцент кафедри туризму Ужгородського національного університету

Наукові зацікавлення: слов’янська і середньовічна археологія; історія археології; медієвістика.

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RNoDBxwAAAAJ

Е-mail: penyakps@gmail.com

 

Основні наукові праці

Монографії

·      Ремесло Київської Русі. Структура і організація. – Ужгород, 1998. – 128 с.

·      Цехи і цехове ремесло Закарпаття. – Ужгород, 2005. – 80 с.

·      Давнє гончарство Закарпаття. – Ужгород, 2007. – 104 с.

·      Археологія Закарпаття: історія дослідження. Ужгород, 2013. – 256 с. [співавт.: С. Пеняк].

Статті

·       Знахідка давнього календаря // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2012. – Вип. 16. – С.475–477.

·       Житлове будівництво давніх слов’ян Словаччини і Закарпаття // Naš kulturno-historický calendar 2014. – Užhorod, 2014. – S. 85–93.

·       Давнє минуле Закарпаття на сторінках угорських і чехо-словацьких часописів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина. – Ужгород, 2015. – С. 143–155.

·       Давні слов’яни Тисо-Дунайського басейну в угорській історіографії // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2016. – Вип. 20. – С. 414–422.

·       З історії вивчення етнокультурних контактів стародавніх спільнот на Закарпатті (ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2017. – Вип. 2 (37). – С. 125–138.


Оголошення:
Новини:

Х НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Я.Д. ІСАЄВИЧА

3 березня 2019 року о 10.00 год. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудуться Х наукові читання імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, вул. Козельницька, 4, конференційна зала, 3 поверх).

"Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

18 лютого 2020 р. о 13:00 у відділі археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України відбудеться круглий стіл "Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.
Видання:

Киричук О., Орлевич І. Львівський Ставропігійський інститут ( 1788–1914). Роль у суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини