Патер Іван Григорович

завідувач відділу новітньої історії, доктор історичних наук, професор

Народився 12 серпня 1948 р. у с.Підсоснів Пустомитівського р-ну Львівської обл. Історик, кандидат історичних наук (1983), старший науковий співробітник (1996), доктор історичних наук (2000). Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім.. І.Франка (1969). 1969–1971 – служба в армії. 1971–1972 – відповідальний секретар Львівської міської організації УТОПІК. З 1972 в Інституті суспільних наук АН УРСР (з 1993 – Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ) – м.н.с., вчений секретар, ст.н.сп., заступник директора з наукової роботи, провідний н.сп., зав. відділу новітньої історії, старший науковий співробітник. З 2003 – професор кафедри новітньої історії України ЛНУ ім. І.Франка (за сумісництвом).

Лауреат премії НАН України за кращу наукову працю з історії боротьби за незалежність України та розбудову української державності (2001). Кандидатська дисертація "Антинародна діяльність автокефальної церкви на Волині (1921–1939 рр.)", докторська "Союз визволення України: проблема державності і соборності".

Досліджує політичну історію України першої половини ХХ ст. Автор понад 150 наукових і наук.-попул. праць.

Список основних наукових робіт:

Монографії, збірники, брошури:

 1. Союз визволення України: проблема державності і соборності. – Львів, 2000. – 346 с.
 2. Союз визволення України: спроба консолідації національно-демократичних сил. Історичний нарис. Львів, 1998. – 38 с.
 3. За державність і соборність. Історичний нарис. – Львів, 2000. – 49 с.
 4. Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – 648 с. (співавтор).
 5. Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Кн..1. – Львів, 1993. – 800 с. (співавтор); Кн.. ІІ. – Львів, 1997. – 664 с. (співавтор).
 6. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: у 3-х т. Т.І: 1939–1945 рр. – Львів, 1996. – 751 с (співавтор); Т.2: 1946–1947. – Львів, 1998. – 537 с. (співавтор); Т.3: Спогади. – Львів, 2002. – 401 с. (співавтор).
 7. Історія українського селянства. Т.І. – К., 2006. (співавтор) .
 8. Історія України. Вид. 4-е. – Львів, 2003. – 520 с. (співавтор).

Енциклопедії:

 • Статті в "Енциклопедії історії України", "Енциклопедії сучасної України", "Енциклопедії Львова".

Статті:

 • Перемишль і Перемиська земля у часи російської окупації в березні–червні 1915 р. // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип.1. – Перемишль–Львів, 1996. – С.159–169.
 • Іван Франко і Союз визволення України // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1997. – С.68–77.
 • Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914–1918 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 3–4. – Львів, 1997. – С.141–162.
 • Галичина і галичани в діяльності Союзу визволення України // Збірник праць і матеріалів на пошану Л.І.Крушельницької. – Львів, 1998. – С.153–169.
 • Materiały do dziejów Ukrainy w okresie I wojny światowej przechowywane w Kanadyjskim Archiwum Narodowym // Biuletyn Poludniowo–Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania ukrainoznawcze. Przemysl, 1998. – Nr. 4. – S.173–177.
 • Український рух у роки Першої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 6. – Львів, 2000. – С.116–120.
 • Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 7. – Львів, 2000. – С.256-260.
 • Діяльність Івана Крип’якевича в Союзі визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 8. – Львів, 2001. – С.267–306.
 • Українсько-російські відносини (березень 1917 – жовтень 1918) // Шляхами історії. Наук. зб. історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – С.255–278.
 • Зв’язки Союзу визволення України з Наддніпрянщиною // Конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. Ч.3. – Чернівці, 2005. – С.6–10.
 • Буковинці у Союзі визволення України // Покликання служити людям. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2006, – С.70–83.

  Література про вченого:

- Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Бібліографія наукових співробітників. – Львів, 2001. – С.288–292;

- Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність. Структура. Працівники. – Львів, 2003. – С.274; Українські історики ХХ століття. –Вип. 2. – Ч.1. – Київ; Львів, 2003. – 249.

Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Захист дисертації Кізлової А.А.

8 жовтня 2019 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України
Видання:

Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.