Патер Іван Григорович

завідувач відділу новітньої історії, доктор історичних наук, професор

Народився 12 серпня 1948 р. у с.Підсоснів Пустомитівського р-ну Львівської обл. Історик, кандидат історичних наук (1983), старший науковий співробітник (1996), доктор історичних наук (2000). Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім.. І.Франка (1969). 1969–1971 – служба в армії. 1971–1972 – відповідальний секретар Львівської міської організації УТОПІК. З 1972 в Інституті суспільних наук АН УРСР (з 1993 – Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ) – м.н.с., вчений секретар, ст.н.сп., заступник директора з наукової роботи, провідний н.сп., зав. відділу новітньої історії, старший науковий співробітник. З 2003 – професор кафедри новітньої історії України ЛНУ ім. І.Франка (за сумісництвом).

Лауреат премії НАН України за кращу наукову працю з історії боротьби за незалежність України та розбудову української державності (2001). Кандидатська дисертація "Антинародна діяльність автокефальної церкви на Волині (1921–1939 рр.)", докторська "Союз визволення України: проблема державності і соборності".

Досліджує політичну історію України першої половини ХХ ст. Автор понад 150 наукових і наук.-попул. праць.

Список основних наукових робіт:

Монографії, збірники, брошури:

 1. Союз визволення України: проблема державності і соборності. – Львів, 2000. – 346 с.
 2. Союз визволення України: спроба консолідації національно-демократичних сил. Історичний нарис. Львів, 1998. – 38 с.
 3. За державність і соборність. Історичний нарис. – Львів, 2000. – 49 с.
 4. Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – 648 с. (співавтор).
 5. Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Кн..1. – Львів, 1993. – 800 с. (співавтор); Кн.. ІІ. – Львів, 1997. – 664 с. (співавтор).
 6. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: у 3-х т. Т.І: 1939–1945 рр. – Львів, 1996. – 751 с (співавтор); Т.2: 1946–1947. – Львів, 1998. – 537 с. (співавтор); Т.3: Спогади. – Львів, 2002. – 401 с. (співавтор).
 7. Історія українського селянства. Т.І. – К., 2006. (співавтор) .
 8. Історія України. Вид. 4-е. – Львів, 2003. – 520 с. (співавтор).

Енциклопедії:

 • Статті в "Енциклопедії історії України", "Енциклопедії сучасної України", "Енциклопедії Львова".

Статті:

 • Перемишль і Перемиська земля у часи російської окупації в березні–червні 1915 р. // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип.1. – Перемишль–Львів, 1996. – С.159–169.
 • Іван Франко і Союз визволення України // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1997. – С.68–77.
 • Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914–1918 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 3–4. – Львів, 1997. – С.141–162.
 • Галичина і галичани в діяльності Союзу визволення України // Збірник праць і матеріалів на пошану Л.І.Крушельницької. – Львів, 1998. – С.153–169.
 • Materiały do dziejów Ukrainy w okresie I wojny światowej przechowywane w Kanadyjskim Archiwum Narodowym // Biuletyn Poludniowo–Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania ukrainoznawcze. Przemysl, 1998. – Nr. 4. – S.173–177.
 • Український рух у роки Першої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 6. – Львів, 2000. – С.116–120.
 • Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 7. – Львів, 2000. – С.256-260.
 • Діяльність Івана Крип’якевича в Союзі визволення України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 8. – Львів, 2001. – С.267–306.
 • Українсько-російські відносини (березень 1917 – жовтень 1918) // Шляхами історії. Наук. зб. історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – С.255–278.
 • Зв’язки Союзу визволення України з Наддніпрянщиною // Конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. Ч.3. – Чернівці, 2005. – С.6–10.
 • Буковинці у Союзі визволення України // Покликання служити людям. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2006, – С.70–83.

  Література про вченого:

- Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Бібліографія наукових співробітників. – Львів, 2001. – С.288–292;

- Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність. Структура. Працівники. – Львів, 2003. – С.274; Українські історики ХХ століття. –Вип. 2. – Ч.1. – Київ; Львів, 2003. – 249.

Оголошення:
Новини:

IV наукова конференція "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Видання:

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 22.