Боляновський Андрій Валентинович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився 13 листопада 1974 р. у м. Львів. В інституті від 2007 р. Сфера наукових зацікавлень – історія України під сталінським і гітлерівським режимами у контексті міжнародних конфліктів й історії Європи в період Другої світової війни, українсько-польські відносини у вказаний період.

У 1991–1996 рр. був студентом, у 1996–1999 рр. – аспірантом й у 2003–2006 рр. – докторантом Львівського державного (згодом Національного) університету ім.І.Франка. Від 2007 р. – в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, науковий (2007), старший науковий співробітник (2008). Кандидатська дисертація – “Нацистська окупаційна політика в Галичині у контексті гітлерівського “нового порядку” в Європі (1941–1944 рр.)” (2000). Від 1990 р. досліджує історію України першої половини XX ст., особливо в період Другої світової війни. Крім опрацювання документів в архівах України займався пошуком матеріалів, пов’язаних з тематикою досліджень, також в архівах США, Канади, Сполученого Королівства Великої Британії, Ірландії та Шотландії, а також ФРН, Польщі, Росії, Білорусі. Автор двох монографій, багатьох наукових, енциклопедичних та науково-популярних статей.

Список основних наукових робіт:

Монографії:

 1. Дивізія Галичина. Історія. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2000. – 528 с. 
 2. Українські військові формування в Збройних силах Німеччини (1939–1945). – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка; Канадський інститут українських студій Альбертського університету, 2003. – 686 с.

Статті:

 • Латвійці і галицькі українці у Збройних силах Німеччини в 1943–1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Вип. 11. – Івано-Франківськ, 2005. – С.125–133.
 • Перед дилемою расових догм і утилітаристського прагматизму: перші контингенти осіб іноземного походження в німецькій армії у 1940–1941 рр. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Вип. 6. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2006. – С.373–383.
 • Німецька пропаганда серед вихідців із СРСР у німецьких військах у 1942–1944 рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей / МОН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет історії, політології та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації. – Т. 12–13. – Чернівці: “Рута”, 2006. – С.37–42.
 • Козацькі військові формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 7. Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2006. – С.180–188.
 • Правовий статус військовослужбовців іноземних військових формувань у Збройних силах Німеччини у 1941–1945 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 8. Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2006. – С.136–147.
 • Східні легіони у воєнній політиці Третього Райху на початковому етапі німецько-радянської війни // Наукові зошити історичного факультету. Вип. 9. – Львів: Львівський Національний університет імені Івана Франка, 2006. – С.259–271.
 • Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини 1939–1945 рр.: історіографія // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – Вип. 10. – Част. 1. – К., 2006. – С.178–206.
 • Політика Третього Райху щодо військового використання литовців у 1941–1944 рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг.ред.проф.М.М.Алексієвця. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2006. – Вип. 6. – С.202–206.
 • Східноєвропейські юнацькі формування у Збройних силах Німеччини в 1944–1945 рр. // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журонал. – № 5 (вересень–жовтень). – Тернопіль, 2006. – С.26–32. 
 • Політика держав антигітлерівської коаліції щодо військовополонених іноземних збройних формувань німецьких військ // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – С.105–117.

Статті іноземними мовами:

 • Bolianovs’kyi A. Cooperation between the German Military of the WeimarRepublic and the Ukrainian Military Organization in 1923–1928 // Harvard Ukrainian Studies. – Vol. XXIII (1/2). – Cambridge (USA), 1999. – P.73–84.
 • Bolanowski A. Ukraińcy i Polacy w niemieckich formacjach policyjnych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1942–1944 // Polska–Ukraina: trudne pytania. – T. 11. – Warszawa 2009. – S.61–89.

Детальний список наукових робіт у форматі Word

Оголошення:
Новини:

IV наукова конференція "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Видання:

Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Випуск 17