Боляновський Андрій Валентинович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився 13 листопада 1974 р. у м. Львів. В інституті від 2007 р. Сфера наукових зацікавлень – історія України під сталінським і гітлерівським режимами у контексті міжнародних конфліктів й історії Європи в період Другої світової війни, українсько-польські відносини у вказаний період.

У 1991–1996 рр. був студентом, у 1996–1999 рр. – аспірантом й у 2003–2006 рр. – докторантом Львівського державного (згодом Національного) університету ім.І.Франка. Від 2007 р. – в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, науковий (2007), старший науковий співробітник (2008). Кандидатська дисертація – “Нацистська окупаційна політика в Галичині у контексті гітлерівського “нового порядку” в Європі (1941–1944 рр.)” (2000). Від 1990 р. досліджує історію України першої половини XX ст., особливо в період Другої світової війни. Крім опрацювання документів в архівах України займався пошуком матеріалів, пов’язаних з тематикою досліджень, також в архівах США, Канади, Сполученого Королівства Великої Британії, Ірландії та Шотландії, а також ФРН, Польщі, Росії, Білорусі. Автор двох монографій, багатьох наукових, енциклопедичних та науково-популярних статей.

Список основних наукових робіт:

Монографії:

 1. Дивізія Галичина. Історія. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2000. – 528 с. 
 2. Українські військові формування в Збройних силах Німеччини (1939–1945). – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка; Канадський інститут українських студій Альбертського університету, 2003. – 686 с.

Статті:

 • Латвійці і галицькі українці у Збройних силах Німеччини в 1943–1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Вип. 11. – Івано-Франківськ, 2005. – С.125–133.
 • Перед дилемою расових догм і утилітаристського прагматизму: перші контингенти осіб іноземного походження в німецькій армії у 1940–1941 рр. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Вип. 6. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2006. – С.373–383.
 • Німецька пропаганда серед вихідців із СРСР у німецьких військах у 1942–1944 рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей / МОН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет історії, політології та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації. – Т. 12–13. – Чернівці: “Рута”, 2006. – С.37–42.
 • Козацькі військові формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 7. Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2006. – С.180–188.
 • Правовий статус військовослужбовців іноземних військових формувань у Збройних силах Німеччини у 1941–1945 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 8. Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2006. – С.136–147.
 • Східні легіони у воєнній політиці Третього Райху на початковому етапі німецько-радянської війни // Наукові зошити історичного факультету. Вип. 9. – Львів: Львівський Національний університет імені Івана Франка, 2006. – С.259–271.
 • Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини 1939–1945 рр.: історіографія // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – Вип. 10. – Част. 1. – К., 2006. – С.178–206.
 • Політика Третього Райху щодо військового використання литовців у 1941–1944 рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг.ред.проф.М.М.Алексієвця. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2006. – Вип. 6. – С.202–206.
 • Східноєвропейські юнацькі формування у Збройних силах Німеччини в 1944–1945 рр. // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журонал. – № 5 (вересень–жовтень). – Тернопіль, 2006. – С.26–32. 
 • Політика держав антигітлерівської коаліції щодо військовополонених іноземних збройних формувань німецьких військ // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – С.105–117.

Статті іноземними мовами:

 • Bolianovs’kyi A. Cooperation between the German Military of the WeimarRepublic and the Ukrainian Military Organization in 1923–1928 // Harvard Ukrainian Studies. – Vol. XXIII (1/2). – Cambridge (USA), 1999. – P.73–84.
 • Bolanowski A. Ukraińcy i Polacy w niemieckich formacjach policyjnych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1942–1944 // Polska–Ukraina: trudne pytania. – T. 11. – Warszawa 2009. – S.61–89.

Детальний список наукових робіт у форматі Word

Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу. 

Видання:

Киричук О., Орлевич І. Львівський Ставропігійський інститут ( 1788–1914). Роль у суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини