Шкраб’юк Петро Васильович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Народився у 1943 р. В інституті з 1987 р. 

Напрям наукових досліджень: історія національного руху в Україні на зламі ХІХ–ХХ ст., боротьба за відновлення української державності та духовності.

Монографії

  1. Виноградник Господній: історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 1995. 280 с.
  2. Крехів: дороги земні і небесні. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво Отців Василіян "Місіонер",  2002. – 400 с.

Статті

  • Любомир Сеник у трьох дзеркалах (Ювілейна сильветка) // За вільну Україну (Львів). 2000. 24 червня.
    Словом і піснею славити Бога [Післям. ред.] // Мендрунь В. Б., о. Крехівська Мадонна. Львів: Місіонер, 2000. С. 69-71.
  • Про "друге перо" Івана Крип’якевича, або деякі спостереження над стилями в науці / Збірник праць кафедри української преси. Вип. 4. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001.
  • Ф. Ржегорж і М. Павлик: до історії взаємин // Народознавчі зошити / НАН України, Ін-т народознавства. Львів, 2001. є 3.
  • Державницька ідея Юліана Бачинського: за і проти (історія, паралелі, наслідки) // Народознавчі зошити. Збірник наукових праць Інституту народознавства НАН України. – 2002. – Ч. 5-6. – С. 2-6.
  • Усе про вкрадене ім’я, або Про три видання книги Євгена Наконечного // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. Зб. наук. праць. – Львів, 2002. – Вип. 9/16. – С. 499-506.

Пов'язані публікації

Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах
Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші
Ми, українські радикали…
Оголошення:
Новини:

Форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О.Пріцака, І.Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина

5-6 червня 2019 р. у Києві відбудеться форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О. Пріцака, І. Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина.Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

11 жовтня 2019 р. у м. Львові відбудеться Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ ст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

Видання:

Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус