Українська мова XVI–XVII ст.: дієслово. Семантика, перехідність, об’єкт

Українська мова XVI–XVII ст.: дієслово. Семантика, перехідність, об’єкт: монографія / Ольга Заневич. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015 (Серія “Історія мови”). – 308 с. 

У монографії вперше в українському мовознавстві представлено вичерпний реєстр граматик української мови кінця XVI – початку XXI ст.   (132 найменування) та репрезентовано систему термінів на позначення категорії стану та його різновидів протягом указаного періоду, а також номінації перехідних і неперехідних дієслів.

Систематизовано вчення про дієслівну перехідність (проаналізовано 81 граматику) та запропоновано власну концепцію трактування цієї категорії. На підставі опрацьованого фактичного матеріалу (близько 600 одиниць) подано опис перехідних дієслів, зокрема фізичної дії, зафіксованих у пам’ятках української мови XVI–XVII ст. Дієслова класифіковано за лексико-семантичним принципом, відповідно виокремлено лексико-семантичні підгрупи, ряди та мікрогрупи.

Схарактеризовано експліцитну та імпліцитну перехідності в межах кожної лексико-семантичної підгрупи, визначено типи та умови реалізації імпліцитної перехідності; розглянуто вплив семантики на зміну/втрату перехідності.

Встановлено різновиди значень акузатива та генетива, а також основні засоби вираження знахідного та родового прямого об’єкта.

Окреслено іменники — назви осіб, тварин і предметів, які уточнюють семантику дієслів фізичної дії, та типи структурних моделей у заперечних конструкціях, засвідчених у пам’ятках української мови XVI–XVII ст.


Завантажити оригіналДивіться також:

Гавінський А., Пастеркєвіч В. Археологічні пам’ятки культури лійчастого посуду на території України
Національна ідентифікація українців Галичини в ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма )
“Різуни” чи побратими? Сучасні польські дискурси про Україну
Оголошення:
Новини:

Конференція "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії"

3 грудня 2021 р. відбулася конференція присвячена ювілею відомого українського історика Феодосія Івановича Стеблія – "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії". Захід було організовано відділом нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститутом релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. Основні життєві та творчі віхи біографії Феодосія Івановича охарактеризувала к.і.н., завідувачка відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ І. Орлевич. Спогадами про ювіляра поділилися його колеги: д.і.н., провідний співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститутом релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії.

Конференція "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії". До 90-річчя від дня народження Стеблія Феодосія Івановича

Шановні колеги! 3 грудня 2021 році Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України спільно з Інститутом релігієзнавства - філією Львівського музею історії релігії організовують на Zoom-платформі конференцію "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії", приурочену 90-річчю від дня народження Феодосія Івановича Стеблія.