Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір

Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2005. - 408 с.

Збірник містить статті, які репрезентують проблеми функціювання фонетичних, морфологічних та словотвірних діалектних явищ, актуальними є дослідження з історичної діалектології та діалектної ономастики. 

У збірникові подано матеріали словників – вербальних символів (О. Сімович) та весільної лексики бойківського говору (Н. Хібеби), діалектні тексти зі Східної Слобожанщини і Гуцульщини, а також огляди, рецензії та хроніки.

Для фахівців-філологів, культурологів, етнографів і всіх, кого цікавлять проблеми мови і традиційної культури.

ISBN 966-02-3555-0 (вип. 5)
ISBN 966-02-2707-8 (серія)Дивіться також:

Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка
Діалектологічні студії. 11. Слово-словник-корпус
Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Симпатикам та друзям Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

20 червня 2020 р. створено фейкову сторінку з назвою нашого Інституту. Упродовж місяця на ній опубліковано низку неправдивих та наклепницьких дописів, які ображають честь працівників нашої установи.