Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 24

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – 462 с.

У збірник увійшли статті, присвячені історії українського національно-визвольного руху першої половини ХХ століття. 

Проаналізовано передумови державотворчих процесів на західноукраїнських землях, розбудову Західно-Української Народної Республіки, участь в них провідних політичних діячів, проблему соборності українських земель. Висвітлено військово-політичні аспекти діяльності українських урядів 1918–1923 рр., здобутки вітчизняної історіографії.

Редакційна колегія:

- Микола Литвин (голова),
- Володимир Александрович,
- Леонтій Войтович,
- Іван Патер,
- Михайло Романюк (секретар, упоряд. та наук. ред.),
- Олександр Ситник,
- Олександра Стасюк (упоряд. та наук. ред.).

ISSN 2223-1196

Зміст:

 • Стасюк Олександра (Львів). Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті українського державотворення.
 • Зайцев Олександр (Львів). Доктрина Дмитра Донцова та її вплив на націоналістичний рух 1920–1940-х років.
 • Футала Василь (Дрогобич). Націоналізм ОУН у сучасному науковому дискурсі.
 • Голик Роман (Львів). Стиль як сталь: легальна й нелегальна література та формування ідеологічних концептів українського визвольного руху в Галичині (20–30-ті роки ХХ століття).
 • Примаченко Яна (Київ). ОУН і УПА vs голокост: “війни пам’яті” в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання.
 • Гавришко Марта (Львів). Ставлення представників ліберального фемінізму в Галичині до ОУН у 1929–1939-х роках.
 • Кучерук Олександр (Київ). Осмислення Організацією Українських Націоналістів в добу Євгена Коновальця проблеми підготовки до збройної боротьби за державне відновлення України.
 • Посівнич Микола (Львів). Формування й діяльність Легіону Сушка червні–жовтні 1939 року
 • Галевич Наталія (Львів). Митрополит Андрей Шептицький та УВО–ОУН.
 • Надурак Наталія (Івано-Франківськ). Розкол в Організації українських націоналістів у відображенні української історіографії.
 • Гривул Тарас (Львів). Вишкільний напрям діяльності ОУН на підрадянській території в 1939–1941 роках.
 • Ревегук Віктор (Полтава). Похідні групи ОУН(м) на Полтавщині (1941–1942).
 • Гаврилів Ігор (Львів). До питання утворення Української повстанської армії.
 • Боляновський Андрій (Львів). Український повстанський рух і німецькі окупаційні інстанції на Волині на початку 1944 року: між протистоянням і нейтралітетом.
 • Забілий Руслан (Львів). Протистояння УПА і польського підпілля на Волині в 1943 році в контексті повстанської війни.
 • Антонюк Ярослав (Київ). “Білоруський фронт” українсько-польського конфлікту (1941–1945).
 • Стасюк Олександра (Львів). Організація українських націоналістів та інтелігенція.
 • Польова Зоряна (Львів). Порівняння методологічних підходів до осмислення проблем колабораціонізму та опору.
 • Русначенко Анатолій (Київ). Ідеологічні дискусії в кінці 1940-х – на початку 1950-х років у середовищі українського визвольного руху та їхні результати.
 • Стародубець Галина (Житомир), Якимович Богдан (Львів). Образ “свого” та “чужого” в національній пам’яті українців (на прикладі бандерівського руху періоду Другої світової війни).
 • Мороз Володимир (Київ). Кадровий склад крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю.
 • Ільницький Василь (Дрогобич). Функціонування Служби безпеки в Карпатському краї ОУН (1945–1954).
 • Волянюк Сергій (Тернопіль). Формування та кадровий склад військового штабу воєнної округи УПА “Лисоня”.
 • Романюк Михайло (Львів). Структура й особовий склад референтури СБ Золочівського окружного проводу ОУН.
 • Бежук Ольга (Львів). Випускниці Українського інституту для дівчат у Перемишлі у визвольному русі ОУН і УПА.
 • Сухих Андрій (Острог). Повстансько-підпільний рух на Новоград-Волинщині (1941–1943).
 • Сова Андрій (Львів). З джерел української військової думки (брошура Української військової організації “Мала війна” 1927 року).
 • Манзуренко Віталій (Львів). Історія створення Капітули Золотого хреста УПА.
 • Дем’янчук Юрій (Рівне). Визвольний рух на території Рівненщини в роки німецько-радянської війни.
 • Ільїн Олександр (Брест, Білорусь). Іван Гнойовий і український рух на Берестейщині.
 • Зайцев Юрій (Львів). Рух опору на Півдні України (кінець 1950-х–1980-ті роки): Одеська парадигма.
 • Лук’янченко Світлана (Львів). Участь комбатантських організацій в культурно-освітньому житті української громади Канади після Другої світової війни.
 • Онищук Ярослав (Львів). Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань вояків Української повстанської армії на Львівщині.
 • Гаврилів Ігор (Львів). Рецензія на: Федун Петро – “Полтава”. Концепція Самостійної України. Том 1. Твори / [упоряд. і відп. ред. М. В. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Львів, 2008. – 720 с., 16 с. іл.; Том 2. Документи і матеріали / [упоряд. і відп. ред. М. В. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2013. – 896 с.
 • Інформація про авторів.
Переглянути матеріали збірника:Дивіться також:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 30
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 29
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 28
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!