З історії західноукраїнських земель

Останній випуск
З історії західноукраїнських земель / [наук. редактор і упорядник Ірина Орлевич]: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів, 2018. – Вип. 14. – 218 с.

Збірник розкриває важливі сторінки історії Львова – від княжих часів до сьогодення. Проаналізовано, зокрема, описи міста угорськими історіографами XV–XVII ст., діяльність органів міського самоврядування та мистецьких кіл у ХVІ–XVIII ст. Висвітлено особливості побуту й дозвілля львівської української інтелігенції в домодерний і новочасний період. Показано роль наддніпрянської еміграції у громадсько-політичному й культурно-просвітньому житті Галичини напередодні, під час та після Першої світової війни, а також окремі аспекти місцевого суспільно-політичного життя в міжвоєнну та радянську добу. Зі змістом сучасних польських історіографічних студій минулого Львова можна ознайомитися в рубриці «Рецензії», а з основними віхами наукової діяльності визначного українського історика Ф. Стеблія – у рубриці «Інтелектуальна біографія». Для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією України.
Архів випусків
Last issue
З історії західноукраїнських земель / [наук. редактор і упорядник Ірина Орлевич]: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів, 2018. – Вип. 14. – 218 с.

Збірник розкриває важливі сторінки історії Львова – від княжих часів до сьогодення. Проаналізовано, зокрема, описи міста угорськими історіографами XV–XVII ст., діяльність органів міського самоврядування та мистецьких кіл у ХVІ–XVIII ст. Висвітлено особливості побуту й дозвілля львівської української інтелігенції в домодерний і новочасний період. Показано роль наддніпрянської еміграції у громадсько-політичному й культурно-просвітньому житті Галичини напередодні, під час та після Першої світової війни, а також окремі аспекти місцевого суспільно-політичного життя в міжвоєнну та радянську добу. Зі змістом сучасних польських історіографічних студій минулого Львова можна ознайомитися в рубриці «Рецензії», а з основними віхами наукової діяльності визначного українського історика Ф. Стеблія – у рубриці «Інтелектуальна біографія». Для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією України.
Issue Archive
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача відділу історії середніх віків –1,0 шт. од.;старшого наукового співробітника відділу археології – 0,5 шт. од. (за сумісництвом); наукового співробітника відділу нової історії України – 1,0 шт. од.;

«Андрей Шептицький - монах, менеджер та підприємець» - це короткометражний документальний фільм про господарсько-підприємливу діяльність митрополита Андрея Шептицького

Автор фільму - докторка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Оксана Пасіцька. Фільм дає можливість краще пізнати багатогранну постать Андрея Шептицького, який є прикладом духовного наставника, лідера, громадського діяча та зразкового мецената; зрозуміти феномен інтенсивної економічної активності греко-католицького духовенства в Україні та її багатовекторного впливу на суспільство.