МУЗЕЙНИЦЬКИЙ ВЕКТОР У НАУКОВІЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАЗАРЯ МОЙСЕЙОВИЧА СЛАВІНА

Автор
Дар’я ЧЕРКАСЬКА
DOI
Анотація

У діяльності фахового археолога питання збереження археологічної спадщини є рівноцінним з дослідженням об’єкту. Це пов’язано в першу чергу зі специфікою вивчення археологічної пам’ятки: в ході розкопок археологи частково або повністю руйнують археологічний об’єкт і важливою є точна фіксація всіх етапів досліджень. Після проведення археологічного дослідження нерухому частину об’єкта (архітектурні конструкції, рештки фундаментів і т.ін.) консервують та/або музеєфікують, а рухомі об’єкти передають до Музейного фонду.

З 1935 р. Л. Славін виконував обов’язки помічника начальника Ольвійської експедиції, а з 1936 р. безпосередньо керував дослідженнями Ольвії та її хори. У середині 1938 р. вчений був направлений з Ленінградської державної академії історії матеріальної культури до Києва на посаду заступника директора Інституту археології АН УРСР. Як керівник Ольвійської експедиції Л. Славін з кінця
1930-х рр., слідуючи прикладу свого вчителя Б.В. Фармаковського, активно залучав до участі в дослідженні Ольвійського полісу представників різних музеїв.

Після завершення Другої світової війни перед Л. Славіним, як директором ІА, та його колегами постало два основних завдання:

-   реевакуація музейних цінностей;

-   відновлення музейної експозиції.

Найважливішим аспектом музейницької діяльності в роботі Л. Славіна стало створення музеєзнавчого напряму підготовки на створений вченим в 1944 році кафедрі археології при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. З моменту створення кафедра була орієнтована не тільки на випуск археологів-дослідників, але й готувала музейних фахівців. Проте офіційно як спеціальність “музеєзнавство” було запропоновано Управлінням з справ вищої школи в 1947/48 навчальному році.

Наукова та науково-організаційна діяльність Л. Славіна була тісно пов’язана з музейництвом. Науковець використовував свої знання та досвід в організації музейних експозицій (виставка на кафедрі археології КДУ імені Тараса Шевченка та музей в Ольвійському заповіднику), та як науковий консультант.

Ключові слова

Лазар Славін, музейна справа, кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вища освіта в УРСР, музейна археологія.

Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Instytut istorii materialnoi kultury Rosiiskoi akademii nauk. F. 35. Op. 5. Spr. 282.  35 ark. (in Ukrainian).

Osobova sprava L.M. Slavina (1944–1970 rr.). Arkhiv Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka.  67 ark. (in Ukrainian).

Derzharkhiv m. Kyieva. F. R 1246. Op. 13. – Spr. 365. – 12 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.F. 17. Spr. 13. 35 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 17. Spr. 147. 161 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.F. “Administratyvni materialy 1946/47”. Cpr. 47. 16 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 147. 40 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 394. 5 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 410. 127 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 594. 32 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 1082. 130 ark. (in Ukrainian).

Akulenko, V.I. (1991). Okhorona pam’iatok kultury v Ukraini (1917–1990). Kyiv: Vyshcha shkola, 274 pp. (in Ukrainian).

Bondar, M.M., Mezentseva, & H.H., Slavin, L.M. (1959). Narysy muzeinoi spravy. Kyiv: Nauk. Dumka, 190 pp. (in Ukrainian).

Vakhonieiev, V. (2011). Istoriohrafiia hretskoi kolonizatsii Bosporu Kimmeriiskoho 1930–1950 rr.: marryzm i “Emporialna” teoriia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Istoriia, 104. Kyiv, 7–11 (in Ukrainian).

Huslystyi, K., Slavin, L., & Yastrebov, F. (Eds). (1942). Narys istorii Ukrainy. Ufa, 212 pp. (in Ukrainian).

Kepin, D.V., & Tytova, O.M. (2015). Okhorona paleopryrodnoi ta arkheolohichnoi spadshchyny. Kyiv, 151 pp. (in Ukrainian).

Kostenko, A.V. (2016). Vchytel, arkheoloh, muzeinyk: punktyr zhyttia Heorhiia Petrovycha Krysina. Liudske spivtovarystvo: aktualni pytannia naukovykh doslidzhen. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Dnipropetrovsk, 19–20 liutoho 2016 roku). Dnipropetrovsk, 12–16 (in Ukrainian).

Krushelnytska, L.I. (2014). Zamist zaspivu. Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 18, 11–14 (in Ukrainian).

Samoilenko, L.H. (2007). Pedahohichna diialnist profesora L.M. Slavina. Arkheolohiia, 1, 40–50 (in Ukrainian).

Slavin, L.M. (1960). Arkheolohichne vyvchennia ridnoho kraiu. Kyiv, 72 pp. (in Ukrainian).

Slavin, L.M. (1959). Arkheolohichnyi hurtok u shkoli. Kyiv, 43 pp. (in Ukrainian).

Slavin, L.M. (1950). Arkheolohichni pam’iatky, yikh vyvchennia i okhorona. Kyiv, 35 pp. (in Ukrainian).

Stanitsyna, H.O. (2007). Osobystist L.M. Slavina za materialamy Naukovoho arkhivu IA NAN Ukrainy. Arkheolohiia, 1, 21–30 (in Ukrainian).

Homchik, M.A. (1996). Vklad L.M. Slavina v formirovanie ol'vijskoj kollekcii Nacional'nogo muzeja istorii Ukrainy. Mir Ol'vii. K 90-letiju prof. L.M. Slavina. Kyiv, 41–42 (in Russian).

Yanenko, A.S. (2012). Kombinat Chornomorskykh arkheolohichnykh ekspedytsii Narodnoho komisariatu osvity USRR (30 ti rr. XX st.). Arkasivski chytannia: materialy II Mizhnarodnoi konferentsii
(27–28 kvitnia 2012 r.). Mykolaiv, 96–98 (in Ukrainian).

Yanenko, A.S. (2013). Muzei Zakhidnoi Ukrainy i perspektyvy arkheolohichnykh doslidzhen rehionu v 1945–1946 rr. (za materialamy arkhivu M. Rudynskoho). Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 17, 295–300 (in Ukrainian).

ISSN 2223-1218

Author
Darja CHERKASKA
DOI
Annotation

This article examines scientific and science-organizational activity of Lazarus Slavin in the context of development of museum science and his role as one of the founders of “museum science” as a specialization in the curriculum of higher education institutions of Soviet Ukraine.

Since 1935 L. Slavin held the responsibility of assistant chief of Olbian expedition and since 1936 he was in charge of research of Olbia and its khora (χώρα). In the middle of 1938 the scientist was sent from Leningrad’s State Academy of Material Culture to Kiev to serve as assistant director of Archeology Institute at the Academy of Sciences of Ukrainian SSR. The activities of a professional archaeologist the topic of preservation of archaeological heritage is just as important as the research of a found object. It mostly has to do with the specifics of how an archaeological monument is studied; during the excavation process archaeologists frequently destroy the object, either partially or fully, and it is very important to document all phases of research process. Upon completion of archaeological research the immobile part of the object (architectural details, remains of a foundation, etc.) gets conserved and/or “musee-fied” and movable objects get handed over to the Museum Fund.

As a leader of Olbian expedition L. Slavin since late 1930’s, following the tradition of his mentor, Boris Farmakovsky, has invited representatives from various museums to join in the research of Olbian polis.

After the Second World War has ended, there were two main problems that L.Slavin and his colleagues were facing:

- Re-evacuation of museum’s treasures

- Restoration of museum’s expositions

The initiation of museum science specialization on the basis of department of archaeology that was created by L. Slavin in 1944 at Taras Shevchenko Kiev State University has become the main aspect of his museum science development work.

Since the moment of creation the department has been focused on training not just archaeologists but also museum scientists. However, “museum science” as an officially recognized specialty has only started being offered by Ministry of Higher Education in 1947/48 school year.

Even though Lazarus Slavin cannot be called a museum scientist his entire career has been focused around museum collections and the people that were managing them.

Keywords
Lazarus Slavin, museology, Department of Archaeology and Museology Taras Shevchenko Kyiv National University, high education in Ukrainian SSR, museum of archaeology.
Reference

Instytut istorii materialnoi kultury Rosiiskoi akademii nauk. F. 35. Op. 5. Spr. 282.  35 ark. (in Ukrainian).

Osobova sprava L.M. Slavina (1944–1970 rr.). Arkhiv Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka.  67 ark. (in Ukrainian).

Derzharkhiv m. Kyieva. F. R 1246. Op. 13. – Spr. 365. – 12 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.F. 17. Spr. 13. 35 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 17. Spr. 147. 161 ark. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.F. “Administratyvni materialy 1946/47”. Cpr. 47. 16 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 147. 40 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 394. 5 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 410. 127 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 594. 32 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 1. Op. 70. Spr. 1082. 130 ark. (in Ukrainian).

Akulenko, V.I. (1991). Okhorona pam’iatok kultury v Ukraini (1917–1990). Kyiv: Vyshcha shkola, 274 pp. (in Ukrainian).

Bondar, M.M., Mezentseva, & H.H., Slavin, L.M. (1959). Narysy muzeinoi spravy. Kyiv: Nauk. Dumka, 190 pp. (in Ukrainian).

Vakhonieiev, V. (2011). Istoriohrafiia hretskoi kolonizatsii Bosporu Kimmeriiskoho 1930–1950 rr.: marryzm i “Emporialna” teoriia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Istoriia, 104. Kyiv, 7–11 (in Ukrainian).

Huslystyi, K., Slavin, L., & Yastrebov, F. (Eds). (1942). Narys istorii Ukrainy. Ufa, 212 pp. (in Ukrainian).

Kepin, D.V., & Tytova, O.M. (2015). Okhorona paleopryrodnoi ta arkheolohichnoi spadshchyny. Kyiv, 151 pp. (in Ukrainian).

Kostenko, A.V. (2016). Vchytel, arkheoloh, muzeinyk: punktyr zhyttia Heorhiia Petrovycha Krysina. Liudske spivtovarystvo: aktualni pytannia naukovykh doslidzhen. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Dnipropetrovsk, 19–20 liutoho 2016 roku). Dnipropetrovsk, 12–16 (in Ukrainian).

Krushelnytska, L.I. (2014). Zamist zaspivu. Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 18, 11–14 (in Ukrainian).

Samoilenko, L.H. (2007). Pedahohichna diialnist profesora L.M. Slavina. Arkheolohiia, 1, 40–50 (in Ukrainian).

Slavin, L.M. (1960). Arkheolohichne vyvchennia ridnoho kraiu. Kyiv, 72 pp. (in Ukrainian).

Slavin, L.M. (1959). Arkheolohichnyi hurtok u shkoli. Kyiv, 43 pp. (in Ukrainian).

Slavin, L.M. (1950). Arkheolohichni pam’iatky, yikh vyvchennia i okhorona. Kyiv, 35 pp. (in Ukrainian).

Stanitsyna, H.O. (2007). Osobystist L.M. Slavina za materialamy Naukovoho arkhivu IA NAN Ukrainy. Arkheolohiia, 1, 21–30 (in Ukrainian).

Homchik, M.A. (1996). Vklad L.M. Slavina v formirovanie ol'vijskoj kollekcii Nacional'nogo muzeja istorii Ukrainy. Mir Ol'vii. K 90-letiju prof. L.M. Slavina. Kyiv, 41–42 (in Russian).

Yanenko, A.S. (2012). Kombinat Chornomorskykh arkheolohichnykh ekspedytsii Narodnoho komisariatu osvity USRR (30 ti rr. XX st.). Arkasivski chytannia: materialy II Mizhnarodnoi konferentsii
(27–28 kvitnia 2012 r.). Mykolaiv, 96–98 (in Ukrainian).

Yanenko, A.S. (2013). Muzei Zakhidnoi Ukrainy i perspektyvy arkheolohichnykh doslidzhen rehionu v 1945–1946 rr. (za materialamy arkhivu M. Rudynskoho). Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 17, 295–300 (in Ukrainian).

ISSN 2223-1218

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.