СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ В КИЄВІ: ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НА СКЛІ (КОЛЕКЦІЯ НЕГАТИВІВ НА СКЛІ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКИХ ПРЕДМЕТІВ В ІНСТИТУТІ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)

Автор
Олена РОМАНОВА
DOI
Анотація

Стаття відкриває досі невідому сторінку історії київських музейних колекцій давньоєгипетських пам’яток у другій половині 1930‑х рр. У фокусі дослідження опинилися візуальні джерела – негативи на склі з колекції Наукового архіву Інституту археології НАН України. В цій збірці можна виокремити дві групи негативів. Перша (32 одиниці) – це репродукції низки ілюстрацій деяких книг, написаних німецькою, англійською, французькою, італійською, польською та російською мовами. Схоже, що ці негативи є частиною ілюстративного ряду до якоїсь книги, що присвячена історії та культурі Стародавнього Єгипту. До другої групи негативів (108 одиниць) належать зображення, зроблені в процесі реставрації давньоєгипетських пам’яток у реставраційних майстернях Всеукраїнського музейного городка, починаючи від 1935 р. На цих негативах можна виокремити такі об’єкти, як дерев’яні саркофаги, ящик для ушебті, мумії та їхні частини тощо. В сумі вдалось ідентифікувати 12 артефактів, зокрема, два дерев’яні саркофаги з колекції університету Святого Володимира, один із яких походить із так званого Лоту № 6 дару хедіва Єгипту різним країнам в 1893–1894 рр.

На підставі аналізу візуальних матеріалів із НА ІА НАН України, а також текстуальних документів із інших архівів зроблено висновок, що реставрація давньоєгипетських пам’яток здійснена відомим українським художником і реставратором Миколою Касперовичем. Цей дослідник (який відомий як реставратор українського та європейського станкового живопису й ікон) був заарештований та розстріляний 1938 р. під час репресій розгорнутих радянською владою проти українського інте­лектуального співтовариства. Тому ця його діяльність та спадщина забуті протягом десятиліть і лише щойно відкриті заново. Ця стаття дає змогу побачити окремі епізоди його реставраційної діяльності.

Ключові слова

Пам’ятки Стародавнього Єгипту, історія музеїв Києва, реставрація давньоєгипетських пам’яток, Микола Касперович, негативи на склі НА ІА НАН України.

Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Bilokin, S. (1992). Smert Mykoly Kasperovycha. Rozbudova derzhavy, 2, 49–54, available at: http://www.s-bilokin.name/Personalia/Kasperovych.html (in Ukrainian).

Dokont, N.G. (1965). Drevneegipetskie pamjatniki v Odesskom gosudarstvennom arheologicheskom muzee. Vestnik drevnej istorii, 2, 206–212 (in Russian).

Instytut rukopysu Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. F. X. N 10100: Protokol zasidannia fakhovoi komisii Ukrnauky z rozpodilu maina Arkheolohichnoho muzeiu Kyivskoho INO 15/X 1928 r.  Ark. 49–49 zv. (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. F. X. N 10105: Zauvazhennia tekhpidkomisii pry skladanni peredatochnykh vidomostei (dodatok do protokolu komisii vid 12/XI 1928 r.). Ark. 55–55 zv. (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. F. X. N 10102: Protokol zasidannia Fakhovoi komisii Ukrnauky z rozpodilu maina Arkheolohichnoho muzeiu Kyivskoho INO 21/X 1928 r. Ark. 51–51 zv. (in Ukrainian).

Kachan, R.I. (2006). Rozvytok muzeinoi spravy na terytorii Kyievo Pecherskoi lavry u pershii chverti XX st. Lavrskyi almanakh, 15, 7–12 (in Ukrainian).

Kievskij hudozhestvenno-promyshlennyj i nauchnyj muzej Ego Velichestva Gosudarja Imperatora Nikolaja Aleksandrovicha. Otdel arheologii. Kratkij ukazatel' predmetov. Kiev (1905). (in Russian).

Kievskij hudozhestvenno-promyshlennyj i nauchnyj muzej Ego Velichestva Gosudarja Imperatora Nikolaja Aleksandrovicha. Otdel arheologii. Kratkij ukazatel' predmetov. Kiev (1908). (in Russian).

Korotkyi dovidnyk / Narodnyi komisariat osvity URSR; Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T.H. Shevchenka v m. Kyievi. Kyiv (1941). (in Ukrainian).

Latysheva, L.P. (1963). K istorii egipetskoj kollekcii Odesskogo Arheologicheskogo muzeja. Kratkie soobshhenija o polevyh arheologicheskih issledovanijah OGAM. Odessa, 123–129 (in Russian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 57. Op. 1: Kolektsiia nehatyviv na skli: “Starodavnii Yehypet”. Od. zb. 1–140 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy. Op. 1. Od. zb. 33: Perepiska s Gosudarstvennym Jermitazhem, muzejami, izdatel'stvami i dr. organizacijami po voprosu priobretenija i popolnenija jeksponatov i dr. za 1924 god. Ark. 33–34 (in Russian).

Naukovyi arkhiv Odeskoho arkheolohichnoho muzeiu Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – Bez nomeru: Berlev, O.D. & Dokont, N.G. (1983). Katalog pamjatnikov Drevnego Egipta Odesskogo arheologicheskogo Muzeja AN USSR. Odessa, mashinopis (in Russian).

Petrov, N.I. (1897). Ukazatel' Cerkovno-arheologicheskogo muzeja pri Kievskoj duhovnoj Akademii. Vtoroe izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. Kiev (in Russian).

Poliushko, H.V. (2012). Lavrskyi muzei kultiv ta pobutu i peretvorennia yoho u 1920-kh rokakh na istoryko-kulturnyi zapovidnyk. Ukrainska khudozhnia kultura: istoriia ta suchasni problemy. Kyiv, 40–56 (in Ukrainian).

Romanova, O.O. (2004). Problema avtorstva rukopysu V.1123 Instytutu Rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho i naukova spadshchyna Serhiia Volodymyrovycha Donicha. Skhidnyi svit, 2, 12–23 (in Ukrainian).

Romanova, O.O. Kolektsii davnoiehypetskykh pam’iatok v muzeiakh Ukrainy: istoriia formuvannia ta problemy doslidzhennia. Materialy Mizhnarodnoi konferentsii “Khanenkivski chytannia – 2014. Kolektsii davnoho mystetstva ta arkheolohii v muzeiakh: istoriia formuvannia, problemy vyvchennia ta prezentatsii. Do 100-richchia vid dnia narodzhennia F.M. Shtitelman”. Kyiv, 2014 r. in print. (in Ukrainian).

Tymchenko, T. (2001). Kyivska shkola restavratsii stankovoho maliarstva (1920–1930 rr.). Pam’iatky Ukrainy, 4, 48–71 (in Ukrainian).

Turaev, B.A. (1900). Opisanie egipetskih pamjatnikov v russkih muzejah i sobranijah. Zapiski Vostochnogo otdelenija (Imperatorskogo) Russkogo arheologicheskogo obshhestva, 12. Sankt-Peterburg, 179–217 (in Russian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 522. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 528. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. F. 358. Op. 1. Spr. 716. Dok. 1 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. F. 358. Op. 1. Spr. 819. Dok. 1 (in Ukrainian).

Berlev, O.D., & Hodjash S.I. (1998). Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States (OBO SA 17). Fribourg, 328 pp., 208 pl.

Romanova, O. (2008). History of the Egyptian collection of the Odessa Museum of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Studien zur Altägyptischen Kultur. Herausgegeben von Hartwig Altenmüller und Nicole Kloth, 37. Hamburg, 327–338.

ISSN 2223-1218

Author
Olena ROMANOVA
DOI
Annotation

The present article opens the unknown page of the history of Museum collections of Ancient Egyptian objects in Kyiv during the late 30th of XX century. The visual primary sources are the main focus of researching; it is the collection of the negatives on glass of the Scientific Archive of the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. There are two sets of the negatives in this collection. The first one (32 negatives) presents copies of several illustrations of some books, written in German, English, French, Italian, Polish and Russian. These negatives seem to be a part of illustrations prepared for unknown book, which studied the history and culture of Ancient Egypt.

The second set of negatives (108 objects) appear to belong to a group of photographic images made in process of restoration of Ancient Egyptian objects in the Restoration Workshop of the All-Ukrainian Museum City (Kyiv) since 1935. The objects represented on the negatives are wooden coffins, a box for shabties, mummies and their parts etc., 12 objects can be identified, in particular, two wooden coffins of Saint Vladimir University of Kyiv, one of them originates from the so-called Lot № 6 of Khedive’s of Egypt gift to different countries in 1893–1894.

Based on the visual material from the Archive as well as on textual documents from other archives, the conclusion was made that restoration of Ancient Egyptian objects had been made by famous Ukrainian painter and art restorer M. Kasperovych. This person (who is known as an art restorer of European and Ukrainian paintings and icons) was arrested and murdered in 1938 during the repressions organized by Soviet authorities against Ukrainian intellectual elite. So his work and his heritage have been forgotten for decades, and have been open anew just now. The present paper allows observing some episodes of the restoration.

Keywords

Ancient Egyptian objects in Ukraine, history of Kyiv museums, restoration of Ancient Egyptian objects, Mykola Kasperovych, negatives on glass of the Scientific Archive of the Institute of Archaeology of NAS of Ukraine.

Reference

Bilokin, S. (1992). Smert Mykoly Kasperovycha. Rozbudova derzhavy, 2, 49–54, available at: http://www.s-bilokin.name/Personalia/Kasperovych.html (in Ukrainian).

Dokont, N.G. (1965). Drevneegipetskie pamjatniki v Odesskom gosudarstvennom arheologicheskom muzee. Vestnik drevnej istorii, 2, 206–212 (in Russian).

Instytut rukopysu Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. F. X. N 10100: Protokol zasidannia fakhovoi komisii Ukrnauky z rozpodilu maina Arkheolohichnoho muzeiu Kyivskoho INO 15/X 1928 r.  Ark. 49–49 zv. (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. F. X. N 10105: Zauvazhennia tekhpidkomisii pry skladanni peredatochnykh vidomostei (dodatok do protokolu komisii vid 12/XI 1928 r.). Ark. 55–55 zv. (in Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. F. X. N 10102: Protokol zasidannia Fakhovoi komisii Ukrnauky z rozpodilu maina Arkheolohichnoho muzeiu Kyivskoho INO 21/X 1928 r. Ark. 51–51 zv. (in Ukrainian).

Kachan, R.I. (2006). Rozvytok muzeinoi spravy na terytorii Kyievo Pecherskoi lavry u pershii chverti XX st. Lavrskyi almanakh, 15, 7–12 (in Ukrainian).

Kievskij hudozhestvenno-promyshlennyj i nauchnyj muzej Ego Velichestva Gosudarja Imperatora Nikolaja Aleksandrovicha. Otdel arheologii. Kratkij ukazatel' predmetov. Kiev (1905). (in Russian).

Kievskij hudozhestvenno-promyshlennyj i nauchnyj muzej Ego Velichestva Gosudarja Imperatora Nikolaja Aleksandrovicha. Otdel arheologii. Kratkij ukazatel' predmetov. Kiev (1908). (in Russian).

Korotkyi dovidnyk / Narodnyi komisariat osvity URSR; Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T.H. Shevchenka v m. Kyievi. Kyiv (1941). (in Ukrainian).

Latysheva, L.P. (1963). K istorii egipetskoj kollekcii Odesskogo Arheologicheskogo muzeja. Kratkie soobshhenija o polevyh arheologicheskih issledovanijah OGAM. Odessa, 123–129 (in Russian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 57. Op. 1: Kolektsiia nehatyviv na skli: “Starodavnii Yehypet”. Od. zb. 1–140 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy. Op. 1. Od. zb. 33: Perepiska s Gosudarstvennym Jermitazhem, muzejami, izdatel'stvami i dr. organizacijami po voprosu priobretenija i popolnenija jeksponatov i dr. za 1924 god. Ark. 33–34 (in Russian).

Naukovyi arkhiv Odeskoho arkheolohichnoho muzeiu Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – Bez nomeru: Berlev, O.D. & Dokont, N.G. (1983). Katalog pamjatnikov Drevnego Egipta Odesskogo arheologicheskogo Muzeja AN USSR. Odessa, mashinopis (in Russian).

Petrov, N.I. (1897). Ukazatel' Cerkovno-arheologicheskogo muzeja pri Kievskoj duhovnoj Akademii. Vtoroe izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. Kiev (in Russian).

Poliushko, H.V. (2012). Lavrskyi muzei kultiv ta pobutu i peretvorennia yoho u 1920-kh rokakh na istoryko-kulturnyi zapovidnyk. Ukrainska khudozhnia kultura: istoriia ta suchasni problemy. Kyiv, 40–56 (in Ukrainian).

Romanova, O.O. (2004). Problema avtorstva rukopysu V.1123 Instytutu Rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho i naukova spadshchyna Serhiia Volodymyrovycha Donicha. Skhidnyi svit, 2, 12–23 (in Ukrainian).

Romanova, O.O. Kolektsii davnoiehypetskykh pam’iatok v muzeiakh Ukrainy: istoriia formuvannia ta problemy doslidzhennia. Materialy Mizhnarodnoi konferentsii “Khanenkivski chytannia – 2014. Kolektsii davnoho mystetstva ta arkheolohii v muzeiakh: istoriia formuvannia, problemy vyvchennia ta prezentatsii. Do 100-richchia vid dnia narodzhennia F.M. Shtitelman”. Kyiv, 2014 r. in print. (in Ukrainian).

Tymchenko, T. (2001). Kyivska shkola restavratsii stankovoho maliarstva (1920–1930 rr.). Pam’iatky Ukrainy, 4, 48–71 (in Ukrainian).

Turaev, B.A. (1900). Opisanie egipetskih pamjatnikov v russkih muzejah i sobranijah. Zapiski Vostochnogo otdelenija (Imperatorskogo) Russkogo arheologicheskogo obshhestva, 12. Sankt-Peterburg, 179–217 (in Russian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 522. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 528. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. F. 358. Op. 1. Spr. 716. Dok. 1 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. F. 358. Op. 1. Spr. 819. Dok. 1 (in Ukrainian).

Berlev, O.D., & Hodjash S.I. (1998). Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States (OBO SA 17). Fribourg, 328 pp., 208 pl.

Romanova, O. (2008). History of the Egyptian collection of the Odessa Museum of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Studien zur Altägyptischen Kultur. Herausgegeben von Hartwig Altenmüller und Nicole Kloth, 37. Hamburg, 327–338.

ISSN 2223-1218

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.