ВІДНОВЛЕННЯ КОЛЕКЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940 х–1950 х рр.

Автор
Валерій СКИРДА
DOI
Анотація

Колекція Археологічного музею Харківського університету, майже повністю втрачена в роки Другої світової війни, почала відновлюватися одразу після її закінчення. Важливий внесок у поповнення фондів музею зроблений відомими університетськими археологами С. Семеновим-Зусером, К. Гриневичем та молодим дослідником Б. Шрамком. Найкращі артефакти з пам’яток скіфської й античної доби, а також салтівської культури та культури Київської Русі, здобуті під час розкопок університетськими вченими, представлені на новій виставці музею, яка відкрилась у 1958 р.

Ключові слова

Колекція, Археологічний музей, розкопки, селище, городище, могильник, Харківський університет.

Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Arheologija v Har'kovskom gosudarstvennom universitete za 40 let. Putevoditel' po vystavke v arheologicheskom muzee Har'kovskoogo gosudarstvennogo universiteta. (1958). Har'kov, 48 pp. (in Russian).

Hrynevych, K.E. (1954). Zvit pro robotu Kharkivskoho zahonu Olviiskoi arkheolohichnoi ekspedytsii Akademii Nauk URSR u 1954 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1.  Op. 23. Spr. 1 (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1954a). Opys znakhidok, shchodennyk arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho [Olviia] za 1954 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 1a (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1954b). Opys znakhidok, vykonanykh pid chas arkheolohichnoi praktyky [Olviia] u 1954 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 1b (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1955). Fotohrafii do zvitu pro robotu Olviiskoi arkheolohichnoi ekspedytsii u 1955 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 2 (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1956). Opys znakhidok, vykonanykh pid chas arkheolohichnoi praktyky do Olvii u 1956 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 3 (in Ukrainian).

Grinevich, K.Je. (1957). Novye dannye o stenah Ol'vii V–IV v. do n. je. Kratkie soobshhenija Instituta arheologii Akademii nauk USSR, 7, 76–77 (in Russian).

Dubrovskyi, V.V. (1929). Muzei na Ukraini. Kharkiv. 59 pp. (in Ukrainian).

Zaitsev, B.P. (1957). Opys pidiomnoho materialu, znaidenoho pid chas arkheolohichnykh rozkopok selyshcha A bilia Donetskoho horodyshcha u 1957 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 12. Spr. 1 (in Ukrainian).

Zaitsev, B.P. (1957a). Shchodennyk arkheolohichnykh rozkopok, rysunky ta opys znakhidok (1957 r.). Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 12. Spr. 1a (in Ukrainian).

Zaitsev, B.P. (1959). Korotkyi zvit pro rozvidky ta nadkhodzhennia vid pryvatnykh osib do arkheolohichnoho muzeiu KhDU im. O.M. Horkoho u 1959 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 12. Spr. 2 (in Ukrainian).

Zajcev, B.P., & Latysheva, V.A. (1992). Arheologicheskij muzej Har'kovskogo universiteta. Vestnik Har'kovskoogo gosudarstvennogo universiteta, 362:Istorija(25), 103–110 (in Russian).

Kadieiev, V.I. (1955). Korotkyi zvit pro arkheolohichni rozvidky u Kharkivskii oblasti u 1955 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 3. Spr. 1 (in Ukrainian).

Lutskevych, I. (1948). Materialy do karty poshyrennia pam’iatok kultury poliv pokhovan na terytorii Kharkivskoi oblasti. Arkheolohiia, 2, 164–178 (in Ukrainian).

Lutskevych, I. N. (1952). Sarmatski kurhany u s. Neshcheretove, Voroshylovhradskoi oblasti. Arkheolohiia, 7, 136–141 (in Ukrainian).

Mikheiev, V.K. (1959). Korotkyi zvit pro arkheolohichni rozvidky Kochetokskoi arkheolohichnoi ekspedytsii AN URSR u 1959 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 6. Spr. 1 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 64 (ekspedicіj). N 1946/36: Semenov-Zuser S.A. Kratkij otchet o rabotah proizvedennyh Ljubotinskoj arheologicheskoj jekspediciej Har'kovskogo gosudarstvennogo universiteta s 2/IX po 17/IX – 45 g., 7 pp. (in Russian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 64 (ekspedytsii).
N 1946/14: Semenov-Zuser, S.A. Rozkopky u Verkhnomu Saltovi 1946 r. (Korotkyi zvit pro robotu ekspedytsii Instytutu arkheolohii AN URSR), 34 pp. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 64 (ekspedicіj). N 1948/6: Semenov-Zuser, S.A. Saltovskaja arheologicheskaja jekspedicija v 1947–48 gg., 56 pp. (in Russian).

Semenov-Zuser, S.A. (1946). Albom iliustratsii do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho mohylnyka u 1946 r. Chastyna I. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 1a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1946a). Albom iliustratsii do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho mohylnyka u 1946 r. Chastyna II. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 1b (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1946b). Albom iliustratsii do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho mohylnyka u 1946 r. Chastyna III. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 1s (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1947). Albom do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho katakombnoho mohylnyka u 1947 r. Chastyna I. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 2a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1947a). Albom do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho katakombnoho mohylnyka u 1947 r. Chastyna II. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 2b (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1947b). Rybnoe hozjajstvo i rynki na juge SSSR v drevnosti. Har'kov, 46 pp. (in Russian).

Semenov-Zuser, S.A. (1948). Albom do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho katakombnoho mohylnyka u 1948 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 3a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949). Zvit pro arkheolohichni rozkopky na terytorii s. Velyka Homolsha u 1949 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 4 (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949a). Albom do zvitu pro arkheolohichni rozkopky na terytorii s. Velyka Homolsha. Chastyna I. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 4a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949b). Albom do zvitu pro arkheolohichni rozkopky na terytorii s. Velyka Homolsha. Chastyna II. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 4b (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949v). Zvit pro arkheolohichni rozkopky bilia s. Velyka Homolsha u 1949 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 5 (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949g). Kafedra drevnej istorii i arheologii Har'kovskogo universiteta. Vestnik drevnej istorii, 3, 200–202 (in Russian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949d). Rozkopky kolo s. Verkhnoho Saltova 1946 r. Arkheologichni pamiatky URSR, 2, 112–137 (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1952). Doslidzhennia Saltivskoho mohylnyka. Arkheologichni pamiatky URSR, 3, 271–284 (in Ukrainian).

Skyrda, V.V. (1996). Kharkivskyi arkheolohichnyi muzei pid kerivnytstvom O.S. Fedorovskoho. Druhi Sumtsovski chytannia. Kharkiv, 9–11 (in Ukrainian).

Skirda, V.V. (2002). Istorija issledovanija Doneckogo gorodishha. Problemy istochnikovedenija vseobshhej istorii. Belgorod, 103–109 (in Russian).

Shovkoplias, I.H. (1950). Naukove zhyttia Instytutu arkheolohii u 1949 r. Arkheolohiia, 4, 195–202 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1949). Shchodennyk arkheolohichnykh rozkopok [s. Velyka Homolsha]. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 1 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1950). Arkheolohichni rozkopky Liubotynskoho kurhannoho mohylnyka ta horodyshcha Karavan (korotkyi zvit). Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 2 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1951). Zvit pro robotu Siversko-Donetskoi skifskoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho v 1951 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 4 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1952). Zvit pro arkheolohichni doslidzhennia KhDU im. O.M. Horkoho v 1952 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 5 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1953). Zvit pro arkheolohichni rozvidky ta rozkopky KhDU im. O.M. Horkoho v 1953 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 8 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1954). Arkheolohichni doslidzhennia (rozvidky ta rozkopky) u Kharkivskii ta Poltavskii oblastiakh Sieverodonetskoi arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho v [1954 r.]. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 9 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1955). Zvit pro rozvidky ta rozkopky Sieverodonetskoi arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1955 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 11 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1956). Zvit pro arkheolohichni rozvidky ta rozkopky Sieverodonetskoi arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1956 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 14 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1956a). Selyshche ta mohylnyk rannoi zaliznoi doby bilia s. Ostroverkhivky. Arkheologichni pamiatky URSR, 6, 56–65 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1957). Poperednii zvit pro rozvidky ta rozkopky arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1957 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 15 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1957a). Arkheolohichni doslidzhennia kurhaniv rannoho zaliznoho viku v okolytsiakh m. Liubotyna. Ucheni zapysky Kharkivskogo derzhavnoho universytetu. Trudy istorychnoho fakultetu, 5–78, 193–203 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1957b). Gorodishhe skifskogo vremeni u s. Karavan na Har'kovshhine. Kratkie soobshhenija Instituta arheologii Akademii nauk USSR, 7,  60–61 (in Russian).

Shramko, B.A. (1957v). Novye pamjatniki predskifskogo vremeni na Severnom Donce. Kratkie soobshhenija Instituta istorii material'noj kul'tury, 67, 17–27 (in Russian).

Shramko, B.A. (1958). Zvit pro rozvidky ta rozkopky arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1958 r.; Zvit pro arkheolohichni rozvidky arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho na terytorii Bielhorodskoi ta Kurskoi oblastei u 1958 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 16 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1959). Zvit pro robotu Skifo-slov’ianskoi Arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1959 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 18 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1959a). Keramika saltivskoi kultury. Ucheni zapysky Kharkivskogo derzhavnoho universytetu, 100, 241–267 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1962). Drevnosti Severskogo Donca. Har'kov, 404 pp. (in Russian).

ISSN 2223-1218

Author
Valery SKYRDA
DOI
Annotation

One of the best archaeological collections of the country, which was kept in the Archaeological Museum of Kharkiv University, was almost completely destroyed during the Second World War. Immediately after the ending of war the archaeologists of Kharkiv University began its recovery. In 1945 S. Semenov-Zuser had excavated mounds of Scythian period near Lyubotin. In the 1946–1948 he studied Saltov early medieval catacomb burial ground and settlements near the village Verhniy Saltov. In 1949 S. Semenov-Zuser conducted excavations of burial mounds and hill-forts of Scythian period near the village Velyka Homolsha. Small in size, but very important from a scientific point of view the excavations were carried out in the 1954–1956 by K. Hrynevych on the territory of the ancient city of Olbia. From 1949 to 1959 B. Shramko conducted extensive explorations and excavations in Kharkiv region. During this time, scientist had discovered several dozen different archaeological sites from the Neolithic period to the Middle Ages. The most prominent were the excavations of famous Donetsk hill-fort (chronicle Donets). In the second half of the 50's of the XXth century the collection of the Archaeological Museum of Kharkiv University was replenished by V. Kadyeyev, B. Zaitsev and V. Mikheyev. The best exhibits of the collection of the Archaeological Museum of Kharkiv University were presented at the exhibition in 1958. After 15 post-war field seasons the museum has received about 23 thousand artifacts.

Keywords

Collection, Archaeological Museum, excavations, settlement, hill-fort, burial ground, Kharkiv University.

Reference

Arheologija v Har'kovskom gosudarstvennom universitete za 40 let. Putevoditel' po vystavke v arheologicheskom muzee Har'kovskoogo gosudarstvennogo universiteta. (1958). Har'kov, 48 pp. (in Russian).

Hrynevych, K.E. (1954). Zvit pro robotu Kharkivskoho zahonu Olviiskoi arkheolohichnoi ekspedytsii Akademii Nauk URSR u 1954 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1.  Op. 23. Spr. 1 (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1954a). Opys znakhidok, shchodennyk arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho [Olviia] za 1954 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 1a (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1954b). Opys znakhidok, vykonanykh pid chas arkheolohichnoi praktyky [Olviia] u 1954 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 1b (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1955). Fotohrafii do zvitu pro robotu Olviiskoi arkheolohichnoi ekspedytsii u 1955 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 2 (in Ukrainian).

Hrynevych, K.E. (1956). Opys znakhidok, vykonanykh pid chas arkheolohichnoi praktyky do Olvii u 1956 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 23. Spr. 3 (in Ukrainian).

Grinevich, K.Je. (1957). Novye dannye o stenah Ol'vii V–IV v. do n. je. Kratkie soobshhenija Instituta arheologii Akademii nauk USSR, 7, 76–77 (in Russian).

Dubrovskyi, V.V. (1929). Muzei na Ukraini. Kharkiv. 59 pp. (in Ukrainian).

Zaitsev, B.P. (1957). Opys pidiomnoho materialu, znaidenoho pid chas arkheolohichnykh rozkopok selyshcha A bilia Donetskoho horodyshcha u 1957 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 12. Spr. 1 (in Ukrainian).

Zaitsev, B.P. (1957a). Shchodennyk arkheolohichnykh rozkopok, rysunky ta opys znakhidok (1957 r.). Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 12. Spr. 1a (in Ukrainian).

Zaitsev, B.P. (1959). Korotkyi zvit pro rozvidky ta nadkhodzhennia vid pryvatnykh osib do arkheolohichnoho muzeiu KhDU im. O.M. Horkoho u 1959 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 12. Spr. 2 (in Ukrainian).

Zajcev, B.P., & Latysheva, V.A. (1992). Arheologicheskij muzej Har'kovskogo universiteta. Vestnik Har'kovskoogo gosudarstvennogo universiteta, 362:Istorija(25), 103–110 (in Russian).

Kadieiev, V.I. (1955). Korotkyi zvit pro arkheolohichni rozvidky u Kharkivskii oblasti u 1955 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 3. Spr. 1 (in Ukrainian).

Lutskevych, I. (1948). Materialy do karty poshyrennia pam’iatok kultury poliv pokhovan na terytorii Kharkivskoi oblasti. Arkheolohiia, 2, 164–178 (in Ukrainian).

Lutskevych, I. N. (1952). Sarmatski kurhany u s. Neshcheretove, Voroshylovhradskoi oblasti. Arkheolohiia, 7, 136–141 (in Ukrainian).

Mikheiev, V.K. (1959). Korotkyi zvit pro arkheolohichni rozvidky Kochetokskoi arkheolohichnoi ekspedytsii AN URSR u 1959 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 6. Spr. 1 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 64 (ekspedicіj). N 1946/36: Semenov-Zuser S.A. Kratkij otchet o rabotah proizvedennyh Ljubotinskoj arheologicheskoj jekspediciej Har'kovskogo gosudarstvennogo universiteta s 2/IX po 17/IX – 45 g., 7 pp. (in Russian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 64 (ekspedytsii). 
N 1946/14: Semenov-Zuser, S.A. Rozkopky u Verkhnomu Saltovi 1946 r. (Korotkyi zvit pro robotu ekspedytsii Instytutu arkheolohii AN URSR), 34 pp. (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 64 (ekspedicіj). N 1948/6: Semenov-Zuser, S.A. Saltovskaja arheologicheskaja jekspedicija v 1947–48 gg., 56 pp. (in Russian).

Semenov-Zuser, S.A. (1946). Albom iliustratsii do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho mohylnyka u 1946 r. Chastyna I. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 1a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1946a). Albom iliustratsii do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho mohylnyka u 1946 r. Chastyna II. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 1b (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1946b). Albom iliustratsii do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho mohylnyka u 1946 r. Chastyna III. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 1s (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1947). Albom do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho katakombnoho mohylnyka u 1947 r. Chastyna I. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 2a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1947a). Albom do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho katakombnoho mohylnyka u 1947 r. Chastyna II. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 2b (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1947b). Rybnoe hozjajstvo i rynki na juge SSSR v drevnosti. Har'kov, 46 pp. (in Russian).

Semenov-Zuser, S.A. (1948). Albom do zvitu pro rozkopky Verkhnosaltivskoho katakombnoho mohylnyka u 1948 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 3a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949). Zvit pro arkheolohichni rozkopky na terytorii s. Velyka Homolsha u 1949 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 4 (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949a). Albom do zvitu pro arkheolohichni rozkopky na terytorii s. Velyka Homolsha. Chastyna I. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 4a (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949b). Albom do zvitu pro arkheolohichni rozkopky na terytorii s. Velyka Homolsha. Chastyna II. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 4b (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949v). Zvit pro arkheolohichni rozkopky bilia s. Velyka Homolsha u 1949 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 22. Spr. 5 (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949g). Kafedra drevnej istorii i arheologii Har'kovskogo universiteta. Vestnik drevnej istorii, 3, 200–202 (in Russian).

Semenov-Zuser, S.A. (1949d). Rozkopky kolo s. Verkhnoho Saltova 1946 r. Arkheologichni pamiatky URSR, 2, 112–137 (in Ukrainian).

Semenov-Zuser, S.A. (1952). Doslidzhennia Saltivskoho mohylnyka. Arkheologichni pamiatky URSR, 3, 271–284 (in Ukrainian).

Skyrda, V.V. (1996). Kharkivskyi arkheolohichnyi muzei pid kerivnytstvom O.S. Fedorovskoho. Druhi Sumtsovski chytannia. Kharkiv, 9–11 (in Ukrainian).

Skirda, V.V. (2002). Istorija issledovanija Doneckogo gorodishha. Problemy istochnikovedenija vseobshhej istorii. Belgorod, 103–109 (in Russian).

Shovkoplias, I.H. (1950). Naukove zhyttia Instytutu arkheolohii u 1949 r. Arkheolohiia, 4, 195–202 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1949). Shchodennyk arkheolohichnykh rozkopok [s. Velyka Homolsha]. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 1 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1950). Arkheolohichni rozkopky Liubotynskoho kurhannoho mohylnyka ta horodyshcha Karavan (korotkyi zvit). Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 2 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1951). Zvit pro robotu Siversko-Donetskoi skifskoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho v 1951 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 4 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1952). Zvit pro arkheolohichni doslidzhennia KhDU im. O.M. Horkoho v 1952 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 5 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1953). Zvit pro arkheolohichni rozvidky ta rozkopky KhDU im. O.M. Horkoho v 1953 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 8 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1954). Arkheolohichni doslidzhennia (rozvidky ta rozkopky) u Kharkivskii ta Poltavskii oblastiakh Sieverodonetskoi arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho v [1954 r.]. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 9 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1955). Zvit pro rozvidky ta rozkopky Sieverodonetskoi arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1955 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 11 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1956). Zvit pro arkheolohichni rozvidky ta rozkopky Sieverodonetskoi arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1956 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 14 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1956a). Selyshche ta mohylnyk rannoi zaliznoi doby bilia s. Ostroverkhivky. Arkheologichni pamiatky URSR, 6, 56–65 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1957). Poperednii zvit pro rozvidky ta rozkopky arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1957 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 15 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1957a). Arkheolohichni doslidzhennia kurhaniv rannoho zaliznoho viku v okolytsiakh m. Liubotyna. Ucheni zapysky Kharkivskogo derzhavnoho universytetu. Trudy istorychnoho fakultetu, 5–78, 193–203 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1957b). Gorodishhe skifskogo vremeni u s. Karavan na Har'kovshhine. Kratkie soobshhenija Instituta arheologii Akademii nauk USSR, 7,  60–61 (in Russian).

Shramko, B.A. (1957v). Novye pamjatniki predskifskogo vremeni na Severnom Donce. Kratkie soobshhenija Instituta istorii material'noj kul'tury, 67, 17–27 (in Russian).

Shramko, B.A. (1958). Zvit pro rozvidky ta rozkopky arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1958 r.; Zvit pro arkheolohichni rozvidky arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho na terytorii Bielhorodskoi ta Kurskoi oblastei u 1958 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 16 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1959). Zvit pro robotu Skifo-slov’ianskoi Arkheolohichnoi ekspedytsii KhDU im. O.M. Horkoho u 1959 r. Arkhiv muzeiu arkhelohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. F. 1. Op. 1. Spr. 18 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1959a). Keramika saltivskoi kultury. Ucheni zapysky Kharkivskogo derzhavnoho universytetu, 100, 241–267 (in Ukrainian).

Shramko, B.A. (1962). Drevnosti Severskogo Donca. Har'kov, 404 pp. (in Russian).

ISSN 2223-1218

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.