ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАРУБІЖНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ)

Автор
Наталія БІЛАС
DOI
Анотація

Традиція викладання археології у Львівському університеті, одному з найстаріших університетів країни, відносить нас до першої половини ХIХ ст. У подальшому свою лепту в становлення археології у Львівському університеті внесли І. Шараневич, М. Грушевський, Л. Цвіклінській. Першу кафедру класичної археології та праісторії в університеті очолив К. Гадачек (1905–1914), а розквіт археології в цій науково-навчальній інституції припадає на 1916–1939 рр., коли тут функціонували дві кафедри археології на чолі з Е. Буляндою і Л. Козловським. Усі вчені-археологи Львівського університету підтримували тісні контакти та налагоджували співпрацю з науковими установами краю та закордону. Така співпраця передусім залежала від їхніх наукових інтересів, індивідуальних зв’язків та особистих матеріальних можливостей. Особливо тісними були взаємозв’язки львівських археологів з краківськими інституціями, тому не дивно, що матеріали до історії археології у Львівському університеті відклалися у їхніх наукових фондах. Вимушений переїзд 1945 р. групи львівських учених до Вроцлава також спричинився до того, що в архіві Вроцлавського університету зберігаються цікаві свідчення не лише біографічного характеру, а й щодо львівської академічної археології 20–40‑х рр. ХХ ст.

Ключові слова

Львівський університет, класична археологія, праісторія, Краків, Вроцлав, К. Гадачек, М. Смішко, Е. Булянда, К. Маєвський.

Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Bilas, N. (2005). Arkheolohichna nauka u Lvivskomu universyteti (ХІХ–30-ti roky ХХ st.), Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, 8, Lviv, 46–114.

Bilas, N. (2007). Vykladannia bibliinoi arkheolohii u Lvivskomu universyteti. Visnyk Instytutu arkheolohii, 2, Lviv, 80–87.

Bulyk, N. (2014). Lvivska arkheolohiia ХІХ–pochatku ХХ stolittia: doslidnyky, naukovi ustanovy, muzei, Lviv, 304 s.

DALO. F. 26 Lvivskyi universytet, op. 5. Osobovi ta pensiini spravy profesorsko-vykladatskoho skladu i sluzhbovtsiv, spr. 1758, 2091.

DALO. F. 26 Lvivskyi universytet, op. 7. Filosofskyi fakultet 1849–1924. Humanitarnyi fakultet 1924–1939, spr. 1268.

Kozlovskyi, S.-K. (2006). Volodymyr Antonievich i Karol Hadachek. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, 9, 89–96.

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, AU 0734/I.

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. RK-120 / Bulanda Edmund 1945–1951, 55 + 2 арк.

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. RK-120 / Majewski Kazimierz 1945–1952, 65 арк.

Biliński, B. (1948). Wspomnienie o Jerzym Kowalskim. Archeologia, 2, 469–474.

Błaszczyk, S. (1965). Jadwiga Szeptycka i Zofia Szembekówna. Literatura Ludowa, IX (2–3), Warszawa.

Hadaczek, K. (1903). Z badań archeologicznych w dorzeczu Dniestru (z 1 tablicą). Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, VI, Kraków, s. 27–35.

Jednorowska, Z. (1998). Prace archeologiczne Zofii i Jadwigi Szembekównych. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, XLIII.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wpływająca. Jzydor Szaraniewicz 1902 r., 1 list.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wpływająca. Prof. K. Hadaczek 1907–1908, 1911, 4 listy, 1 koperta.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wpływająca. Marcjan Śmiszko 1930, 2 listy,8 str.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wypływająca. W. Demetrykiewicz do Leone Kozłowskiego 1914, 1930, 6 str.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wypływająca. W. Demetrykiewicz do K. Hadaczeka 1912 r., 1 list, 4 str.

MAK OINiA. SP 12 Hadaczek Karol 1874–1914.

ISSN 2223-1218

Author
Natalia BILAS
DOI
Annotation

The tradition of teaching of archeology at the University of Lviv, which is one of the oldest universities in our country, continues from the first half of XIX century. Later, I. Szaranewych, M. Hrushevskyi, L. Cwiklinski made their contribution to the formation of archeology at Lviv University. The first Chair of Classical Archeology and History was led by K. Hadaczek (1905–1914), and the heyday of archeology in this scientific-educational institution can be dated back to 1916–1939, when there were two chairs of archeology, headed by E. Bulanda and L. Kozłowski. All archaeologists of the Lviv University contacted closely and established cooperation with the scientific institutions of this region and abroad. Such cooperation was primarily dependent on their scientific interests, individual relationships and personal material opportunities. Connections of Lviv archaeologists with the institutions of Kraków were especially close, therefore, it is not surprising that materials for the history of archeology of the University of Lviv were deposited in their scientific foundations. The forced transfer of the group of Lviv scholars to Wrocław in 1945 also caused the fact that the archives of the University of Wrocław includes interesting evidences not only of biographical character but also related to Lviv academic archeology of 20–40's of XX century.

Keywords
Lviv University, classical archeology, prehistory, Kraków, Wrocław, K. Hadaczek, M. Smiszko, E. Bulanda, K. Majewski.
Reference

Bilas, N. (2005). Arkheolohichna nauka u Lvivskomu universyteti (ХІХ–30-ti roky ХХ st.), Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, 8, Lviv, 46–114.

Bilas, N. (2007). Vykladannia bibliinoi arkheolohii u Lvivskomu universyteti. Visnyk Instytutu arkheolohii2, Lviv, 80–87.

Bulyk, N. (2014). Lvivska arkheolohiia ХІХ–pochatku ХХ stolittia: doslidnyky, naukovi ustanovy, muzei, Lviv, 304 s.

DALO. F. 26 Lvivskyi universytet, op. 5. Osobovi ta pensiini spravy profesorsko-vykladatskoho skladu i sluzhbovtsiv, spr. 1758, 2091.

DALO. F. 26 Lvivskyi universytet, op. 7. Filosofskyi fakultet 1849–1924. Humanitarnyi fakultet 1924–1939, spr. 1268.

Kozlovskyi, S.-K. (2006). Volodymyr Antonievich i Karol Hadachek. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu9, 89–96.

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, AU 0734/I.

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. RK-120 / Bulanda Edmund 1945–1951, 55 + 2 арк.

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. RK-120 / Majewski Kazimierz 1945–1952, 65 арк.

Biliński, B. (1948). Wspomnienie o Jerzym Kowalskim. Archeologia2, 469–474.

Błaszczyk, S. (1965). Jadwiga Szeptycka i Zofia Szembekówna. Literatura Ludowa, IX (2–3), Warszawa.

Hadaczek, K. (1903). Z badań archeologicznych w dorzeczu Dniestru (z 1 tablicą). Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i EtnograficzneVI, Kraków, s. 27–35.

Jednorowska, Z. (1998). Prace archeologiczne Zofii i Jadwigi Szembekównych. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, XLIII.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wpływająca. Jzydor Szaraniewicz 1902 r., 1 list.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wpływająca. Prof. K. Hadaczek 1907–1908, 1911, 4 listy, 1 koperta.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wpływająca. Marcjan Śmiszko 1930, 2 listy,8 str.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wypływająca. W. Demetrykiewicz do Leone Kozłowskiego 1914, 1930, 6 str.

MAK OINiA. Spuścizna prof. Włodzimierza Demetrykiewicza. Korespondencja wypływająca. W. Demetrykiewicz do K. Hadaczeka 1912 r., 1 list, 4 str.

MAK OINiA. SP 12 Hadaczek Karol 1874–1914.

ISSN 2223-1218

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.