ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЇ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (1937–1941)

Автор
Світлана СОРОКІНА, Ольга ПУКЛІНА, Юлія БЕЗКОРОВАЙНА, Оксана ЗАВАЛЬНА
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-257-278
Анотація

Інвентаризація археологічних колекцій Національного музею історії України розпочалася ще в 1897 р. Ведення перших інвентарних книг продовжувалося з перервами до 1938 р. Перший каталог музею заповнювали відомі археологи В. Хвойка та В. Козловська. Він – цінне джерело, яким і досі послуговуються дослідники для з’ясування походження пам’яток. Менш відомими залишаються інвентарні книги та картотеки Центрального історичного музею ім. Т. Г. Шевченка, у якому в 1937 р. розпочато нову інвентаризацію предметів, зокрема й археологічних колекцій. На кожен із них складали інвентарні картки, інформацію з яких записували до інвентарних книг. На предмети наносили нові інвентарні номери. До цього процесу долучилися відомі археологи та музейники: В. Грінченко, І. Фабриціус, І. Бондар, Н. Лінка-Геппенер, С. Коршенко.

За сухими записами в інвентарних книгах і на картках стояли живі люди: від відомих науковців до простих лаборантів, з їхніми складними долями. Частина документації наразі втрачена, що затрудняє її вивчення. Для відновлення цілісної картини інвентаризаційного процесу проведено значну роботу із виявлення, об’єднання та порівняльного аналізу залишків фондової документації Центрального історичного музею, яка потребувала залучення спеціалістів із різних напрямів археологічної фондової роботи. Вивчення цієї документації надзвичайно важливе, адже дає змогу відновити історію походження цінних експонатів, особливо у випадках втрати паспортних даних.

Ключові слова
Всеукраїнський історичний музей, Центральний історичний музей, Національний музей історії України, археологічні колекції, інвентаризація.
Повний текст
Завантажити оригінал
Посилання

Bezkorovaina, Yu. H. (2016). Dolia arkheolohichnykh koshtovnostei Tsentralnoho istorychnoho muzeiu (1930–1940-vi rr.) movoiu dokumentiv. Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Zbirnyk materialiv
VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii
. Kam’ianets-Podilskyi, 309–316 (in Ukrainian).

Hryhorenko, T. O. Arkheoloh Trokhym Teslia: roztoptana dolia. Retrieved from http://museum.dp.ua/article_2015_46.html (in Ukrainian).

Sebta, T. M., & Kachan, R. I. (Eds.). (2016). Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: doslidzhennia, dokumenty, spohady. Kyiv, 1 200 pp. (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N. H., & Shovkoplias, H. M. (1999a). Storinky istorii muzeiu (20–50-ti roky XX st.). Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy: yoho fundatory ta kolektsii. Kyiv, 3–24 (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N., & Shovkoplias, H. (1999). Skarbnytsia istorychnoi pam’iati Ukrainy. Kyivska starovyna, 4, 63–80 (in Ukrainian).

Kozlovska, V. Ye. (1928). Providnyk po arkheolohichnomu viddilu Vseukrainskoho istorychnoho muzeiu im. T. Shevchenka u Kyievi. Kyiv, 40 pp. (in Ukrainian).

Kolesnikova, V. A. (2007). Vikentii (Cheslav) Khvoika. Storinky naukovoi biohrafii. Kyiv, 192 pp. (in Ukrainian).

Kostenko, A. V., & Shevchenko, A. V. (2016). I. V. Fabrytsius (1882–1966 rr.): arkheoloh ta muzeieznavets. Arkheolohiia, 2, 122–133 (in Ukrainian).

Kuras, H., & Yausheva-Omelianchyk, R. (1995). Shuhaievskyi V.A. – istoryk, arkheoloh, numizmat. Kyivska starovyna, 5, 88–96 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 2. Spr. 5. Od. zb. 122 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 2. Spr. 5. Od. zb. 124 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Spr. 17-a (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1 260. Op. 1-d. Spr. 24 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1 260. Op. 1-d. Spr. 33 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Spr. 17-b (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-d. Spr. 18 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-d. Spr. 40а (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-d. Spr. 41 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-l. Spr. 4 (in Ukrainian).

Nestulia, O. O. (1991). Spliundrovana dolia (V. A. Hrinchenko). Represovane kraieznavstvo (20–30-ti rr.). Kyiv, 204–209 (in Ukrainian).

Oksenych, M. V. (2005). Evoliutsiia struktury Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy ta stvorennia yoho fondiv. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky, 12(1), 367–388 (in Ukrainian).

Pavlova, V. V. (2007). Storinky zhyttia ta naukova diialnist V. Ye. Kozlovskoi. Arkheolohiia, 4, 70–83 (in Ukrainian).

Popelnytska, O. (2016). Anton Kazymyrovych Levkovych – pershyi dyrektor Tsentralnoho istorychnoho muzeiu u Kyievi: 19351937 rr. NaukovyivisnykNatsionalnohomuzeiuistoriiUkrainy, 2(1), 31–41 (in Ukrainian).

Radiievska, T. M., Sorokina, S. A., & Zavalna, O. M. (2016). Mandry arkheolohichnykh kolektsii Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy v 1930-ti rr. PratsiTsentrupamiatkoznavstva, 29, 183–200 (in Ukrainian).

Rudynskyi, M. Ya. (2001). Avtobiohrafiia. MykhailoYakovychRudynskyi. Bibliohrafichnyipokazhchyk. Kyiv–Poltava, 22–24 (in Ukrainian).

Sorokina, S. A., Zavalna, O. M., & Radiievska, T. M. (2015). Diialnist Muzeiu do- i rannoi istorii v Kyievi u 1942–1943 rr. (za materialamy NMIU). Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 288–296 (in Ukrainian).

Sorokina, S., Zavalna, O., & Radiievska, T. (2017). Katalohy hrafa O. O. Bobrynskoho yak dzherelo doslidzhennia pokhodzhennia arkheolohichnykh kolektsii u zibrannia Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 329–335 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 166. Op. 6. Spr. 3426 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 373 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 395 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 36371 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 37201 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 51337 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 65995 (in Ukrainian).

Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T. Shevchenka v m. Kyievi. Korotkyi dovidnyk. (1941) Kyiv, 56 pp. (in Ukrainian).

Shovkoplias, H. M. (2000). Vikentii V’iacheslavovych Khvoika – vydatnyi ukrainskyi arkheoloh (do 150-richchia vid dnia narodzhennia). Vikentii V’iacheslavovych Khvoika ta yoho vnesok u vitchyznianu arkheolohiiu (do150-richchia vid dnia narodzhennia). Kyiv, 4–25 (in Ukrainian).

Shovkoplias, H. M. (1988). Kolektsii materialiv z arkheolohichnykh doslidzhen M. Ya. Rudynskoho v Derzhavnomu istorychnomu muzei URSR. Aktualni problemy fondovoi roboty muzeiv. Kyiv, 32–38 (in Ukrainian).

Shovkoplias, H. M. (1992). Sylvestr Sylvestrovych Mahura (1897–1937). Arkheolohiia, 1, 109–116 (in Ukrainian).

Yanenko, A. (2017). Arkheolohichnyi muzei Vseukrainskoi akademii nauk. Kyiv, 288 pp. (in Ukrainian).

Yanenko, A. (2014). Shchodennyk naukovoho robitnyka Arkheolohichnoho muzeiu VUAN S. S. Mahury v konteksti instytutsionalnoi istorii arkheolohii mizhvoiennoho period. Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 373–379 (in Ukrainian).

Author
Svitlana SOROKINA, Olga PUKLINA, Yulia BEZKOROVAJNA, Oksana ZAVALNA
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-257-278
Annotation
The inventory of archaeological collections, that later became the part of the National Museum of Ukrainian History, began in 1897. Keeping this inventory had been prolonged with breaks until 1938. The first museum catalogue was filled by famous archaeologists V. Chvoika and V. Kozlovska. This catalogue is a valuable resource that researchers still use to find out the provenance of valuable archeological finds. The inventory books and cards of the Shevchenko Central Historical Museum still remain less famous. 1937, in the Central Historical Museum started a new inventory of museum objects, including archaeological collections. Inventory cards were compiled for museum items, information from which was recorded in inventory books. New inventory numbers were applied to items. Some famous archaeologists and museum workers joined this process: V. Hrinchenko, I. Fabricius, I. Bondar, N. Linka-Geppener, S. Korshenko. So, after the records in inventory books and cards stayed living people (from well-known scientists to simple lab technicians) with their own complex destinies. Some documentation now is lost, making it difficult to investigate. In order to restore the whole picture of the inventory process, the considerable work was done to identify, consolidate and compare the remains of the funds documentation of the Central Historical Museum, which required the involvement of specialists from different areas of archaeological funds work. The study of this documentation allows recovering the history of the origin of valuable archeological exhibits that lost their registration information.
Keywords
the All-Ukrainian Historical Museum, the National Museum of Ukrainian History, the Central Historical Museum, archaeological collections, inventory.
Reference

Bezkorovaina, Yu. H. (2016). Dolia arkheolohichnykh koshtovnostei Tsentralnoho istorychnoho muzeiu (1930–1940-vi rr.) movoiu dokumentiv. Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Zbirnyk materialiv VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kam’ianets-Podilskyi, 309–316 (in Ukrainian).

Hryhorenko, T. O. Arkheoloh Trokhym Teslia: roztoptana dolia. Retrieved from http://museum.dp.ua/article_2015_46.html (in Ukrainian).

Sebta, T. M., & Kachan, R. I. (Eds.). (2016). Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny: doslidzhennia, dokumenty, spohady. Kyiv, 1 200 pp. (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N. H., & Shovkoplias, H. M. (1999a). Storinky istorii muzeiu (20–50-ti roky XX st.). Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy: yoho fundatory ta kolektsii. Kyiv, 3–24 (in Ukrainian).

Kovtaniuk, N., & Shovkoplias, H. (1999). Skarbnytsia istorychnoi pam’iati Ukrainy. Kyivska starovyna, 4, 63–80 (in Ukrainian).

Kozlovska, V. Ye. (1928). Providnyk po arkheolohichnomu viddilu Vseukrainskoho istorychnoho muzeiu im. T. Shevchenka u Kyievi. Kyiv, 40 pp. (in Ukrainian).

Kolesnikova, V. A. (2007). Vikentii (Cheslav) Khvoika. Storinky naukovoi biohrafii. Kyiv, 192 pp. (in Ukrainian).

Kostenko, A. V., & Shevchenko, A. V. (2016). I. V. Fabrytsius (1882–1966 rr.): arkheoloh ta muzeieznavets. Arkheolohiia, 2, 122–133 (in Ukrainian).

Kuras, H., & Yausheva-Omelianchyk, R. (1995). Shuhaievskyi V.A. – istoryk, arkheoloh, numizmat. Kyivska starovyna, 5, 88–96 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 2. Spr. 5. Od. zb. 122 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. F. 2. Spr. 5. Od. zb. 124 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Spr. 17-a (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1 260. Op. 1-d. Spr. 24 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1 260. Op. 1-d. Spr. 33 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r-1260. Op. 1-d. Spr. 17-b (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-d. Spr. 18 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-d. Spr. 40а (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-d. Spr. 41 (in Ukrainian).

Naukovyi arkhiv Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. F. r -1260. Op. 1-l. Spr. 4 (in Ukrainian).

Nestulia, O. O. (1991). Spliundrovana dolia (V. A. Hrinchenko). Represovane kraieznavstvo (20–30-ti rr.). Kyiv, 204–209 (in Ukrainian).

Oksenych, M. V. (2005). Evoliutsiia struktury Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy ta stvorennia yoho fondiv. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky, 12(1), 367–388 (in Ukrainian).

Pavlova, V. V. (2007). Storinky zhyttia ta naukova diialnist V. Ye. Kozlovskoi. Arkheolohiia, 4, 70–83 (in Ukrainian).

Popelnytska, O. (2016). Anton Kazymyrovych Levkovych – pershyi dyrektor Tsentralnoho istorychnoho muzeiu u Kyievi: 19351937 rr. NaukovyivisnykNatsionalnohomuzeiuistoriiUkrainy, 2(1), 31–41 (in Ukrainian).

Radiievska, T. M., Sorokina, S. A., & Zavalna, O. M. (2016). Mandry arkheolohichnykh kolektsii Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy v 1930-ti rr. PratsiTsentrupamiatkoznavstva, 29, 183–200 (in Ukrainian).

Rudynskyi, M. Ya. (2001). Avtobiohrafiia. MykhailoYakovychRudynskyi. Bibliohrafichnyipokazhchyk. Kyiv–Poltava, 22–24 (in Ukrainian).

Sorokina, S. A., Zavalna, O. M., & Radiievska, T. M. (2015). Diialnist Muzeiu do- i rannoi istorii v Kyievi u 1942–1943 rr. (za materialamy NMIU). Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 288–296 (in Ukrainian).

Sorokina, S., Zavalna, O., & Radiievska, T. (2017). Katalohy hrafa O. O. Bobrynskoho yak dzherelo doslidzhennia pokhodzhennia arkheolohichnykh kolektsii u zibrannia Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy. Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 329–335 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 166. Op. 6. Spr. 3426 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 373 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. 166. Op. 11. Spr. 395 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 36371 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 37201 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 51337 (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy. F. 263. Op. 1. Spr. 65995 (in Ukrainian).

Tsentralnyi istorychnyi muzei im. T. Shevchenka v m. Kyievi. Korotkyi dovidnyk. (1941) Kyiv, 56 pp. (in Ukrainian).

Shovkoplias, H. M. (2000). Vikentii V’iacheslavovych Khvoika – vydatnyi ukrainskyi arkheoloh (do 150-richchia vid dnia narodzhennia). Vikentii V’iacheslavovych Khvoika ta yoho vnesok u vitchyznianu arkheolohiiu (do150-richchia vid dnia narodzhennia). Kyiv, 4–25 (in Ukrainian).

Shovkoplias, H. M. (1988). Kolektsii materialiv z arkheolohichnykh doslidzhen M. Ya. Rudynskoho v Derzhavnomu istorychnomu muzei URSR. Aktualni problemy fondovoi roboty muzeiv. Kyiv, 32–38 (in Ukrainian).

Shovkoplias, H. M. (1992). Sylvestr Sylvestrovych Mahura (1897–1937). Arkheolohiia, 1, 109–116 (in Ukrainian).

Yanenko, A. (2017). Arkheolohichnyi muzei Vseukrainskoi akademii nauk. Kyiv, 288 pp. (in Ukrainian).

Yanenko, A. (2014). Shchodennyk naukovoho robitnyka Arkheolohichnoho muzeiu VUAN S. S. Mahury v konteksti instytutsionalnoi istorii arkheolohii mizhvoiennoho period. Arkheolohiia i fortyfikatsiia Ukrainy. Kam’ianets-Podilskyi, 373–379 (in Ukrainian).

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.