ЛЕЖНИЦЯ, ПОСЕЛЕННЯ «ЧУБ» – ПРИКЛАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОСЕЛЕНСЬКОГО МІКРОРЕГІОНУ КУЛЬТУРИ ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Автор
Войцех ПАСТЕРКЄВІЧ, Андрій ГАВІНСЬКИЙ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-66-87
Анотація

Метою статті є спроба реконструкції поселенської сітки та умови розташування пам’ятки культури лійчастого посуду (КЛП) «Чуб» в Лежниці поблизу Іванич на Волинській височині. Археологічні розкопки тут проводились у 1933–1934 рр., а також у 1962 р. Ці дослідження дозволили встановити масштаби поселення, зафіксували стабільні житлові і господарські споруди (виявлено сім нерухомих об’єктів). Здобута колекція рухомих знахідок дозволяє віднести час функціонування поселення до останньої чверті IV тис. до н. е. і синхронізувати з пам’ятками типу Грудек ІІ, Зимне ІІ на Волинській височині, а також з Винниками (Лисівка) і Малими Грибовичами (Чорна Гора) на Розточчі. З огляду на кількість проведених пошукових досліджень і наявної інформації можна сказати, що мікрорегіон навколо Лежниці є одним з найкраще археологічно вивчених теренів в Україні. На густоту заселення значний вплив мали сприятливі природні умови (ґрунти, розгалужена річкова мережа), а також наявність покладів кременю і міді. Серед відомих пам’яток є пункти різного функціонального призначення (поселення, стоянки, сліди господарської діяльності, депозити крем’яних артефактів). Виходячи з наявного розташування пам’яток КЛП навколо Лежниці, можна встановити певні закономірності просторової організації. У центральних частинах аналізованого терену знаходяться поселення, а навколо них фіксується значна кількість окремих знахідок, «скарби» крем’яних пластин, а також менші селища. Їх супроводжують невеликі поселення, які, ймовірно, використовувались епізодично або регулярно. Таке розташування має подібності до поселенських структур, відомих з інших теренів України (Винники, Зимне), а також з басейну верхньої течії Вісли. Представники КЛП, які заселяли «лежницький» регіон, з огляду на поселенську мережу, пов’язану з торгівлею, відіграли важливу роль в культурних змінах у IV тис. до н. е. Їх ефектом, зокрема, була дистрибуція локального західноволинського кременю туронського віку у західні регіони поширення КЛП (до басейну Вісли), а також культурних елементів, ідентифікованих з баденською культурою, на східні терени (басейн середньої Горині).

Ключові слова

культура лійчастого посуду, Волинська височина, мікрорегіональні дослідження.

 

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Wojciech PASTERKIEWICZ, Andriy HAVINSKYI
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-66-87
Annotation

The aim of this article is an attempt to reconstruct the settlement network and settlement conditions for the Funnel Beaker Culture (FBC) site «Chub» in Lezhnytsia near Ivanychi, in the Volhynian Upland. The excavation research carried out in this place in 1933-1934 and in 1962 uncovered the vast FBC settlement with stable dwelling and farm buildings (7 immovable constructions in total). The collection of movable artefacts allows us to relate the functioning of the settlement to the last quarter of the fourth thousandBC and makes it parallel with the sites type Gródek II, Zymne II in the Volhynian Upland and Vynnyky, site «Lysivka» and Mali Hrybovychi, site «Chorna Hora» in Roztocze. Due to the amount of exploration studies and information obtained about the microregion around Lezhnytsia, it is one of the best archaeologically recognized areas in Ukraine. Favourable environmental conditions (soil, river network system) and the presence of natural resources (flint and copper) had a great impact on the settlement concentration there. Speaking ofthe sites, their various functions have been discovered (settlements, camps, traces of economic activity, mass finds of flint artefacts). Regarding the preserved layout of the FBC settlement points around Lezhnytsia, certain features of spatial organization can be found. As for the central parts of the analyzed area, there are settlements together with a large number of single finds («treasures» of flint blades) in their vicinity, as well as smaller settlements. They are accompanied by small sites that were probably only used occasionally or temporally. These systems resemble structures known from other areas of Ukraine (Vynnyky, Zymne) and the upper Vistula basin of that period. The TRB communities living in the Lezhnytsia region, due to the network of trade connections, played an important role in the cultural transformations in the fourth thousand BC. Their effect was the distribution of local West Volhynian flint of the Turonian period to the western regions of the TRB range (i.e. to the Vistula basin) and the cultural elements related to the Baden culture in eastern areas (a central part of the Horyn basin).

Keywords

Funnel Beaker Culture, Volhynian Upland, microregional studies.

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.