ПОПЕРЕДНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗВІДКИ) ПІД ЧАС ПРОЄКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ В ОБХІД МІСТА БЕРЕЖАНИ

Автор
Олег ОСАУЛЬЧУК , Зоя ІЛЬЧИШИН
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-206-223
Анотація

Представлено результати попередніх археологічних досліджень 2007 р. і 2017 р., проведені Науково-дослідним центром «Рятівна археологічна служба» (РАС) Інституту археології НАН України для проєктування автомобільної дороги в обхід м. Бережани Тернопільської обл. До наукового обігу введено інформацію про нові об’єкти археології та подано додаткові дані про відомі пам’ятки в околицях сіл Лісники, Лапшин, Гайок і Гиновичі.

Зазначено, що за архівно-бібліографічними даними відомо, що довкола сіл Лапшин і Гиновичі археологічні розвідки проводили в 2006 р. експедиції Михайла Филипчука та Миколи Бандрівського, проте матеріали цих обстежень недостатньо висвітлені у науковій літературі, що спричинило деяку плутанину в нумерації пам’яток, які вони виявили.

У 2007 р. експедицією РАС повторно оглянуто багатошарове поселення Гиновичі І та зібрано артефакти від пізнього палеоліту до доби раннього заліза. Тут же у 2008 р. експедицією РАС під керівництвом Богдана Сала проведено рятівні археологічні розкопки. Неподалік від цієї пам’ятки відкрито давньоруське поселення Гиновичі ІІІ. Вказано, що біля с. Лапшин нововиявлені об’єкти археології – Лапшин ІІІ–VI – репрезентують етапи заселення регіону від палеоліту до княжої доби, хоча переважають матеріали висоцької і черняхівської культур. На заліснених пагорбах в околицях с. Лісники виявлено також чотири курганні групи – Лісники I–IV – з 20 насипів, які попередньо можна датувати добою бронзи.

Констатовано, що загалом дослідженнями РАС у 2007 р. і 2017 р. виявлено 10 та уточнено інформацію про 7 відомих об’єктів археології. У результаті робіт суттєво доповнено археологічну карту регіону й узгоджено назви та нумерацію усіх пам’яток.

Зазначено, що частина давніх поселень і курганних груп розташована в межах смугивідведенняпід дорогу, тому до початку будівництва на них необхідно провести превентивні археологічні дослідження – розкопки, відтак їхні результати, очевидно, уточнять культурно-хронологічну належність пам’яток.


Ключові слова
археологічні розвідки, превентивні археологічні дослідження, оцінка впливу на археологічну спадщину, дорога в обхід м. Бережани, поселення, курганна група, палеоліт, доба бронзи, доба раннього заліза, пізньоримський час, висоцька культура, черняхівська культура, княжа доба.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Oleh OSAULCHUK, Zoya ILCHYSHYN
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-206-223
Annotation

The article offers results of preliminary archaeological investigations, conducted by Scientific Research Center «Rescue Archaeological Service» (Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine) in 2007 and 2017, prior to the construction project of the bypass road around Berezhany town in Ternopil region. It provides information concerning the newly discovered archeological sites as well as the elaboration of the obtainable data on formerly revealed sites in the surroundings of villages Lisnyky, Lapshyn, Hayok and Hlynovychi.

According to archival and bibliographic data, archaeological surveys were previously conducted in 2006 by the expeditions of Mykhailo Filipchuk and Mykola Bandrivsky nearby villages Lapshyn and Hynovychi. However, the summaries of these surveys are insufficiently published and besides presenting the incoherent results, which cause some confusion in the number of sites.

In 2007, expedition of Rescue Archaeological Service has re-examined the multi-layered settlement Hynovychi I, collecting the items from the Late Paleolithic to the Early Iron Age. Subsequent rescue archeological excavations were carried out in 2008 by the expedition led by Bohdan Salo.

Ancient Rus settlement Hlynovychi III was discovered adjacent to the previous site.

Around the village Lapshyn, additional archeological sites were discovered, namely Lapshyn III, IV, V, and VI, which behold several phases of the region’s inhabitants starting from the Paleolithic and until the Age of Principalities. Materials of Vysotsko and Chernyakhiv cultures are predominant on these sites.

Four groups of barrows were located on the forested hills near village Lisnyky, named therefore Lisnyky I, II, III, and IV. They contain a total of 20 barrows, which could be dated to the Bronze Age.

Altogether, the explorations of 2007 and 2017 has newly discovered or identified ten archaeological sites, including settlements and burrow necropolises. Seven previously known settlement were localized due to the updated information. As a result, the archeological map of the region was significantly supplemented, with the names and numbers of archaeological sites well-coordinated.

Some of the ancient settlements and the barrow groups are located along the route of future bypass road, thus making it necessary to conduct preventive archaeological excavations. The results of intended studies will definitely clarify cultural and chronological identity of these sites.

Keywords

archeological surveys, preventive archeological studies, assessments of the impact on the archeological heritage, bypass road around Berezhany town, settlement, barrow group, Paleolithic, Bronze Age, Early Iron Age, Late Antiquity, Vysotsko culture, Chernyakhiv culture, Age of Principalities.

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.