РЯТІВНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КРАКІВСЬКОМУ ПЕРЕДМІСТІ ЛЬВОВА

Автор
Назарій ВОЙТОВИЧ, Марія ВОЙТОВИЧ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-247-291
Анотація

Представлено результати рятівних археологічних досліджень, здійснених експедицією Науково-дослідного центру (НДЦ) «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук (ІА НАН) України під керівництвом Назарія Войтовича на місці будівництва приватного медичного центру. Зазначено, що в польовому сезоні 2013 р. археологічні дослідження на вул. Підмурній, 5, були зосереджені у південній частині ділянки, де закладено траншею 2 площею 26,2 м². Унаслідок проведення археологічних досліджень відкрито залишки фундаменту австрійського будинку, а також простежено внутрішній інтер’єр підвального приміщення (кам’яне мощення). Окрім цього, виявлено дерев’яну споруду житлового призначення, знищену пожежею у другій половині XVII ст.

У заповненні споруди зафіксовано значну кількість рухомого матеріалу в доброму стані збереження, який складався із керамічного, скляного й металевого посуду, кахель, металевих знахідок (стремена, монети, наконечник від арбалетної стріли). При південній стінці траншеї задокументовано скупчення дерева, що виконувало функцію укріплення схилу від осипання, датоване XVІI–XVІІI ст., і ще однієї дерев’яної конструкції, зафіксованої у культурних шарах XV–XVI ст. Також зафіксовано антропогенні нашарування від VIII ст. до н. е. до XVІІI–ХІХ ст. зокрема. Виявлено різночасовий археологічний матеріал, датований від VIII ст. до н. е. до ХVIII ст. Встановлено, що материк зафіксований на глибині 4,3–4,9 м із пониженням у північно-східному напрямку. Отримано значну кількість рухомого матеріалу. Зазначено, що найбільше знахідок представлено речами пізнього Середньовіччя (керамічний, скляний і дерев’яний посуд, будівельна кераміка, шкіряне взуття, предмети з металу). Констатовано, що це свідчить про те, що життя на колишньому давньоруському Пригороді не припинилося після захоплення Львова Казимиром ІІІ та перенесенням міста в мури, а навпаки набирало нового імпульсу до подальшого розвитку, проте вже як Краківське передмістя Львова.

Ключові слова
Львів, вул. Підмурна, археологічні дослідження, дерев’яна споруда, кераміка, шкіряне взуття, металеві вироби
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Nazariy VOITOVYCH, Maria VOITOVYCH
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-247-291
Annotation

Results of rescuing archeological researches carried out by the expedition of SRC “Rescuing archaeological service” of IA of NAS of Ukraine led by N. Voitovych on the territory of building of private medical centre are presented at the article. During field season of 2013 archeological researches in Pidmurna Street, 5 were focused on the southern part of examined locality, where trench 2 with an area of 26.2 м² was dug. Through archeological researches remains of the foundation of Austrian building was discovered and also part of interior of basement (stone pavement) was found. In addition, wooden construction of residential use was discovered. It was destroyed in a fire in the second half of XVII century. A significant amount of mobile material in a good taphonomic condition was recorded in the infill of the building. It consisted of ceramic, glass and metal ware, tiles, metal products (stirrups, coins, crossbow arrowhead). At the southern wall of the trench, a cluster of wood was discovered, which served as a strengthening of the slope to prevent falling. The last one can be dated back to XVII–XVIII centuries. Another wooden construction was found in the cultural layers of
XV–XVI centuries. It was also discovered anthropogenic layers that can be dated back from VIII century B.C. to XVIII–XIX centuries A. D. inclusively. Archaeological material, dated back from VIII century B.C. to XVIII century A. D. inclusively was found in the trench. It is established that the bedrock was found on the depth of 4.3–4.9 m, with a decrease to the north-eastern direction. A significant amount of mobile material was collected. The largest number of finds is represented by artifacts from Late Middle Ages (ceramic, glass and wooden ware, building ceramics, leather footwear, products made of metal), which indicates that population of the former Old Rus' suburbs not finished after the capture of Lviv by Kazimierz III and relocation of the city inside the walls, but on the contrary – obtained a new momentum to its further development, this time as a Krakow suburb of Lviv.

Keywords
Lviv, Pidmurna Street, archeological researches, wooden construction, ceramic ware, leather footwear, metal products.
Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи.