MOLODOVO V (UKRAINE): SPATIAL AND CONTEXTUAL STUDY OF GRAVETTIAN LEVELS 10, 9 & 8

Автор
Timothée LIBOIS
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-11-39
Анотація

Molodovo V is one of Ukraine’s key-sites for the Middle and Upper Palaeolothic. Since its excavation in the 1950’s and 1960’s, this sequence has been a cornerstone for the chrono-cultural framework in the Dniestr valley and adjacent areas. The site is also an important contributor to the issue of the Gravettian emergence. With radiocarbon dates around 29–28 ka uncal BP, its cultural levels 10 and 9 stand as the first Gravettian occurrence in this region, and as one of the earliest in Europe. However, this early presence of the Gravettian is relatively questionable, as it is challenged by the late Aurignacian presence in the neighbouring site of Mitoc-Malu Galben (Romania) which extends until 27.7 ka BP. Despite the consistency of the sedimentary and paleoenvironmental studies at Molodovo V, the archaeological artefacts did not benefit from extensive studies since the excavations – except for typological classification. This paper thus aims at clarifying the association of the lithic materials with the sedimentary stratigraphy and associated dates. Three types of analyses have been realized to check the conditions in which the cultural levels 10, 9 and 8 were excavated, labelled and attributed: a spatial analysis of the lithic artefacts, a refit analysis focused on inter-levels connexions and a spatial study of the position of the Upper Palaeolithic combustion features. Consequently, it appears that most artefacts from levels 10 and 9, and a majority of materials from level 8, are not reliably associated to the sedimentary stratigraphy and dates. Thus, there is no ascertained Gravettian presence in Molodovo V before its level 8, imprecisely dated between 27.000 and 25.000 uncal BP.

Ключові слова
Upper Palaeolithic, Gravettian, Ukraine, spatial analysis.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Тімоті ЛІБУА
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-11-39
Annotation

Молодово V – одна з головних стоянок доби середнього–верхнього палеоліту на території України. Від часу дослідження пам’ятки, що відбувалось у 1950–1960-х роках вона стала опорною для створення культурно-хронологічної періодизації палеолітичних стоянок долини Дністра та навколишніх територій. Ця стоянка також має важливе значення для дослідження проблеми появи граветських індустрій. Згідно з радіовуглецевим датуванням культурні шари 10 та 9 пам’ятки Молодово V мають вік близько 29–28 тис. р. BP (некал.) і відтак фіксують появу найдавнішої граветської стоянки у досліджуваному регіоні та одної з найбільш ранніх у Європі загалом. Однак питання появи граветських пам’яток досить дискусійне, зокрема, у зв’язку з присутністю пізнього оріньяку серед матеріалів розташованої неподалік стоянки Міток Малу Гальбен (Румунія), що відсуває верхню межу існування оріньяцьких індустрій до 27.7 тис. р. BP. На відміну від результативних і послідовних ґрунтознавчих та палеогеографічних студій стоянки Молодово V, масштабні розкопки не вплинули на рівень дослідження комплексу артефактів, хоча й дали змогу накопичити матеріали для створення типологічної класифікації. Мета цієї статті – уточненити взаємозв’язки між кам’яними артефактами, стратиграфією відкладів та датуванням. Для того, щоб з’ясувати умови, за яких були розкопані, визначені та інтерпретовані культурні шари 10, 9 та 8 проведено аналіз трьох типів: просторовий аналіз кам’яних артефактів, аналіз рельєфу, зосереджений на виявлені зв’язків між культурними шарами та просторові дослідження розташування решток верхньопалеолітичних вогнищ. У результаті з’ясовано, що більшість артефактів із культурних шарів 10, 9, а також більша частина матеріалів культурного шару 8, не мають надійної кореляції зі стратиграфічними горизонтами або датуванням. Так, відсутні переконливі докази наявності граветських матеріалів у культурних шарах стоянки, давніших за шар 8, що датований приблизно 27.000 та 25.000 р. BP (некал.).

Keywords

верхній палеоліт, гравет, Україна, просторовий аналіз.

 

Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України