РЯТІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ МОДРИЧІ 1

Автор
Олександр СІЛАЄВ, Зоя ІЛЬЧИШИН, Сергій ТЕЛІЖЕНКО
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-188-217
Анотація

Представлено результати пам’яткоохоронних досліджень (розкопок і нагляду) на пам’ятці Модричі 1, розташованій біля південно-східної околиці с. Модричі Дрогобицького р-ну Львівської обл. Зазначено, що під час будівництва нової автомобільної дороги в обхід м. Трускавець на ділянці, яка проходить через західний край пам’ятки було закладено три розкопи загальною площею 1 745,5 м2.

Під час розкопок виявлено 137 археологічних об’єктів, серед яких 3 – великі господарські споруди аморфної форми, 4 – заглиблені конструкції у вигляді вузьких ровиків та 130 – стовпові ями. Більшу частину об’єктів згруповано і вони є складовими двох великих наземних будинків, свого часу зведених на основі опорно-стовпової конструкції. За аналогією з подібними спорудами, дослідження яких проводили на поселеннях культури лінійно-стрічкової кераміки в більшій частині її ареалу, ці об’єкти визначено як рештки житлових будівель – т. зв. довгих домів.

Проаналізовано збірку археологічних знахідок, виявлених у культурному шарі, зокрема в периметрі житлових споруд, а також у заповненнях об’єктів, яка складається з ліпного посуду, виробів із кременю, обсидіану й каменю. Серед керамічних матеріалів відзначено абсолютну перевагу кухонного посуду і майже повну відсутність столової кераміки. Уламки й розвали посудин мали дуже поганий стан збереження, що пояснено лужністю ґрунтів у місці проведення досліджень. Зібрано чисельну колекцію артефактів із кременю та обсидіану, а саме нуклеуси, ретушовані пластини й відщепи. Також на поселенні знайдено кам’яне знаряддя (сокиру-тесло) у формі «шевської колодки». На підставі цих предметів однозначно дали змогу датовано культурний шар пам’ятки в місці проведення археологічних досліджень епохою неоліту.

Ключові слова
поселення, неоліт, культура лінійно-стрічкової кераміки (КЛСК), «довгий дім», вироби з кременю, вироби з обсидіану.
Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Oleksandr SILAIEV, Zoya ILHYSHYN, Sergiy TELIZHENKO
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-188-217
Annotation

The article presents the results of protective excavations and surveillance on the Modrychi 1 archaeological site, located near the south-eastern outskirts of Modrychi village, Drohobych district, Lviv region. During the construction of a new highway bypassing the town of Truskavets, three excavation trenches were placed on a total area of 1,745.5 m2 on the section passing through the western edge of the monument.

During the excavations, 137 archaeological objects were discovered, including 3 large amorphous household pits, 4 structures in the form of narrow ditches, and 130 pillar pits. Most of the objects are grouped and composed of two large overground buildings, once erected on the pillar supports. Considering the likeness with similar structures, which were discovered in the settlements of the Linear Pottery culture all over Europe, these objects are defined as the remains of residential buildings – the so-called «longhouses».

The collection of archaeological finds was gathered in the cultural layer, in the perimeter of residential buildings, and in the fillings of objects, which consists of hand-made pottery, flint, obsidian and stonewares. Pottery is predominantly represented by the kitchen utensils and there are only a few examples of tableware ceramics. Collapses vessels and separated fragments were found in a very poor condition, which may be due to the alkalinity of the soil at the excavation site. An abundant collection of the flint and obsidian artifacts has been collected as well, including nuclei, retouched plates, and flakes. A stone tool (ax or adz) in the shape of a «shoe pad» was also found in the settlement. All these items clearly allowed dating the prevailing cultural layer of the excavated site Modrychi-1 to the Neolithic era.

Keywords
settlement, Neolithic, Linear Pottery Culture (Linearbandkeramik, LBK), longhouse, flint artifacts, obsidian artifacts.
Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України