SITES OF BRONZE AGE IN THE AREA OF BUILDING OF HIGHWAY KRAKOVETS–LVIV

Автор
Dmytro PAVLIV, Volodymyr PETEHYRYCH, Ruslan KOROPETSKYI
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-218-240
Анотація

The article presents results of researches conducted in 2004 on two sites of the Bronze Age that were discovered on the route of the projected concessional highway Krakovets–Lviv. The multilayered settlement of Dobrostany I is located on one of the southern spurs of Janivske Roztochchia cut through by the valley of the Vereschytsia River. In addition to the large, ground structures of the Early Iron Age, some finds of Neolithic and Early Middle Ages, several sites of Early Bronze Age with typical pottery of Mierzanowice Culture, and rare flint artifacts have been explored on the settlement. The site of Trzciniec Culture of Rulevo II is located within the Yavoriv basin, which is a part of the Upper San plain. It occupies one of the dunes covered by sod and is characterized by a small amount of pottery and flint products, with no trace of residential buildings and household constructions, except for a few hearths. This may indicate the livestock model of the economy related to the mobile grazing method. Materials from the researched settlements expand the source base for the study of and Trzciniec Cultures in their eastern range. It seems that the specific Sub-Carpathian micro-region, located between the southern slopes of Roztochchia and Vyshnia River valley, is undoubtedly within the range of sites of these Bronze Age cultures.

Ключові слова

Dobrostany І, Rulevo ІІ, Roztochchia, Yavoriv basin, settlement of Mierzanowice and Trzciniec Cultures.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Дмитро ПАВЛІВ, Володимир ПЕТЕГИРИЧ, Руслан КОРОПЕЦЬКИЙ
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-218-240
Annotation

Представлено результати досліджень 2004 р. на двох пам’ятках доби бронзи, які виявлено на трасі проєктованої концесійної автомобільної дороги Краковець–Львів. Багатошарове поселення Добростани І розташоване на одному з південних відрогів Янівського Розточчя, перерізаного прохідною долиною р. Верещиці. Крім великої наземної споруди ранньозалізного часу, окремих знахідок енеолітичної доби і раннього середньовіччя, на поселенні досліджено кілька об’єктів доби ранньої бронзи з типовою керамікою межановіцької культури й окремими крем’яними артефактами. Поселення тщінецької культури Рулево ІІ розміщене у межах Яворівської улоговини, яка є частиною Надсянської рівнини. Воно займає одну із задернованих піщаних дюн і характеризується невеликою кількістю кераміки та крем’яних виробів, відсутністю слідів житлової забудови і господарських об’єктів, окрім нечисленних вогнищ. Це може вказувати на тваринницьку модель господарювання, пов’язану з рухливим способом випасу худоби. Матеріали з досліджених поселень розширюють джерельну базу вивчення межановіцької і тщінецької культур у їхньому східному ареалі. Виглядає, що своєрідний мікрорегіон Прикарпаття, розташований між південними схилами Розточчя та долиною р. Вишня, безсумнівно, входить до території поширення пам’яток цих культур доби бронзи.

Keywords

 Добростани І, Рулево ІІ, Розточчя, Яворівська улоговина, поселення межановіцької і тщінецької культур.

Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України