ІСТОРІЯ СЕРАХОВИЧІВСЬКОГО СКАРБУ

Автор
Максим ЛЕВАДА
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-317-332
Анотація

Розглянуто історію скарбу римських монет, знайденого в с. Сераховичі Старовижівського р-ну Волинської обл. у 1935 р. Обставини та вміст цього депозиту ніколи не були до кінця з’ясовані, а сам скарб зник під час Другої світової війни. З часом виникла теорія про два скарби і донедавна існувало декілька версій історії цього депозиту. Одна з них відсилала до картотеки Я. Пастернака, але була малоінформативною (судячи з усього, там лише зафіксовано факт виявлення скарбу), а інша ґрунтується на інформації О. Цинкаловського, яка містить багато цікавих подробиць, але її ніколи не перевіряли. Там ідеться про знахідку човна-довбанки, в якому був шкіряний мішечок зі срібними монетами та багато брил бурштину, проте документи з архіву Державного археологічного музею у Варшаві свідчать про інше. Крім монет, у скарбі були срібні деталі поясу або вузди, бурштину не було, правда, музей отримав скарб за рік після його виявлення, коли частина знахідок уже розійшлася по руках.

Важливу інформацію та уточнення віднайдено у спогадах безпосередньої учасниці виявлення скарбу, де вона докладно описує перебіг подій та знахідки, що дає змогу суттєво деталізувати історію виявлення й передачі до музею скарбу та зрозуміти роль окремих учасників цієї історії. Аналіз наявних джерел, з урахуванням нововиявлених, дозволяє достатньо впевнено локалізувати місце знахідки та дійти висновку, що йдеться про єдиний грошово-майновий комплекс, до складу якого, крім монет, входили прикраси.

Із наявної інформації висновано, що в основі версії О. Цинкаловського перебуває вигаданий переказ людини, яка очевидцем не була, але на власний розсуд додала деталі задля більшої переконливості. З часом ця версія перетворилася на народну легенду, яка існує досі.

Ключові слова

Сераховичі, скарб, римські монети, Я. Пастернак, О. Цинкаловський.

Повний текст
Завантажити оригінал
Author
Maxim LEVADA
DOI
https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-317-332
Annotation

This paper presents the complex history of the hoard of Roman coins found in the Serakhovychi village, Starovyzhivs’kyi district, Volyn’ region, Ukraine in 1935. The hoard's discovery circumstances have never been clarified, while the hoard itself disappeared during World War Two. The ambiguity of discovery details even led to suggestions of the existence of two hoards and several versions of discovery. One version references the elusive J. Pasternak card index but proved uninformative. It is likely that the card index only recorded the basic fact of the discovery. Another version is based on A. Cynkałowski’s account that includes a wealth of fascinating details that were never verified. This account tells of a dugout boat that contained a leather purse or bag with silver coins and amber pieces. Another version of the discovery circumstance is presented by the documents held at the National Archaeological Museum, Warsaw. It lists silver belt fittings or horse bits and coins among the finds. There is no mention of amber, although the museum obtained the hoard only a year after its discovery and after some of its elements were already given away to private individuals.

An invaluable aspect of the hoard’s discovery is provided by a participant of these events, who describes her account of events and the find's composition. This first-hand account allows a reconstruction of the discovery circumstances, the process of the hoard's transition to the museums, and to clarifies the identity and roles of the people that participated in these events. Analysis of all accounts allows for identification of the exact discovery location and identification of the hoard as a mixed assemblage of coins and jewelry.

The available information suggests that the A. Cynkałowski account is based on a tale fabricated by a person who was not an eyewitness to the events and took it upon himself to embellish the story. This made-up version entered the local folklore and exists to this day.

Keywords
Serakhovychi, hoard, Roman coins, J. Pasternak, A. Cynkałowski.
Оголошення:
Новини:

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Переможці конкурсу «Передова наука в Україні»

Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України