Зозуляк Юрій Петрович

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 13 квітня 1972 р.

1996 – закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2004 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Шляхта Руського воєводства у XV ст.» (науковий керівник – проф. Крикун М. Г.)

В Інституті від 2003 р.: молодший науковий співробітник.

Наукові зацікавлення: історія пізньосередньовічної та ранньомодерної Галичини.

Участь у міжнародних наукових проектах

·                Учасник міжнародної дослідницької групи "Ländliche Gesellschaften in Ostmitteleuropa in der Neuzeit. Arbeit-Liebe-Gewalt." Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig.

·                Член міжнародної дослідницької мережі MECERN (Medieval Central Europe Research Network)

·                Учасник дослідницького проекту Польського Національного Центру Наукових Досліджень «W stronę polskiej historii pojęć. Problemy badania polskiego języka społeczno-politycznego w XIX i XX wieku.»

E-mail: yuriy_zazuliak@yahoo.com

Основні наукові праці

Статті

·           "Ius Ruthenicale in Late Medieval Galicia. Critical Reconsiderations " in Imaginations and Configurations of Polish Society: From the Middle Ages through the Twentieth Century, hrsg. Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikov, Katrin Steffen, Tomasz Wiślicz (Polen: Kultur-Geschichte-Gesellschaft, Bd. 3) (Wallstein, 2017), 66-84.

·           “Заповіт львівського вірменина Вартіка з 1461 р. (публікація тексту і коментар)”, in Львів: місто-суспільство-культура. Збірник наукових праць. Т. 10: Львів/Lwów/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики. Ч. 2. Ред. О. Аркуша, О. Вінниченко, М. Мудрий (Львів, 2017), 227-237.

·           “Час історіографії” (Time of Historiography), in historians.in.ua/27 September 2017.

·           Landscape, Law and Memory: Forging the Local Tradition and the Perambulation of Boundaries in the Kingdom of Poland during the 15th and 16th Centuries (CAS Working Paper Series, Issue 9) (Sofia: Center for Advanced Study Sofia, 2017), 58 p.

·           “Насильство, неволя та підданство на Галичині пізнього середньовіччя, RUTHENICA, т. XV (2019), 168-205.

Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!

Видання:

Українсько-угорські етюди. Випуск 3.