Горбачевський Tарас Станіславович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

2010 року закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2010–2013 роки – аспірант Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Національно-релігійне та культурно-мистецьке життя поляків у Львові в міжвоєнний період ХХ століття (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Микола Литвин).

Викладацька діяльність: викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури (2015–2019 рр.).

Наукові зацікавлення: міжконфесійні взаємини на теренах Галичини, історія Римо-католицької церкви в Україні, релігієзнавство.

Стипендії

2016 – Львівської обласної ради

https://orcid.org/0000-0001-9358-0443

ResearcherID: C-6648-2019

е-mail: horbaczewski.taras@gmail.com

Основні наукові праці

Монографії

·         Горбачевський Т. Римо-католицька церква у Львові в міжвоєнний період ХХ століття / Тарас Горбачевський. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 112 с.

Статті

  •  Горбачевський Т. Діяльність товариств Римо-католицької церкви у Львові в рамках Католицької акції (30-ті рр. ХХ ст.) / Тарас Горбачевський // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 6. – С. 82–89.
  • Горбачевський Т. Польський театр у Львові в міжвоєнний період ХХ століття / Тарас Горбачевський // Краєзнавство. – Київ, 2012. – Випуск 4. – С. 169–174.
  • Горбачевський Т. Виникнення та діяльність Католицьких ліг у Львові у 1920-их роках / Тарас Горбачевський // Spheres of culture Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / [editor-in-chief I. Nabytovych]. – Lublin, 2013. – Volume IV. – S. 260–266.
  • Горбачевський Т. Львівська архидієцезія РКЦ у взаєминах з ГКЦ та радикальними ідеологіями у міжвоєнний період ХХ ст. / Тарас Горбачевський // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 2014. – С. 75-87.
  • Горбачевський Т. Римо-католицька Церква в незалежній Україні: інституалізаційний розвиток та освітня діяльність. Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 2016.
  • Горбачевський Т. Польські громадські літературні товариства в суспільно-культурному житті міжвоєнного Львова // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2017. – Вип. 29. – С. 415-424.
  • Горбачевський Т. Музейно-архівні установи міжвоєнного Львова в культурно-комунікативних процесах польської громади міста / Тарас Горбачевський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. Вип.15. – Львів, 2018. – С. 181-188.
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо до участи у сьомому засіданні Тимченківських наукових читань

Відділ української мови Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (Львів) у співпраці з Інститутом української мови НАН України (Київ) та з Мовознавчою комісією НТШ запрошують Вас до участи в Тимченківських наукових читаннях (засідання 7): «АКАДЕМІЧНА ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Многая літа!

Сьогодні, 21 жовтня 2021 р. свій 90-річний ювілей святкує Феодосій Іванович Стеблій, відомий український історик, багатолітній завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, заслужений працівник культури України.
Видання:

Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія