Пастух Тарас Васильович

завідувач відділу, доктор філологічних наук
Народився 5 листопада 1971 р. у м. Луганську.

1993 р. закінчив філологічний факультет (за спеціальністю: викладач української мови і літератури) Львівського державного (тепер – національного) університету ім. І. Франка.

1993–1996 рр. навчався в аспірантурі ЛНУ ім. І.Франка. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Романи Івана Франка”. 1996–2004 рр. перебував на посаді наукового співробітника Інституту франкознавства ЛНУ ім. І.Франка. 2004–2006 рр. працював на посаді доцента кафедри української літератури ЛНУ ім. Івана Франка.

2006–2010 рр. навчався в докторантурі ЛНУ ім. І.Франка. У 2008–2009 рр. як стипендіат дослідницької програми Фулбрайта стажувався в Університеті Південної Флориди (США).

2011 р. захистив докторську дисертацію на тему “Модерні стильові течії української поезії 1960―90-х років (Київська школа та її оточення)”. З 2011 р. по 2017 р. на посадах доцента, а згодом – професора кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка ЛНУ ім. І.Франка.

Від жовтня 2018 р. працює в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича.

Автор понад 100 публікацій (монографії, брошури, статті, рецензії, переклади, інтерв’ю).

В сфері наукових зацікавлень: модерна українська поезія, сучасний літературний процес, теорія літератури.

Основні публікації:

Монографічні дослідження:

 • Романи Івана Франка. – Львів: Каменяр, 1998.– 135 с.

 • Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років): монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 700 с.


Брошури:

 • Роман “Місто” Валер’яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму. – Луганськ: Книжковий світ, 1999.– 59 с.

 • Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою “Semper tiro”) // Серія “Дрібненька бібліотека”. – Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2003.– 82 c.


Статті:

 • Роман у системі прозових жанрів Івана Франка //Українське літературознавство.– Львів, 1996.– Вип.62.– С.100–107.

 • “Садок вишневий” Т.Шевченка (спроба мікроаналізу) //Дивослово, 1999.– №9.– С.2–4.

 • Ліричне осягнення історії. Роман М.Вінграновського “Северин Наливайко” //Дзвін, 1999.– №10–12.

 • Печать недужого духу в повісті Івана Франка “Великий шум” //Українське літературознавство.– Львів, 2001.– Вип.64.– С.26–32.

 • Творення поетичного світу Василя Голобородька (на матеріалі збірки “Зелен день”) // “З його Духа печаттю…” Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка: У 2 т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. Т. 1. – С.209–220.

 • Франкознавчі здобутки Івана Денисюка [Передмова] //І.Денисюк. Невичерпність атома.– Львів: Світ, 2001.– С.2–13.

 • Гра у поетичній творчості (на матеріалі поезії В.Голобородька “Конвалії”) //Дивослово. – 2002.– № 6.– С.11–12.

 • Ключ до метафори Ігоря Калинця. [Рецензія на на книжку Ільницького М. Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця.– Париж; Львів; Цвікау: Зерна, 2001] //Слово і час. – 2002. – № 8. – С.66–69.

 • Психопоетика новели Івана Франка “Пироги з черницями” //Українське літературознавство. – 2003. – № 66. – С.55–63.

 • Поезія як свято мови. Етимологія “Українських птахів” Василя Голобородька // Дзвін. – 2003. – № 3. – С.148–152.

 • Психологічний напрям у літературознавстві та Іван Франко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – 2003. – № 32. – С.160–173.
  Останнє поетичне слово Шевченка // Слово і Час. – 2004. – № 3. – С. 46–52.

 • Сила та краса дитячого світу у малій прозі Б.Грінченка // Творча спадщина Бориса Грінченка в системі національних духовних вимірів. Матеріали наукової конференції 11–12 грудня 2003 року. – Луганськ: Знання, 2004. – С.27–35.

 • Ліричне Я у поетичному тексті // Парадигма. Випуск 2. Ювілейний збірник на пошану Любомира Сеника. – Львів, 2004. – С.117–135.
  “А ти дивишся очима незахищеними…” (про збірку Василя Рубана “Химера” // Слово і Час. – 2004.– № 10. – С. 25–37.

 • Секрети сугестії // Вісник львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С.7–13.

 • До проблеми поетичної асоціативності //Вісник львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С.14–36.

 • “Рухомий храм нечуваного віросповідання” (до 60-річчя від дня народження Василя Голобородька) // Дзвін. – 2005. – № 4. – С.106–112.

 • “Тії незримії скрижалі незримим писані пером” // Дзвін. – 2005. – №5-6. – С.127–129.

 • Поетичні знахідки у “Зів’ялому листі” Івана Франка // Франкознавчі студії. Збірник наукових праць. – 2005?. – Вип. 3. – С.211–233.

 • Слуга півонії” Миколи Воробйова: філософські та естетичні виміри. – Слово і Час. – 2006. – № 5. – С. 40-51.

 • Про один вірш з епістолярію Василя Стуса // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 202 (верес). – С.198–203.

 • Конотації прізвищ та імен персонажів у прозі Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – Вип.68. – C.153–162.

 • Чого вчить франкознавча школа професора Івана Денисюка // Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – Вип.68. – C.425–434.

 • “Я без Тебе не єсмь”: теософська поезія В.Кордуна за збіркою “Зимовий стукіт дятла” // Березіль. – 2007. – № 1–2. – С.169–176;

 • Проблеми мімезису в модерному мистецтві // Той, хто відродив Могилянку. Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – Київ: Вид-чий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. –

 • С.475–493.
  Про мишу в норі, Роберта Бернса та Василя Голобородька // Слово і час. - 2008. - N 8. - С. 31-39.

 • Традиція у транскультурному вимірі // Вісник Львівського університету. Серія філол. – 2008. – Вип. 44. Ч. 2. С. 3-9.

 • Мистецтво спонтанності в дослідницькому дискурсі [Белград Д. Культура спонтанності: імпровізація і мистецтво в повоєнній Америці. – Київ: Факт, 2008. – 528с.] // Слово і Час. – 2009. – № 10. – С.110-115.

 • Сторінками єдиного тексту. Про творчість Костя Москальця // Дзвін. – 2010. – № 10. – С. 127–133.

 • Чуттєве цвітіння слова Костянтина Москальця // К.Москалець. Мисливці на снігу. Вірші і поеми. – Львів: Піраміда, 2011. – С. 15–23.

 • Медитативна лірика Миколи Рачука // Буковинський журнал. – 2012. – № 1. – С. 188–197.

 • “Наш стіл відчув свято і став дивним деревом” (феномен Василя Голобородька) // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 281–309.

 • Червона вохра слова Олега Лишеги // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 310–338.

 • “Серед імли і піни є незворушні стіни” (в Келії чайної троянди Костянтина Москальця) // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 339–365.

 • “Бо спізнися хоч на мить єдину…”. Кілька рефлексій над поезією Анатолія Бортняка // Кур’єр Кривбасу. – 2012. – № 274-275. – С. 369–376.

 • Життя та доля у романістиці Євгена Пашковського // Слово Просвіти. — 2012. – Ч. 45. – С. 10–11; Ч. 47. – С. 10–11.

 • Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом “Щоденний жезл”) // “Слово, яке тебе обирає”. Збірник на пошану професора Володимира Моренця. – Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. – С. 204–222.

 • П’ять хвилин для білої айстри // К.Москалець. Сполохи: Літературна критика та есеїстика. – Львів: Піраміда, 2014. – С. 7–13.

 • Розширення “Великого мосту” Олега Лишеги // Бахмутський шлях. – 2013. – № 1-2 (68/69). – С. 152–158.

 • Філологічний метод В.Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – 2014. – Вип. 17. – С. 19–28.

 • Інтонації “розмов з Богом” Богдани Матіяш // Semper tiro: Збірник на пошану Володимира Панченка. – Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2014. – С. 178–191.

 • Вибирати й оцінювати (ще раз про літературну критику) // Слово і Час. – 2014. – № 11. – С. 119–121.

 • “добраніч.. добраніч.. ви не впізнали? – так, це я..” [післямова] // О.Лишега. Старе золото: есеї. – Львів: Піраміда. – 2015. – С. 233–244.

 • Привчатись і довіряти: Іван Денисюк як учитель // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар...: збірник наукових праць та матеріалів. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми"; вип.17. -  С.226-230.


Статті в електронних версіях:
Оголошення:
Новини:

Форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О.Пріцака, І.Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина

5-6 червня 2019 р. у Києві відбудеться форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О. Пріцака, І. Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина.Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

11 жовтня 2019 р. у м. Львові відбудеться Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ ст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

Видання:

Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус