Зайцев Юрій Дмитрович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 04.12.1941 р. в м. Вельську Архангельської області (РФ) за місцем трирічного ув’язнення матері, звинуваченої в недонесенні на чоловіка. Після війни з матір’ю повернулися в Україну. Закінчив Великокомарівську СШ Великомихайлівського р-ну Одеської обл. (1957) та історичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка (1962). Відтак вчителював, працював у громадських організаціях, очолював Львівський облспорткомітет.

Від 1981 р. – в Інституті суспільних наук АН УРСР (нині – Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України) молодший (1982), науковий (1986), старший науковий співробітник (1992). Кандидатська дисертація – “Трудова діяльність робітничого класу Української РСР (1970–1980-і роки)” у формі наукової доповіді. Від 1990 р. досліджує історію України другої половини XX ст., зокрема, опозиційний, анти­режимний рух 1953–1991 рр., витоки, етапи, течії, наслідки руху опору тоталітаризмові, в тому числі його міжнародний контекст, розвиток опозиційної суспільно-політичної думки. Узагальнюючі публікації цієї проблематики у 1991-1993 рр. були одними з перших в Україні.

Опублікував нариси про відомих діячів опозиції, боротьбу кримських тата за повернення на Батьківщину, співпрацю діячів антирежимного руху України та Польщі. Керівник авторського колективу та співавтор чотирьох видань підручника для вишів «Історія України», співавтор дев’яти монографій, упорядник чотирьох та співупорядник трьох збірників документів, співавтор шести книг інтерв’ю.

Автор понад 300 наукових, енциклопедичних та науково-популярних статей.

Член редколегії та співавтор книги «Реабілітовані історією». У 27 т. Львівська область. Книга перша. – Львів, 2009.

У травні-червні 1995 р. стажувався у Польщі в Інституті Південно-Східної Європи, працював в архівах та бібліотеках Варшави, Любліна, Кракова, Перемишля.

Учасник кількох відеофільмів та телепередач, зокрема проекту «Історична правда з Вахтангом Кіпіані».

Нагороди

2001 – Почесна грамота Президії НАН України

2011 – Вища нагрудна відзнака Народного Руху України «За заслуги перед українським народом» І-го ступеня

2017 – лауреат премії імені Ірини Калинець Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого за перемогу в номінації «Виявлення та популяризація героїчних сторінок в історії України».

2018 – «Почесна медаль Української Гельсінкської спілки»

E-mail:  yurzaytsev@gmail.com

Список основних наукових праць

Монографії, розділи у колективних монографіях

 • Ефект ощадливості. – Київ, 1985. – 48 с.
 • Історія Львова / Інститут суспільних наук АН УРСР. – Київ, 1984. – 414 с. (співавтор).
 • Соціальна активність робітничого класу Української РСР (70-80-і роки)/Ю.Д.Зайцев, О.І.Луцький, В.П.Іськів та ін.; Відп. ред. Ю.Ю.Сливка.; АН УРСР. Ін-т сусп. наук. – Київ, 1988. – 248 с.
 • Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х рр. [Передрук з газ. Молодь України. – 1991. – 14, 16, 17, 18, 21, 22 травня] // Сторінки історії України ХХ століття: Посібн. для вчителя / За ред. С.В.Кульчицького; Упоряд.: В.П.Шевчук, А.А.Чуб, Н.А.Дехтярьова. – К.: Освіта, 1992. – С. 195-235.
 • Антирежимний рух (1956–1991) // Львів: Історичні нариси / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – С. 543-610.
 • Історія України [Підручник для студентів вишів]/Керівник авт.кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996, 1998. – 488 с., 2002, 2003. – 520 с. (співавтор).
 • Історія Львова. У трьох томах / НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Редколегія Я.Ісаєвич, М.Литвин, Ф.Стеблій. – Т.3. – Львів, 2007. [Параграфи: Влада і суспільство: нерівний діалог. – С. 298–309; Ідеологічні пріоритети. – С. 310–322; Беззбройний опір тоталітарному режимові. – С. 323–348.] 
 • Депортація кримських татар 1944 р. – злочин без строку давності // Український парламентаризм і політична культура суспільства. – Львів, 2012. – С. 136–168.
 • Право на Крим // Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор: монографія / [відп. ред. М. Литвин]. - Львів, 2017. - С. 12-73.
 • Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в Україні: західні землі (кінець XIX - початок XXI ст.). Колективна монографія / [відп. ред. Ігор Соляр] Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів, 2017. Параграфи: 1. Взаємини між людиною і представницькими інституціями в УРСР. - С. 246-259. 2. Комітет державної безпеки - репресивний орган КПРС. - С. 260-272. 3. Наступ на конституційні права і свободи громадян. - С. 273-286. 4. Дотримання прав і свобод людини — важливий атрибут громадянського суспільства. - С. 405-423. 5. Народний рух України (1989-1991) - предтеча структурних складових громадянського суспільства. - С. 433-444.

 

Збірники документів

 • Ігор Калинець: поет і громадянин. – Львів, 1999. – 28 с.
 • Український Національний Фронт: Дослідження, документи, матеріали / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Український інститут освітньої політики (Мюнхен). Упоряд. М.В.Дубас, Ю.Д.Зайцев. – Львів, 2000. – 680 с.
 • Українська поезія під судом КҐБ: Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців /Упоряд. Ю.Д.Зайцев / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2003. – 572 с.
 • Українська поезія під судом КҐБ. 2-е вид. – Львів, 2004.
 • Українська загальнонародна організація (УНФ–2). Дослідження, документи, матеріали. У 2 т. Т.1 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Упорядник і відповідальний редактор Ю.Д.Зайцев. – Львів: Афіша, 2005. – 704 с.: Іл. [Серія: Україна XX століття. Енциклопедія боротьби і репресій].
 •  Опозиційний рух на Львівщині (1960–1980 рр.) // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга перша. – Львів, 2009. – С. 665-688.
 • Обвинувачується Михайло Сорока: слідчі справи 1940–1950-х років. – Київ: Смолоскип, 2014. – 271 с.
 • Благословенні душі, що вміють випромінювати… (Зеновій Красівський і Олена Антонів) / [упоряд. Любов Маринович, Юрій Зайцев]. – Львів: Свічадо, 2015. – 960 с.

 

Усна історія України ХХ століття

 • Насправді було так: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Іваном Дзюбою /Вступна стаття Ю.Д.Зайцева / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2001. – 76 с. [Серія: Усна історія України XX ст., №1].
 • Одержимість: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ігорем Калинцем / Вступна стаття Ю.Д.Зайцева / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2002. – 178 с. [Серія: Усна історія України XXст., №2].
 • “Я винен тим, що українець”: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Олексою Різниківим. Документи / Вступна стаття, упоряд. і ред. Ю.Д.Зайцева. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2007. – 232 с.: Іл. [Серія: Усна історія України ХХ ст., № 3].
 •  Діагноз КГБ: шизофренія. Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ганною Михайленко. Документи / Вступна стаття, упоряд. і ред. Ю.Д.Зайцева. – Львів, 2008. – 240 с. [Серія: Усна історія України ХХ ст., № 4].
 • Я на сповіді сказав би. Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ярославом Ісаєвичем. Документи / Передм. і упоряд. Ю. Зайцева, ред. Ю. Зайцева та Я. Ісаєвича. – Львів, 2011. – 175 с. – (Серія: Усна історія України ХХ ст., №5).
 • “Зрадники мені не подобаються”: Аудіоінтерв’ю Юрія Зайцева з Оленою Апанович // Історіографічні дослідження в Україні / [гол. редкол. В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод]. – Київ, 2011. – Вип. 21. – С. 336−368.

 Статті

 • Український опозиційний рух 60-х років // Krakówskie Zeszyty Ukrаinoznawcze. T. I-II. 1992–1993 / Pod redakcją Ryszarda Łużnego i Włodzimierza Mokrego. – Kraków, 1993. – S. 225-236.
 • “Нехай ім’я твоє святиться” [Про Олену Антонів] // Наше життя (Нью-Йорк, США). – 1994. – № 2. – С. 7-9.
 • Дисиденти України і Литви у боротьбі проти колоніального режиму в СРСР (60–80-ті рр.) // Литва–Україна: історія, політологія, культурологія. Матеріали міжнар. наук. конф., Вільнюс, 28–30 вересня 1993 р. – Вільнюс, 1995. – С. 248-257.
 • Ідея державної незалежності в українському русі опору 60-х років // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Вип. 3-4. – Львів, 1997. – С. 242-254.
 • Польська опозиція 1970–80-х років про засади українсько-польського порозуміння // Депортації українців та поляків: кінець 1939 – початок 50-х років (до 50-річчя операції “Вісла”) / НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Упоряд. Ю.Ю.Сливка. – Львів, 1998. – С. 52-64.
 • Радянська репресивна система в боротьбі проти опозиційного руху в Північному Причорномор’ї // Вісник університету внутрішніх справ. Вип. 7: Державно-правові проблеми Північного Причорномор’я: Історія та сучасність. У 3 чч. Ч. 2. – Харків, 1999. – С. 59-73.
 • Польська антикомуністична опозиція і рух опору в Україні: від порозуміння до координації дій // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. – Вип. 13. У 2-х ч.: Україна–Польща: історія і сучасність // Зб. наук. праць і спогадів пам’яті П.М.Калениченка (1923–1983). – Ч. 2. – С. 17-33.
 • Вплив антикомуністичного руху в Польщі на опозицію в Україні – малорозкрита сторінка навчальних посібників // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich: Materiały z konferencji naukowej nt. рodręczników szkolnych i akademickich w Polsce i na Ukrainie, odbytej 18–19 września 2000 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie / Pod red. W.Bonusiaka. – Rzeszów, 2001. – S. 118-133. 
 • Ґенеза правозахисного руху в Україні (Створення Громадського комітету захисту Ніни Строкатої // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний морський університет, 26 жовтня 2007 р. – Одеса, 2007. – С. 240-248. 
 •   Генерал правозахисту [Петро Григоренко] // Молода нація.  – 2007. – № 1 (43). – С. 190-219.
 • Український Національний Фронт у боротьбі за волю України // Воля і Батьківщина. – 2007. – Ч. 1–2 (25–26/41–42). – С. 19-56.
 • “Український вісник” – унікальне явище національного самвидаву // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. – Львів, 2008. – С. 620-639.
 • Генезис Народного Руху України: львівська організація // Український історичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 143-155.
 • Просвітянка Євгенія Зелінська – політв’язень двох тоталітарних режимів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: “Просвіта” – оберіг незалежності та соборності України. – Львів, 2010. – С. 488-503.
 • Український національно-визвольний фронт Зоряна Попадюка (1968−1973) – репрезентант молодіжного антикомуністичного руху // Вісник Львівської комерційної академії. Серія − гуманітарні науки. Вип. 10: Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея / [відп. ред. І. Копич, заст. відп. ред. А. Сова]. – Львів, 2011. – С. 549−567.
 • Еволюція української національної ідеї (ХІХ–ХХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. М. Литвин, упоряд. і наук. ред.: М. Романюк, О. Стасюк]. – Львів, 2012. – Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи. – С. 7–35.
 • Комітет державної безпеки – охоронний загін КПРС // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 381-406.
 • Рух Опору на Півдні України (кінець 1950-х–1980-ті роки): Одеська парадигма // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. М. Литвин, упоряд. і наук. ред. М. Романюк, О. Стасюк]. – Львів, 2014. – Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин. – С. 413–434.
 • Володимир Щербицький - антипод адептів громадянського суспільства // Вісник Львівської комерційної академії. Серія - гуманітарні науки. - Львів, 2015. -Вип. 13.-С. 119-135.
 • Тарас Шевченко - духовне знамено українського опозиційного руху 1960-1980-х років // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 2015. - Вип. 25: Тарас Шевченко і Соборна Україна / [гол. редкол. М. Литвин, упоряд.: Б. Якимович, Ф. Стеблій]. - С. 565-576.
 • Друга хвиля погрому антирежимної опозиції (1972-1973 pp.) // Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]: НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2015-2016. – Вип. 3-4. – С. 112-121.
 • Каральна психіатрія - брутальний інструмент розправи з опонентами комуністичного режиму (1970-1980 pp.): На прикладі Ганни Михайленко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух XX століття / [гол. ред. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів, 2017. - С. 316-334.
 • Опозиційний рух 1960-1980-х років // Вісник НТШ. - Ч. 59. - Львів, 2018.-С. 63-69.
 • Статті в “Довіднику з історії України” за ред. І.Підкови та Р.Шуста, “Енциклопедії історії України”, “Енциклопедії сучасної України” та “Енциклопедії Львова”.
 • Право на Крим [серія з 10 статей] // Сайт газети «День» «Україна Incognita». – 2014. – 28.03-18.04. – Режим доступу: incognita.day.kiev.ua/krym/

Література про вченого:

Штабський Р. Перші учні Юрія Зайцева // За радянську науку. – 1960. – 18 травня; Зайцев Юрій Дмитрович // Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність, структура, працівники / відп. ред. Я. Ісаєвич. - Львів, 2001. – С. 201- 202; Вшанування Юрія Зайцева з нагоди ювілею // Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України в 2001 році. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2002. – С. 35-36; Ярич І. Я. 1000-ліття в обличчях. Долина, Болехів, околиці: біографічний довідник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 107; Дяченко-Лисенко Л., Осінська В. Доля бути українцем // Чорноморські новини. – 2007. – 15 грудня; Патер І. Г. Зайцев Юрій Дмитрович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 10. – К., 2010. – С. 129-130; Юрію Зайцеву – 70 // Спортивка: всеукраїнська спортивна газета. – 2011. – 5 грудня. – С. 13; Патер І. Ініціатор наукових новацій: Юрію Зайцеву – 70 // Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України в 2011 році. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2012. – С. 169-172; Шкраб’юк П. Потоп і голуб. З нагоди ювілею Ю. Д. Зайцева // Там само. – С. 173-174.

Список біблографії у форматі pdf.

 

Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!

Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ