Войтович Леонтій Вікторович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Войтович Леонтій Вікторович (н. 16.05.1951) – історик-медієвіст. Д-р. істор. н. (2001), проф. (2007).  Дійсний член НТШ (2013). Лауреат премії ім. М.С.Грушевського (2003), Державної премії в галузі науки і техніки (2014). 

Народився у м. Єманжелінськ Челябінської обл. (Росія). Закінчив середню школу № 1 м. Миколаєві Львівської обл. (1967), механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю “динаміка і міцність машин” (1972), інженер-механік-дослідник. Був заступником командира мотострілецького батальйону з технічної частини,  працював у Берегівському філіалі Всесоюзного державного інституту ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку (займався розробкою обладнання для обслуговування і ремонту колісних та гусеничних машин, пройшовши шлях від конструктора ІІІ кат. до провідного конструктора і завідувача сектором, 8 його розробок були в серійному виробництві, а підйомник для важких вантажних автомобілів відзначений медалями ВДНГ СРСР); Берегівському меблевому комбінаті (головний механік і головний інженер), Миколаївській районній раді (заступник голови) і Миколаївської держадміністрації Львівської обл. (перший заступник голови), Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 2001 р. – професор кафедри давньої історії України та допоміжних історичних дисциплін,  з 2006 р. – зав. кафедри історії середніх віків і візантиністки) та Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (з 1995 р. за сумісництвом – старший та провідний науковий спеціаліст відділу історії середніх віків). 

Історією фахово почав займатися з початку 1980-х рр. під керівництвом акад. НАН України Я.Д.Ісаєвича (з 1995 р. безпосередньо у відділі, яким до 2010 р. керував академік). Кандидатська дисертація “Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ – XVI ст.” (1994), наук. кер. – д.і.н. Я.Д.Ісаєвич. 

Докторська дисертація “Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок   XVI ст.): склад, суспільна і політична роль” (2001), наук. консульт. – акад. НАН України Я.Д.Ісаєвич. Досліджує генеалогію правлячих династій Центрально-Східної Європи, історію Галицько-Волинської держави, середньовічну військову історію та проблеми слов’янського етногенезу. 

Гол. ред. часопису “Археологічні дослідження Львівського університету”, чл. редколегій періодичних збірників “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність”, “Княжа доба”, “Вісник Львівського університету. Серія історична”, “Вісник інституту археології”, “Дрогобицький краєзнавчий збірник”, „Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства”, “Średniowiecze Polskie і Powszechne” (Катовіце, Польща), “Rossica Antiqua” (Санкт-Петербург, Росія), “Нартекс” (Харків).

Науковий доробок більше 500 праць, в т. ч. 21 монографія, 3 підручники і 3 навчальні посібники.

Основні наукові праці:

- Генеалогiя династiї Рюриковичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. Київ, 1990. 227 с.

- Генеалогiя династiй Рюриковичiв i Гедимiновичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. Київ, 1992. 199 с.

- Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 1996. 256 с.

- Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Генеалогічні таблицi] / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 1996.  80 с. [50 табл.]

- Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ - початок ХVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеалогiчне дослiдження / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 2000. 649 с.

- Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів / Львівський національний університет ім. І.Франка. Львів, 2004. 249 с.

- Княжа доба на Русі: Портрети еліти / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича.. Львівський національний університет ім. І.Франка. Біла Церква, 2006. 784 с

- Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Т.1. Київ, 2006. 800 с. [колективна монографія Брехуненко В.А., Войтович Л.В., Головко О.Б. та ін., відпов. ред. Смолій В.А.]

- Етапи полiтичної iсторiї ВолинiXIV-XV ст. Державнiсть. Васалiтет. Iнкорпорацiя // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. Т.5: Iсторичнi та фiлологiчнi розвiдки, присв. 60-рiччю акад. Я.Iсаєвича. Львiв, 1998. С.153-168

- Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації // Український історичний журнал. 2003. № 4. С.134-139

- Королівство Русі: реальність і міфи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип.7. Дрогобич, 2003. С.63-71

- Восточное Прикарпатье во второй половине І тыс. н. э. Начальные этапы формирования государственности // RossicaAntiqua. 2006. Исследования и материалы / Отв. ред. А.Ю.Дворниченко, А.В.Майоров. Санкт-Петербург, 2006. С.6-39

- Кордони Галицько-Волинської держави: проблеми та дискусії // Записки НТШ. Т.252. 2006. С.187-205

Література про вченого:

- Ісаєвич Я,Д. Войтович Леонтій Вікторович // Енциклопедія сучасної України. – Т.5. – Київ, 2006. – С.47
- Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2004. – С.255
- Львівщина і львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С.Давимуки. – Львів, 2004. – С.62
- Пришляк Я. Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв-Монреаль-Львів, 1998. – С.80-81
- Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України. Наукова діяльність, структура, працівники / Відпов. ред. Я.Ісаєвич. – Львів, 2001. – С.65-66, 68-70, 131, 149
- Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Т.І-ССХL. – Львів, 2005. – С.423, 446

Оголошення:
Новини:

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Круглий стіл “Українська історична термінологія”

12 березня 2019 р. у Музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка провели круглий стіл "Українська історична термінологія", який поєднав істориків і філологів в обговоренні цієї важливої проблеми.

Видання:

Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус