Войтович Леонтій Вікторович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Войтович Леонтій Вікторович (н. 16.05.1951) – історик-медієвіст. Д-р. істор. н. (2001), проф. (2007).  Дійсний член НТШ (2013). Лауреат премії ім. М.С.Грушевського (2003), Державної премії в галузі науки і техніки (2014). 

Народився у м. Єманжелінськ Челябінської обл. (Росія). Закінчив середню школу № 1 м. Миколаєві Львівської обл. (1967), механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю “динаміка і міцність машин” (1972), інженер-механік-дослідник. Був заступником командира мотострілецького батальйону з технічної частини,  працював у Берегівському філіалі Всесоюзного державного інституту ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку (займався розробкою обладнання для обслуговування і ремонту колісних та гусеничних машин, пройшовши шлях від конструктора ІІІ кат. до провідного конструктора і завідувача сектором, 8 його розробок були в серійному виробництві, а підйомник для важких вантажних автомобілів відзначений медалями ВДНГ СРСР); Берегівському меблевому комбінаті (головний механік і головний інженер), Миколаївській районній раді (заступник голови) і Миколаївської держадміністрації Львівської обл. (перший заступник голови), Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 2001 р. – професор кафедри давньої історії України та допоміжних історичних дисциплін,  з 2006 р. – зав. кафедри історії середніх віків і візантиністки) та Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (з 1995 р. за сумісництвом – старший та провідний науковий спеціаліст відділу історії середніх віків). 

Історією фахово почав займатися з початку 1980-х рр. під керівництвом акад. НАН України Я.Д.Ісаєвича (з 1995 р. безпосередньо у відділі, яким до 2010 р. керував академік). Кандидатська дисертація “Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ – XVI ст.” (1994), наук. кер. – д.і.н. Я.Д.Ісаєвич. 

Докторська дисертація “Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок   XVI ст.): склад, суспільна і політична роль” (2001), наук. консульт. – акад. НАН України Я.Д.Ісаєвич. Досліджує генеалогію правлячих династій Центрально-Східної Європи, історію Галицько-Волинської держави, середньовічну військову історію та проблеми слов’янського етногенезу. 

Гол. ред. часопису “Археологічні дослідження Львівського університету”, чл. редколегій періодичних збірників “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність”, “Княжа доба”, “Вісник Львівського університету. Серія історична”, “Вісник інституту археології”, “Дрогобицький краєзнавчий збірник”, „Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства”, “Średniowiecze Polskie і Powszechne” (Катовіце, Польща), “Rossica Antiqua” (Санкт-Петербург, Росія), “Нартекс” (Харків).

Науковий доробок більше 500 праць, в т. ч. 21 монографія, 3 підручники і 3 навчальні посібники.

Основні наукові праці:

- Генеалогiя династiї Рюриковичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. Київ, 1990. 227 с.

- Генеалогiя династiй Рюриковичiв i Гедимiновичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. Київ, 1992. 199 с.

- Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 1996. 256 с.

- Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Генеалогічні таблицi] / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 1996.  80 с. [50 табл.]

- Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ - початок ХVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеалогiчне дослiдження / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 2000. 649 с.

- Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів / Львівський національний університет ім. І.Франка. Львів, 2004. 249 с.

- Княжа доба на Русі: Портрети еліти / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича.. Львівський національний університет ім. І.Франка. Біла Церква, 2006. 784 с

- Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Т.1. Київ, 2006. 800 с. [колективна монографія Брехуненко В.А., Войтович Л.В., Головко О.Б. та ін., відпов. ред. Смолій В.А.]

- Етапи полiтичної iсторiї ВолинiXIV-XV ст. Державнiсть. Васалiтет. Iнкорпорацiя // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. Т.5: Iсторичнi та фiлологiчнi розвiдки, присв. 60-рiччю акад. Я.Iсаєвича. Львiв, 1998. С.153-168

- Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації // Український історичний журнал. 2003. № 4. С.134-139

- Королівство Русі: реальність і міфи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип.7. Дрогобич, 2003. С.63-71

- Восточное Прикарпатье во второй половине І тыс. н. э. Начальные этапы формирования государственности // RossicaAntiqua. 2006. Исследования и материалы / Отв. ред. А.Ю.Дворниченко, А.В.Майоров. Санкт-Петербург, 2006. С.6-39

- Кордони Галицько-Волинської держави: проблеми та дискусії // Записки НТШ. Т.252. 2006. С.187-205

Література про вченого:

- Ісаєвич Я,Д. Войтович Леонтій Вікторович // Енциклопедія сучасної України. – Т.5. – Київ, 2006. – С.47
- Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2004. – С.255
- Львівщина і львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С.Давимуки. – Львів, 2004. – С.62
- Пришляк Я. Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв-Монреаль-Львів, 1998. – С.80-81
- Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України. Наукова діяльність, структура, працівники / Відпов. ред. Я.Ісаєвич. – Львів, 2001. – С.65-66, 68-70, 131, 149
- Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Т.І-ССХL. – Львів, 2005. – С.423, 446

Оголошення:
Новини:

Відбувся Зеленосвяточний похід громадськості України та Польщі до поховань вояків Армії УНР і ЗУНР на Українському військовому цвинтарі в селі Пікуличі

23 червня 2019 р.  відбувся Зеленосвяточний похід громадськості України та Польщі до поховань вояків Армії УНР і ЗУНР на Українському  військовому цвинтарі в селі Пікуличі під Перемишлем, у якому взяли участь науковці Інституту. 

Відбувся круглий стіл з нагоди 23-ї річниці Конституції України «Конституція України: історія та перспективи»

14 червня 2019 р. у Львові проведено Круглий стіл з нагоди 23-ї річниці Конституції України «Конституція України: історія та перспективи».
Видання:

Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.