Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 20

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 20: "Actes Testantibus". Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / [відп. ред. М. Литвин.]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2011. – 822 с.

Опубліковано статті провідних медієвістів країн Центрально-Східної Європи, колег і учнів професора, доктора історичних наук Леонтія Войтовича, написані на честь його шістдесятиріччя.

Дослідження присвячені поодиноким аспектам української історії та історичних взаємозв’язків українських земель насамперед княжої доби, окремі публікації стосуються пізнішого часу й охоплюють період XV–XVIII ст.

Редакційна колегія:

- Микола Литвин (відповідальний редактор),
- Володимир Александрович,
- Олександр Головко,
- Даріуш Домбровський,
- Вікторія Любащенко,
- Олександр Майоров,
- Іван Патер,
- Олександр Ситник,
- Сергій Сорочан,
- Марта Фонт,
- Роман Шуст

ISBN978-966-02-5940-9Дивіться також:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 30
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 29
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 24
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!