Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 2

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук. праць. Вип. 2 / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; ред. кол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.), В. Горинь (заст. відп. ред.), Я. Закревська, М. Ільницький, М. Кашуба, Я. Мельник (секр. редкол.), Ю. Сливка, Ф. Стеблій. Львів, 1995. 228 с.

У збірнику в історіографічному і культурологічному аспекті висвітлюються проблеми походження українського народу, питання "культурної притомності надії", національно-визвольного руху в різні періоди розвитку України. 

Праці охоплюють широкі хронологічні рамки минулого, факти новітньої історії. Застосовується системний підхід у висвітленні історичних явищ, аналізі культурної спадщини, державотворчих процесів.

Низка розвідок про українську ідею видатних діячів XIX ст. - С.Подолинського, П.Куліша, М.Грушевського, М.Аркаса, М.Павлика, значення їх різнобічної діяльності для формування національної свідомості народу, утвердження незалежної української держави.

ISBN 5-7702-0612-8Дивіться також:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 30
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 29
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 24
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!