І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916

Мельник Ярослава. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916. – Дрогобич: Коло, 2006. – 439 с.

ISBN 966-7996-46-8

У монографії на основі джерельного матеріалу, значна частина якого вперше введена в науковий обіг, зроблено спробу висвітлити постать Івана Франка останніх років життя, біографічну зумовле­ність його творчої спадщини, залежність її від життєвої основи, від особливостей психофізичної структури особистості автора. Публікуються маловідомі тексти письменника останніх років: поезії, листи, а також "Історія моєї хвороби".

«Попереднє видання цієї книжки, яке побачило світ у Львові 1999 року під назвою З останнього десятиліття Івана Франка, викликало значний резонанс. Немає сумнів, що виправлене і доповнене видання книги Я. Мельник - вже під назвою: “І остатня часть дороги...”, опубліковане в Дрогобичі, звідки та дорога щойно починалася, стане знаковою подією сучасного українського літературознавства, підґрунтям для усіх подальших студій над життям і творчістю Івана Франка – некоронованого князя свого народу, Великого Пана українства» (Євген Пшеничний).

«Щоб писати про І. Франка, треба перш за все його глибоко знати. Ярослава Мельник поєднує у собі академізм знань і легкий стиль викладу. її розвідки, написані талановито, на високому фаховому рівні, базовані на скрупульозному вивченні фактажу, збуджують останнім часом всезагальний інтерес. Дослідниця спроможна розуміти всю складність Івана Франка, його велич і його трагедію, а передусім його патріотизм, бо й студія про велетня нашої культури у своєму підтексті мислилася як робота, виконана для добра України» (Іван Денисюк. Післямова до кн.: Мельник Я. З останнього десятиліття Івана . Франка. Львів, 1999).

«Монографія Я. Мельник – це вагомий внесок у франкознавство, у створення наукової біографії письменника. Крім юго, в ній визначені й ті неторкані теми, до яких ще повинні звертатися літературознавці, щоб у повноті дослідити всю наукову, видавничу й художню спадщину І. Франка останнього десятиліття» (Фаїна Пустова. Рец. на кн.: Мельник Я. З останнього десятиліття Івана Франка. Львів. 1999 // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах. – 2000. – № 1. – С. 62).

«У Львові зявилася прекрасна монографія Ярослави Мельник про останнє десятиріччя Івана Франка. Все сказано прямим текстом – про його психічну хворобу, про всі його біди і страждання... Але це зроблено не заради смакування чи приниження письменника. Навпаки! Ярослава Мельник ніби каже нам –подивіться, хворий письменник, така особиста трагедія, а він знаходить у собі сили писати стільки творів, статей, робити переклади» (Микола Жулинський. З інтерв’ю газ. «Високий замок». 2005. 8 жовтня).

«Ця еталонна з погляду методології, стилю викладу та наукової етики праця, виконана на широкому, глибоко осмисленому джерельному матеріалі, почасти вперше введеному в науковий обіг, за час, що минув од її появи, встигла стати справжньою класикою франкознавства, обовязковою лектурою кожного, хто цікавиться не тільки зовнішньою, емпіричною, а й внутрішньою, психологічною біографією видатного митця-мислителя та його великого, хоч і «недужого», змученого страшною хворобою духу» (Богдан Тихолоз. Українське франкознавство з останніх десятиліть (огляд) // Записки НТШ. – 2005. – Т. ССL. – С. 793-794).

Див. перше видання монографії під назвою "З останнього десятиліття Івана Франка" (1999)

Уривки з майбутньої монографії друкувалися у першому випуску збірника наукових праць "Парадигма", зокрема публікація "Історії моєї хороби" Івана Франка  з вступним коментарем Ярослави Мельник під назвою "1908 рік у житті Івана Франка".Дивіться також:

Лексикон львівський: поважно і на жарт
Іван Франко. Благовіщення. Порівняльний дослід біблійної теми
Поети Празької школи. Срібні сурми: Антологія
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!