З останнього десятиліття Івана Франка

Мельник Ярослава. З останнього десятиліття Івана Франка / Львівський державний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства; Інститут українознавства імені І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 208 с.

Під назвою "І остатня часть дороги... Іван Франко: 1908-1916" монографія перевидана у 2006 році - див. на сторінці Інституту

У монографії на основі джерельного матеріалу, значна частина якого вперше введена в науковий обіг, зроблено спробу висвітлити постать Івана Франка останніх років життя, біографічну зумовленість його творчої спадщини, залежність її від життєвої основи, від особливостей психофізичної структури особистості автора.

З післямови Івана Денисюка, доктора філологічних наук,професора Львівського державногоуніверситету імені Івана Франка:

«Монографія Ярослави Мельник, кандидата філологічних наук, докторанта кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського державного університету імені Івана Франка, про найменш вивчений і найскладніший для збагнення етап творчого шляху великого Каменяра. Це нове слово про І. Франка. Водночас дослідження Ярослави Мельник можна трактувати як методологічний орієнтир для написання справді наукової та обєктивної біографії І.Франка.

Щоб писати про І. Франка, треба перш за все його глибоко знати. Ярослава Мельник поєднує у собі академізм знань і легкий стиль викладу, її розвідки, написані талановито, на високому фаховому рівні, базовані на скрупульозному вивченні фактажу, збуджують останнім часом всезагальний інтерес. Дослідниця спроможна розуміти всю складність Івана Франка, його велич і його трагедію, а передусім його патріотизм, бо й студія про велетня нашої культури у своєму підтексті мислилася як робота, виконана для добра України.

Я впевнений, що публікація розвідки З останнього десятиліття Івана Франка, так натхненно, з таким сердечним болем і гордістю за нашого велетня українства написаної, буде значним внеском у наше оновлене франкознавство, у нашу науку».

Уривки з майбутньої монографії друкувалися у першому випуску збірника наукових праць "Парадигма", зокрема публікація "Історії моєї хороби" Івана Франка  з вступним коментарем Ярослави Мельник під назвою "1908 рік у житті Івана Франка".Дивіться також:

Драма без катарсису: сторінки літературного життя Львова першої половини XX століття. Книга 1
Бгагавадгіта (Божественна пісня): з санскриту
Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20-30-х років
Оголошення:
Новини:

Наукова доповідь А. Боляновського на вебінарі Інституту єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку

30 травня 2023 р. старший науковий співробітник відділу “Центр дослідження українсько-польських відносин” Інституту українознавства ім.І.Кряп’якевича НАН України, доктор історичних наук Андрій Боляновський у рамках заершення наукового стажування в Інституті єврейських досліджень YIVO у Нью-Йорку виступив із науковою доповіддю на семінарі-вебінарі із доповіддю на тему “Українсько-єврейські відносини у контексті антисемітизму у Східній Європі у 1918-1939 роках”.

Співробітниця Інституту Ольга Заневич пройшла стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université

Упродовж січня-травня 2023 року в рамках стажування в Дослідницькому центрі Eur’ORBEM / CNRS-Sorbonne Université (Париж, Франція) кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, історик-лексикограф Ольга Заневич ознайомилася з унікальним фондом Бібліотеки Центру славістичних досліджень (CES – Bibliothèque du Centre d’études slaves, Paris)