Український парламентаризм і політична культура суспільства

Український парламентаризм і політична культура суспільства / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 298 с.

Узагальнено конституційно-парламентський досвід в Україні у контексті взаємодії між державними й політичними інститутами та формуванням світогляду громадянина-виборця. 

Проаналізовано роль парламентської діяльності як універсального чинника модернізаційних змін, форми взаємодії між владою, суспільством і громадянином, інструмента узгодження різних груп інтересів. 

Розглянуто вплив парламентської традиції на формування історичної пам’яті та політичної культури сучасного українського суспільства. 

Сфокусовано увагу на чинниках, що визначають уявлення людини про обов’язки влади.

Для науковців, педагогів, представників органів влади і всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

ISBN 978-966-02-6708-4

Зміст:

Передмова

  • Вікторія Середа, Остап Середа. Політична культура українського суспільства на зламі ХХІ століття. 
  • Олена Аркуша. Формування образу “ідеального” українського депутата: історія і сучасність.
  • Роман Голик. Парламентаризм та еволюція етнополітичної культури галицьких українців (до 1914 року).
  • Олег Муравський. Державно-церковні відносини: стан, проблеми, перспективи.
  • Микола Литвин. Суспільно-політичні передумови та етнокультурні наслідки депортаційних акцій у Польщі та СРСР/УРСР (1944–1951).
  • Юрій Зайцев. Депортація кримських татар 1944 р. – злочин без строку давності.
  • Ігор Соляр. Міграційна політика України: етапи, здобутки, перспективи.
  • Марія Ярмоленко. Соціолінгварні проблеми сучасної України.
  • Леонід Зашкільняк. Парламентська діяльність як інструмент формування історичної пам’яті в сучасній Україні.

Післямова

Переглянути публікацію:Дивіться також:

Вибрані твори Богдана Ігоря Антонича
Ми, українські радикали…
Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!