Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – [гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула] ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – 618 с.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій] ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – 716 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – 462 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / [гол. редколегії Микола Литвин]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – 706 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 588 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2012. - 964 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 20: "Actes Testantibus". Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / [відп. ред. М. Литвин.]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2011. – 822 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: "Просвіта" - оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України. Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упоряд.: Феодосій Стеблій, Володимир Пашук. – Львів, 2010. – 784 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західно-українська народна республіка: До 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; – Львів, 2009.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Василь Футала. – Львів, 2008. – 636 с.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Випуск 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, відповідальний редактор Олена Аркуша. - Львів, 2008. - 682 с., іл.
Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. редактор Микола Крикун, заступник відп. редактора Остап Середа. Львів, 2006-2007 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукович праць. Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України). 940 с., 16 с. іл.

Слово і доля: Збірник на пошану Уляни Єдлінської / Редкол.: Я. Ісаєвич (голова), Н. Хобзей (відп. ред), Г. Дидик-Меуш, О. Сімович, М. Чікало / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 14. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2005. – 368 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. – Вип. 13: Україна у Другій світовій війні: українсько-польські взаємини. – Львів, 2005. – 406 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. – Львів, 2004.

Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич, упорядник і відповідальний редактор Юрій Сливка (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 11 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України). – Львів, 2004. – 296 с.

Волинь і Холмщина 1938-1947 pp.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич. Львів, 2003 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 10/ Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України). – 813 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2001.

Іван Крип'якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упорядник Феодосій Стеблій. Львів, 2001 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 8 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України). – 960 с., 32 с. іл.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук, праць. Вип. 7: Збірник на пошану професора Юрія Сливки / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; ред. кол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.), М. Ільницький, М. Кашуба, М. Литвин, Л. Мацкевий, І. Патер, Л. Сеник, Ф. Стеблій; упоряд.: М. Литвин, О. Аркуша. Львів, 2000. 602 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Вип. 6: Західноукраїнська Народна Республіка: історія і традиції. – Львів, 2000. – 374 с.

ПРОΣФΩNHMA. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / Уклав Богдан Якимович за участю Марти Боянівської, Остапа Середи, Андрія Ясіновського. Львів, 1998 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, випуск 5) / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України; Міжнародна асоціація україністів.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук. праць. Вип. 3-4 / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; ред. кол.: Я. Ісаєвич, Ю. Сливка (відп. ред.), В. Горинь, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 1997. 384 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук. праць. Вип. 2 / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; ред. кол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.), В. Горинь (заст. відп. ред.), Я. Закревська, М. Ільницький, М. Кашуба, Я. Мельник (секр. редкол.), Ю. Сливка, Ф. Стеблій. Львів, 1995. 228 с.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 3б. наук. праць. Вип. 1 / АН України, Ін-т сусп. наук; ред. кол.: Я. Д. Ісаєвич (гол. ред.), В. І. Горинь (заст. гол. ред., Я. В. Закревська, М. М. Ільницький, М. В. Кашуба, Б. С. Криса (відп. секр.), Ю. Ю. Сливка, Ф. І. Стеблій. Київ: Наук, думка, 1992. 228 с.

Оголошення:
Новини:

Затверджено перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до Наказу № 8-к Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ від 20 січня 2020 року затверджено перелік учасників конкурсу 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: старшого наукового співробітника відділу української літератури – 0,5 шт. од.; старшого наукового співробітника відділу новітньої історії (за сумісництвом) – 0,25 шт. од.; молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків – 1,0 шт. од.; архівіста І категорії – 1,0 шт. од.