Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність

Про журнал
Редакція
Редакційна політика
Подання
Інше
Останній випуск

DOI журналу https://doi.org/10.33402/ukr

DOI випуску https://doi.org/10.33402/ukr.2020-33

Збірник об’єднує студії з історії, мовознавства та літературознавства.Статті історичного блоку розкривають актуальні проблеми історії України, а також містять розвідки про відомих людей та їх значення у формуванні української державності. Мовознавчі студії репрезентують українсько-угорську наукову співпрацю, аналіз мовних явищ за матеріалами пам’яток ХVІ–ХVІІІ ст. та за діалектними джерелами, а також дослідження проблеми інтеграції науково-технічного прогресу (психолінгвістичний аспект). Дослідження з літературознавства зосереджені довкола аналізу підручників з української літератури ХІХ століття в університетській системі, особливостей зображення подій Другої світової війни у прозі Росії, США й Угорщини ХХ століття, а також дослідження поезії – віршів Шевченка та урбаністичних віршів Ґеорґа Гайма та Богдана Ігоря Антонича.

Архів випусків
About the journal
Editorial team
Policies
Submission
Other
Last issue

DOI журналу https://doi.org/10.33402/ukr

DOI випуску https://doi.org/10.33402/ukr.2020-33

Збірник об’єднує студії з історії, мовознавства та літературознавства.Статті історичного блоку розкривають актуальні проблеми історії України, а також містять розвідки про відомих людей та їх значення у формуванні української державності. Мовознавчі студії репрезентують українсько-угорську наукову співпрацю, аналіз мовних явищ за матеріалами пам’яток ХVІ–ХVІІІ ст. та за діалектними джерелами, а також дослідження проблеми інтеграції науково-технічного прогресу (психолінгвістичний аспект). Дослідження з літературознавства зосереджені довкола аналізу підручників з української літератури ХІХ століття в університетській системі, особливостей зображення подій Другої світової війни у прозі Росії, США й Угорщини ХХ століття, а також дослідження поезії – віршів Шевченка та урбаністичних віршів Ґеорґа Гайма та Богдана Ігоря Антонича.

Issue Archive
Оголошення:
Новини:

Вітаємо зі здобуттям наукового ступеня доктора історичних наук!

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вітає старшого наукового співробітника відділу новітньої історії Олександру Стасюк з успішним захистом докторської дисертації «Радянські виборчі кампанії як чинник радянізації західних областей УРСР (1939–1953 рр.)»

Вітаємо зі здобуттям наукового ступеня доктора філологічних наук!

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вітає заступника директора з наукової роботи Тетяну Ястремську з успішним захистом докторської дисертації «Лексико-семантичне моделювання українського діалектного простору»