Ястремська Тетяна Олександрівна

заступник директора з наукової роботи, доктор філологічних наук

1997 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

В Інституті від 1997 року: аспірант (1997–2001), молодший науковий (2001–2003), науковий (2003–2009), старший науковий співробітник відділу української мови (2009–2018), заступник директора з наукової роботи (від 2018).

2002 року в Інституті української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору» (науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Павло Гриценко).

2021 року в Інституті української мови НАН України захистила докторську дисертацію «Лексико-семантичне моделювання українського діалектного простору» (науковий консультант – професор, доктор філологічних наук Павло Гриценко).

2015 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Член редколегії наукових збірників «Діалектологічні студії», «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність».

Голова редколегії видавничої серії «Діалектологічна скриня».

Від 2000 року – член оргкомітету Міжнародного наукового семінару «Актуальні проблеми діалектології».

Авторка понад 100 наукових публікацій. Учасниця діалектологічних експедицій на Гуцульщину та Бойківщину.

Наукові зацікавлення: діалектологія, лексикографія, лексикологія, семасіологія, словотвір, мотивація.

Стипендії

2003–2004 роках – стипендіат Президії НАН України для молодих науковців.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FN53GoEAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9619-7730

Е-mail: tetyana.yastremska@gmail.com

Список основних наукових праць

Монографії

Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 424 с. (Серія «Діалектологічна скриня»)

Ястремська Т. Моделювання українського діалектного простору: концепти ВЕРХ / НИЗ. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2021. 804 с. (Серія «Діалектологічна скриня»).

Словники

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 672 с.; 2-е вид. – Львів, 2012. – 852 с.; 3-е вид. – Львів, 2015. – 897 с.

Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 667 с.

Гнатишак Ю., Сімович О, Хобзей Н., Ястремська Т. Слова з Болехова. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2017 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 635 с.

Статті

Семантична опозиція «верх / низ» у діалектній картині світу українців. Slavia Orientalis. 2021. T. lxx. № 1. S. 187–211 DOI: https://doi.org/10.24425/slo.2021.137008 

Формальна і семантична структури дериватів в говорах української мови: проблема кореляції. Studia Slavica. Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 65. Issue 1. P. 209–230 DOI: https://doi.org/10.1556/060.2020.00017 (Publication Date: 08 Dec 2021)

Концепт НИЗ: семантика базових слів. Gwary Dziś. Vol. 14. 2021. S. 113–137 DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.11 (1,1 д.а.).

Реалізація просторової семантики дериватів. Діалектологічні студії. 13: Збірник пам’яті Наталі Хобзей / відп. ред. П. Гриценко, Т. Ястремська; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Львів, 2020. С. 405–417. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=750

Картина світу і концепт: проблема (пере)осмислення. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. І. Соляр, упор. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 394–410. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=374

Локативні прислівники в говірках української мови: лексикографічне моделювання. Prace filologiczne. T. LXXIV. Warszawa, 2019. S. 67–78. URL: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/449

Проблема частиномовного (не)розрізнення: прислівник чи конструкція «прийменник + іменник»? Філологічний часопис / гол. ред. О.Ю. Зелінська. №1(13). Умань. 2019. С. 165–175. URL: http://fch.udpu.edu.ua/article/view/169404

Динаміка словотвірного гнізда з вершиною -верх-. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ  / herausgegeben von O. Novikova, U. Schweier, P. Hilkes. München: Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. С. 183–190, 794–802. URL: https://epub.ub.uni-muenchen.de/41248/1/slawistik_virtuelle-konferenz_2016_WEB.pdf

Динаміка семантичних змін у гуцульських говірках. Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku / рod red. D.K. Rembiszewskiej. Warszawa, 2017. S. 81–96.

До проблеми кореляції формальної і семантичної структури дериватів із коренем -верх-. Język w regionie – region w języku. II. Poznań, 2017. S. 121–140.

Межі діалектного простору: південно-західне наріччя. У координатах мови: збірник наукових праць на пошану Професора Лідії Коць-Григорчук / відп. за вип. О.М. Костів Львів: ПАІС, 2016. С. 108–126.

 Деривати з коренем -верх-: українсько-польські паралелі. Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych / pod. red. L. Frolak. Т. Х. Lublin: PAN OL, 2015. S. 105–114.

The lexeme верх: its phonetic and semantic features, and derivative resources in south-western dialects of Ukrainian // LingVaria. – Rok X (2015). – №1(19). – S. 221–239. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fbe40071-edf4-4201-b575-99084b4931d4

Текст як джерело дослідження діалектної системи. Badania dialektologiczne: Stan, perspektywy, metodologia / рod. red. M. Raka, K. Sikory. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. S. 123–135.

Збереження другого повноголосся в говірках південно-західного наріччя. Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych / рod. red. M. Borciuch, L. Frolak. PAN OL. T. VII. Lublin, 2012. S. 64–72.

Рефлексація сполук на зразок *trъt у говірках південно-західного наріччя: кров. Мовознавчий вісник: зб. наук. праць. Вип. 12–13. Черкаси, 2011. С. 72–79.

Діалектний простір Галичини: говірки української мови. Українська мова в Галичині: історичний вимір / відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. Львів: Інститут української мови ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2011. С. 55–106.

Оголошення:
Новини:

Вічна пам'ять!

Колектив Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України висловлює щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати – смерті багаторічної працівниці Інституту Дарії КЛИМ. Нехай добрий, світлий спомин про Неї назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та шанував! Світла і вічна пам'ять...

Ростислав Вацеба представив доповідь на щорічному Міжнародному медієвістичному конгресі у Лідсі

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 

Видання:

Місцеве самоврядування в Україні (ХХ – початок ХХІ століття). Західні землі: монографія