Українська мова в Галичині: історичний вимір

Українська мова в Галичині: історичний вимір / [відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2011. – 332 с. – (Серія "Історія мови").

Збірник відкриває нову книжкову серію відділу української мови – "Історія мови". Пропоновані розвідки висвітлюють проблеми представлення української ("руської") мови в галицьких граматиках до 1849 р., дослідження мови галицьких проповідників ХІХ ст., історію та особливості становлення філософської і медичної термінології. 

У статтях також порушено питання говорів української мови Галичини, українсько-польських взаємовпливів, визначення діалектної основи словника І. Лаврівського початку ХІХ ст., мовної політики в міжвоєнний час, діалектних записів про Першу світову війну, культурологічних та літературознавчих аспектів. 

Книга демонструє мовно-культурний світ Галичини від кінця ХІХ ст. і дотепер: його специфіку і суперечливість, багатовимірність і українськість. 

Відповідальні редактори:

- академік НАН України Ярослав Ісаєвич ,
- професор Міхаель Мозер,
- канд. філол. наук Наталія Хобзей.

ISBN 978–966–02-6064–1 (cерія)
ISBN 966–966–02-6065–8

Зміст:

 • Передмова - 6
 • Міхаель Мозер. “Русини” й “руська мова” в галицьких граматиках першої половини ХІХ століття - 9
 • Тетяна Ястремська. Діалектний простір Галичини: говірки української мови - 55
 • Janusz Rieger. Ukraińskie interferencje w słownictwie polszczyzny w Galicji - 107
 • Ірина Сус. Українська народна мова в “Матеріялах до словаря русскаго” Івана Лаврівського - 124
 • Пилип Гофенедер. Мова галицьких проповідників ХІХ століття у контексті розвитку сучасної української мови - 137
 • Марина Гьофінггофф. До історії формування української філософської термінології в Галичині у другій половині ХІХ століття - 160
 • Ганна Дидик-Меуш. Українська медична мова в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття: слово – термін – словник - 176
 • Роман Голик. Історії чотирьох душ: образ галицької вчительки і стереотипи ґендерного дискурсу кінця ХІХ – І половини ХХ століття - 204
 • Тимофій Гаврилів. Монархія, Галичина і поетонім Galicien у незавершеному романі “Книжка Франци” Інґеборґ Бахманн - 258
 • Наталія Хобзей. У просторах воєнного часу. Про Першу світову війну в записах для “Атласу української мови” - 267
 • Katarzyna Hibel. Polityka językowa II RP w odniesieniu do mniejszości ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Szkolnictwo - 311

Переглянути матеріали збірникаДивіться також:

Писемні пам’ятки: від картотеки до словника
Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги
Писемні пам'ятки: сучасне прочитання
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії".