Писемні пам'ятки: сучасне прочитання

Писемні пам'ятки: сучасне прочитання / [відп. ред. Г. Дидик-Меуш]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2011. – 232 с. [Серія "Історія мови"].

Збірник сформували матеріали виступів учасників перших Тимченківських читань у Львові (2010 рік). На сторінках видання висвітлено проблеми мови та структури давніх текстів, особливості авторського стилю, представлено багатство староукраїнської лексики і фразеології, виявлено специфіку українського, угорського та польського ономастиконів. 

У низці статей порушено питання перекладу різножанрових текстів та висвітлено невідомі факти з історії української лексикографії. Рубрика "Матеріали" подає фрагменти пам’яток "Добрилове Євангеліє" 1164 року та "Четья" 1489 року.

Редакційна колегія

- Ганна Дидик-Меуш (відп. ред.)
- Наталія Багнюк
- Юрій Осінчук

ISBN 978–966–02-6131–0

Зміст:

 • Передмова - 7
 • Галина Наєнко. Епістемічні смисли “Граматики” Мелетія Смотрицького - 9
 • Міхаель Мозер. Чи “Розмова – Бесѣда” Івана Ужевича написана під впливом польських зразків? - 16
 • Борис Галас. З архівних відомостей про лексикографічні проекти Київської “Старої громади” - 28
 • Ганна Дидик-Меуш. Скрушене серце, чиста душа i побожный умиселъ. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту - 40
 • Ольга Заневич. Імпліцитна перехідність: абсолютивне вживання та семантичне стягнення (в українській мові XVI – І половини XVII століть) - 69
 • Наталія Багнюк. Особливості системи займенників у тексті середньошрифтового Євангелія - 84
 • Тетяна Висоцька. Сполучники чи, чили, ци в українських писемних пам’ятках XVI–XVII століть - 91
 • Галина Гримашевич. Фонетичні та морфологічні особливості “Ляменту по ... отцу Іоаннh Василевичу ...” - 101
 • Ольга Тріль. Назви сузір’їв в українській мові XVI–XVII століть - 107
 • Оксана Зелінська. Полонізми в українських барокових проповідях ХVІІ століття - 113
 • Василь Денисюк. Виражальні можливості соматичних фразеологізмів у полемічному тексті - 122
 • Ірина Черевко. Системні зв’язки у фразеології староукраїнської мови - 129
 • Зоряна Купчинська. Ойконімна архаїка України - 139
 • Elżbieta Rudolf-Ziółkowska. Imiennictwo lwowian. Kobiety w grecko-katolickich ksiągach metrykalnych z XVIII wieku - 149
 • Юрій Осінчук. Антропонімікон давньоукраїнського періоду: народномовні вкраплення (на матеріалі Добрилового Євангелія 1164 року) - 156
 • Галина Тимошик. Біблієантропоніми новозавітного тексту в українських перекладах ХІХ–ХХ століть - 171
 • Вікторія Штефуца. Угорські запозичення в українській мові XIV–XV століть - 179
 • Анна Івасенко. Українські прізвищеві назви Галичини XVI століття - 185
Матеріали
 • Добрилове Євангеліє 1164 року. Фрагмент пам’ятки підготував до друку Юрій Осінчук - 191
 • Четья 1489 року. Фрагмент пам’ятки підготував до друку Юрій Осінчук. 210

Переглянути матеріали збірника:Дивіться також:

Писемні пам’ятки: від картотеки до словника
Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги
Українська мова в Галичині: історичний вимір
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії".